A Kossuth tér rekonstrukciója – A Steindl Imre Program (SIP)

2011-ben a magyar Országgyűlés a 61/2011 (VII. 13.) számú határozatában döntést hozott az Országház előtti Kossuth Lajos tér átalakításáról. A 2012–2014 között lezajlott térrekonstrukció a közel hét és fél hektárnyi terület megújítását, és új funkciókkal történő ellátását eredményezte.
A tér teljes felülete megújult, amelynek során eltűnt az aszfaltborítás, természetes eredetű kővel fedték le és egységes stílusú utcabútorokkal szerelték fel. Lényegében megszűnt a gépjárműforgalom, a gyalogosok és kerékpárosok a korábbihoz képest kétszer akkora területet használhatnak. Teljes megújították a 2-es villamos itt húzódó pályaszakaszát is.
A téren átgondolt és fenntartható parkstruktúra alakult ki. A több mint 23 ezer négyzetméternyi zöldfelületből 11 800 négyzetmétert borít gyepszőnyeg. Az Alkotmány utca felől egy vízmedence zárja le a teret, amely mögött található a 33 méter magasan lobogó 28 négyzetméteres országzászló.A rakpart is új burkolatot kapott, jelzőlámpás csomópontokat és gyalogátkelőket építettek ki.
 
Az Országháztól északra eső térrészen építették ki azt a háromszintes mélygarázst, amely a képviselőknek és az Országgyűlés alkalmazottainak biztosít parkolási lehetőséget. Földalatti látogatóközpont létesült, amely átlagban évi félmillió országházi látogatót fog kiszolgálni. Innen nyílik az Országgyűlési Múzeumnak a magyar országgyűlések, illetve a parlamentarizmus történetét bemutató kiállítása; és innen lehet földalatti folyósokon keresztül bejutni az Országház épületébe is.

Az Országház XV. számú udvara alatt kialakított helyiségbe az épület építéstörténetét bemutató tárlat kerül. Az épület téren található egykori szellőzőalagutjaiban kiállítótereket alakítottak ki. A déli szellőzőbe az 1956. október 25-i sortűz áldozatainak emlékhelye kerül, míg az északiba az Országházhoz köthető kőtár kerül kialakításra.
Sor került a tér 1944 előtti képzőművészeti arculatának visszaállítására is. II. Rákóczi Ferenc szobrát restaurálták, ugyanakkor három, a 2. világháborút megelőzően a téren állt és 1945 után eltávolított monumentális szobor kerül újraalkotásra.

Andrássy Gyula lovas szobra a tér déli, Tisza István emlékműve a tér északi részére kerül, a Kossuth Lajos-szoborcsoport a központi térrész északi részét szegélyezi.

Marton László 'A Dunánál' címet viselő József Attila szobra – amely a régi és most újjáalkotott Andrássy-szobor helyén állt 1980–2013 között – az ihletett adó vers soraihoz jobban illő helyre, az új rakpart szélére került, a tér déli részén.A SIP keretein belül megújult az Igazságügyi Minisztérium Kossuth tér 4. szám alatti eklektikus stílusú épületének homlokzata is. A metró kijárata feletti, hetvenes években épült, MTESZ néven ismert épület homlokzatát a közeljövőben fogják a tér stílusához igazítani.

A téren áll az egykori Kúria épülete, amelyben jelenleg a Néprajzi Múzeum működik. A tervek szerint az évtized végére az épületet visszakapja eredeti funkcióját; azaz itt fog működni ismét a legfelső igazságszolgáltatási szerv, a Kúria. Ezzel helyre fog állni az az eredeti térszervező koncepció, mely szerint a Kossuth téren megjelenik mindhárom hatalmi ág – a törvényhozás, a végrehajtás és az igazságszolgáltatás – az Országház, a Földművelésügyi Minisztérium – és napjainkban már az Igazságügyi Minisztérium is –, valamint a Kúria épületeinek képében.