Könyv-jelző

LITVÁN GYÖRGY

LITVÁN GYÖRGY
(1929–2006) történész, tanár


Történész a történelemben (részlet)

Amikor előadtuk mondandónkat, Lukács azt válaszolta, hogy teljesen egyetért. Majd azt mondta nekem: „Jöjjön velem Nagy Imréhez". És akkor elmentünk, előbb a pártközpontba, ahol Nagy Imrét nem lehetett megtalálni, mert már előzőleg átment a Parlament épületébe. Nagy nehezen oda is bejutottunk. Mulatságos volt, mert a kapuban igazoltattak minket, és föltelefonáltak, hogy itt van valami Lukács, aki azt mondja, hogy miniszter. Lukács György ekkor valóban a Nagy Imre-kormány népművelési minisztere volt, úgyhogy aztán fölengedtek. Tehát fölmentünk a miniszterelnökségre, és ott Lukácsot beengedték. A kabinet ülése folyt éppen, ezért egy-két órát várnunk kellett. Eközben küldöttségek jöttek-mentek. Végül kijött Nagy Imre. Megkérdezte, tulajdonképpen mi történt, miről van szó.

Litván György: Történész a történelemben. – In.: A mi forradalmunk, Bp.: Új Világ Kiadó, 2006.