Könyv-jelző

CSUKÁS ISTVÁN

CSUKÁS ISTVÁN
(1936-2020) költő, író


Mirr-Murr nyomoz Budapesten (részlet)

Odakiáltott a hidaknak:
– Látlak titeket, ti hét gyönyörű híd!
A gyönyörű hidak nem válaszoltak, de ez nem zavarta Mirr-Murrt, bámészkodott tovább, s a bajusza alatt motyogott:
– Látom az Országházat! De nem látom Oriza-Triznyákot!
Jobbra fordult, és megbámulta a Gellért-hegyet. „Látom a Gellért-hegyet. Szép nagy szobor van rajta. És még mindig nem látom Oriza-Triznyákot!”
Balra fordult. „Balra látom a Halászbástyát! És még most sem látom Oriza-Triznyákot!”
Lefelé nézett a mélybe. „Nem látom az Alagutat. Persze, mert alattam van. És egyáltalán nem látom Oriza-Triznyákot. És nem tudom, hol van.” Majd elmosolyodott. „Ideje megkeresni!”
Búcsút intett a Dunának, a hidaknak és a gyönyörű panorámának:
– Viszontlátásra! Megyek nyomozni!

Mirr-Murr nyomoz Budapesten – Budapest: Budapest Főváros Önkormányzata, 1998.