Könyv-jelző

EKLER DEZSŐ

EKLER DEZSŐ
(1953–) építész, formatervező


A Parlamentről

Volt gyerekkoromban egy kihajtható képeslapom, amit apám hozhatott Pestről, Ha kinyitottam, a kivilágított Parlament állt föl benne 3D-ben. Egy egész világot ígért a vidéki városszéli kisfiúnak. Azóta is elbűvöl az épület a Nagy-Magyarországhoz szabott méreteivel és a kiismerhetetlenségével. Megítélésében persze Fülep Lajossal tartok, s az akkori építészet javával egyetemben a kulisszákkal építkező világvárossá növekvő Potyemkin-falu részének tartom. Az effajta kritika sem kerülheti meg viszont a gigantikus épület hatásának magyarázatát.

A neogótikus Parlament voltaképpen a gótika antitézise, láthatóan nem belülről, hanem kívülről elgondolt kompozíció. A gótikának a templomok belső tere volt a fontos, az, ahogy fatörzseket mímelő pillérkötegeivel az erdőt nagyította kőbe, s ezzel a rengeteg varázslatát metaforizálta. A térélmény sokrétűségével, a változékony látványok rejtelmességével keltette fel az isteni iránti elragadtatottságot. Itt erről nincsen szó. Ellenkezőleg, a mi Parlamentünk a gótika másodlagos külsőségeiből csihol költészetet, s ezt vette meg vele a kiegyezés utáni hivatalosság. Nem a vadont, hanem egy gótikus város költői sűrítményét, a hajdanvolt nagyság metaforájaként. Vessük csak össze a Mátyás-kori Budát ábrázoló híres fametszetekkel. Látni fogjuk, hogy a Parlament egy templomtornyokkal tűzdelt, nem könnyen kiismerhető késő középkori városerőd képének summája, amibe belerajzolták az éledő reneszánsz kupoláját is. Kicsinyített Potyemkin-város, ha tetszik, egy egész világ ígéretével.

Ekler Dezső: Tértörténetek: Válogatott írások. Budapest, L’Harmattan Kiadó–Kossuth Klub, 2018.