A Kossuth tér rekonstrukciója – A Steindl Imre Program (SIP)

Kossuth tér

2011-ben a magyar Országgyűlés a 61/2011 (VII. 13.) számú határozatában döntést hozott az Országház előtti Kossuth Lajos tér átalakításáról. A 2012–2014 között lezajlott térrekonstrukció a közel hét és fél hektárnyi terület megújítását, és új funkciókkal történő ellátását eredményezte.
A tér teljes felülete megújult, amelynek során eltűnt az aszfaltborítás, természetes eredetű kővel fedték le és egységes stílusú utcabútorokkal szerelték fel. Lényegében megszűnt a gépjárműforgalom, a gyalogosok és kerékpárosok a korábbihoz képest kétszer akkora területet használhatnak. Teljes megújították a 2-es villamos itt húzódó pályaszakaszát is.
A téren átgondolt és fenntartható parkstruktúra alakult ki. A több mint 23 ezer négyzetméternyi zöldfelületből 11 800 négyzetmétert borít gyepszőnyeg. Az Alkotmány utca felől egy vízmedence zárja le a teret, amely mögött található a 33 méter magasan lobogó 28 négyzetméteres országzászló.A rakpart is új burkolatot kapott, jelzőlámpás csomópontokat és gyalogátkelőket építettek ki.
 
Az Országháztól északra eső térrészen építették ki azt a háromszintes mélygarázst, amely a képviselőknek és az Országgyűlés alkalmazottainak biztosít parkolási lehetőséget. Földalatti látogatóközpont létesült, amely átlagban évi félmillió országházi látogatót fog kiszolgálni. Innen nyílik az Országgyűlési Múzeumnak a magyar országgyűlések, illetve a parlamentarizmus történetét bemutató kiállítása; és innen lehet földalatti folyósokon keresztül bejutni az Országház épületébe is.

15-ös udvar

Az Országház XV. számú udvara alatt kialakított helyiségbe az épület építéstörténetét bemutató tárlat kerül. Az épület téren található egykori szellőzőalagutjaiban kiállítótereket alakítottak ki. A déli szellőzőbe az 1956. október 25-i sortűz áldozatainak emlékhelye kerül, míg az északiba az Országházhoz köthető kőtár kerül kialakításra.
Sor került a tér 1944 előtti képzőművészeti arculatának visszaállítására is. II. Rákóczi Ferenc szobrát restaurálták, ugyanakkor három, a 2. világháborút megelőzően a téren állt és 1945 után eltávolított monumentális szobor kerül újraalkotásra.

Andrássy Gyula lovas szobra a tér déli, Tisza István emlékműve a tér északi részére kerül, a Kossuth Lajos-szoborcsoport a központi térrész északi részét szegélyezi.

Marton László 'A Dunánál' címet viselő József Attila szobra – amely a régi és most újjáalkotott Andrássy-szobor helyén állt 1980–2013 között – az ihletett adó vers soraihoz jobban illő helyre, az új rakpart szélére került, a tér déli részén.A SIP keretein belül megújult az Igazságügyi Minisztérium Kossuth tér 4. szám alatti eklektikus stílusú épületének homlokzata is. A metró kijárata feletti, hetvenes években épült, MTESZ néven ismert épület homlokzatát a közeljövőben fogják a tér stílusához igazítani.
Kossuth tér madártávlatból.

A téren áll az egykori Kúria épülete, amelyben jelenleg a Néprajzi Múzeum működik. A tervek szerint az évtized végére az épületet visszakapja eredeti funkcióját; azaz itt fog működni ismét a legfelső igazságszolgáltatási szerv, a Kúria. Ezzel helyre fog állni az az eredeti térszervező koncepció, mely szerint a Kossuth téren megjelenik mindhárom hatalmi ág – a törvényhozás, a végrehajtás és az igazságszolgáltatás – az Országház, a Földművelésügyi Minisztérium – és napjainkban már az Igazságügyi Minisztérium is –, valamint a Kúria épületeinek képében.