Könyv-jelző

BERZEVICZY ALBERT

BERZEVICZY ALBERT
(1853-1936) politikus, történetíró, az MTA elnöke


Részlet gróf Tisza István emlékszobrának avatóbeszédéből, 1934. április 22.

A pályabírák Zala mesternek, a monumentális alkotás terén legnagyobb művészünknek, kongeniális társa, Orbán Antal szobrászművész és Förk Jenő építész közreműködésével bemutatott pályaművét fogadták el a kivitel alapjául; némely, a munka folyamában kialakult módosítással az öltött alakot az emlékműben, mely szépségével és gazdagságával annak emléke mellett, akinek szól, méltán fogja megörökíteni alkotói nevét is.
Az emlékmű főalakja végzete tudatát elárulni látszó komor elszántsággal ábrázolja az összeomlás nagy vértanúját. Csak a legszerencsésebb művészi intuíció képes egy nagy történelmi alak egyéniségének mély problémáját művészi alkotással oly érthetővé s megragadóvá tenni, mint ahogy ez Zala mesternek a főalak látszólag oly egyszerű kompozíciójában sikerült. (…)
Az önfeláldozásnak ez a készsége legméltóbb alapgondolata a Tisza István életét és halálát példázó emlékműnek.

Pesti Napló, 1934. április 24.