Könyv-jelző

KASSÁK LAJOS

KASSÁK LAJOS
(1887–1967) író, költő, műfordító, képzőművész


Huszonöt éve (részlet)

Nemegyszer láttam József Attilát lángoló haragba borultan és olyankor, amikor igaz könnyekkel sírt. Indulatai és meghatottsága könnyen a végletekbe sodorták. Sírni láttam a Cserépfalvi-könyvesboltban, panaszolva, hogy szerkesztő létére a Szép Szó nem akarja lehozni verseit, mert a munkatársak intrikálnak ellene, és láttam sírni a Népszava szerkesztőségének folyosóján, mikor egyszerre nyolc versét adták vissza mint közölhetetlent.

Szerkesztő korában is gyakran találkoztunk, fölkeresett a Parlament-kávéházban, és felolvasta újabb és újabb verseit. De úgy, ahogyan én nem kértem tőle közölni való anyagot a MA részére, ő ugyanúgy nem kért tőlem kéziratot a Szép Szó részére. Mindketten nehéz időket éltünk át, s ez elválaszthatatlan sorstárssá tett bennünket. Érzelmeink mélyét nem zavarták össze a közbeeső kellemetlen események, rivalizálás sem volt köztünk, hiszen már mindkettőnknek kialakult költői profilja volt.

Nemegyszer láttam József Attilát lángoló haragba borultan és olyankor, amikor igaz könnyekkel sírt. Indulatai és meghatottsága könnyen a végletekbe sodorták. Sírni láttam a Cserépfalvi-könyvesboltban, panaszolva, hogy szerkesztő létére a Szép Szó nem akarja lehozni verseit, mert a munkatársak intrikálnak ellene, és láttam sírni a Népszava szerkesztőségének folyosóján, mikor egyszerre nyolc versét adták vissza mint közölhetetlent.

Szerkesztő korában is gyakran találkoztunk, fölkeresett a Parlament-kávéházban, és felolvasta újabb és újabb verseit. De úgy, ahogyan én nem kértem tőle közölni való anyagot a MA részére, ő ugyanúgy nem kért tőlem kéziratot a Szép Szó részére. Mindketten nehéz időket éltünk át, s ez elválaszthatatlan sorstárssá tett bennünket. Érzelmeink mélyét nem zavarták össze a közbeeső kellemetlen események, rivalizálás sem volt köztünk, hiszen már mindkettőnknek kialakult költői profilja volt.

Kortárs, 1962.12.