Könyv-jelző

FRIEDRICH ISTVÁN

FRIEDRICH ISTVÁN
(1883–1951) politikus, miniszterelnök


A miniszterelnök beszéde

Horthy Miklós Fővezér, Kegyelmes Uram! Itt, ezen a téren amelyen egy év előtt átkos ajakról elhangzott hogy „Nem akarok többé katonát látni”, ezen a téren üdvözöllek és köszöntelek a kormány és a magyar nemzet nevében. Ez a nemzet tud talpraállani és talpra is fog állani, ha lemond hiu ábrándokról és messze idegenből várt segítségről és csak a saját erejében bízva, tántoríthatatlanul kitart a keresztény nemzeti irány mellett. Ma már egy boldogabb jövő felé megyünk. Ez a nemzet már felébredt. Erkölcsi erőnk óráról-órára nő és most már megvan a fizikai erőnk is a nemzeti hadsereg képében.

A miniszterelnök beszéde .- Pesti Hírlap 1919. november 18.