Könyv-jelző

FENYŐ MIKSA

FENYŐ MIKSA
(1877–1972) író, politikus, országgyűlési képviselő


Az elsodort ország: naplójegyzetek 1944-1945-ből (részlet)

Edi lakásának ablakaiból a leszakadt Margit hídra látni. A forgalmat komphajó bonyolítja le; ezen kívül, a leszakadt hídrészen túl egy pontonhíd, mely a szigetre s onnan Budára visz. Barátságtalan eső szitál; az utca – vasárnap van – elég csendes, legfeljebb ha néhány katonai autó rohan végig rajta, meg időközönként a 2-es villamos, mely azonban csak vasárnap közlekedik. Az eső ködén a múltak emlékei egymásba omlón és egymást elhomályosítón tolulnak elém. A gyerek-gimnazista robinsoni felfedezőútjai. A Parlament már épült, tán közel is volt a befejezéshez. (A régi, Sándor utcai képviselőházban kétszer voltam: egyszer gimnazista koromban, mikor meghallgattam, ahogy egy unalmas egye¬temi tanár valamely kereskedelmi szerződésről beszélt, kiérdemelve megvetésemet, mivelhogy beszédében egyetlen cicerói fordulatot sem fedeztem fel, s másodszor 1929-ben, mikor én tartottam előadást a tria¬noni szerződés revíziójáról - természetesen tele cicerói fordulatokkal.)

Az új Parlamenten túl üres telkek, aminthogy az új Lipótvárosnak akkor még nyoma sem látszott, ócskavastelepek, kocsiszínek, fészerek, lebujok - barátságtalan és bizonytalan környék volt, de távolról sem olyan barátságtalan és bizonytalan, mint most az egész főváros. […]

Vizünk alig három napra való. Kenyérben – hála a nyilas összeköttetésnek – egyelőre nincs baj, sőt némi vajhoz is jutottunk. Szenzáció volt. Délben lencsefőzelék, amibe Elvira könnyelműségéből egy harapásnyi disznóhús is jutott. És egy darabka linzer. Jó és elég volt; de nem szabad így folytatnunk.

A tizenhat-negyvennyolc évesek behívásáról szóló hír igaz. A Budapest védelmére kiküldött pártmegbízott elrendelte, merthogy az „áldozatos helytállás nem lesz hiábavaló, mert napról napra közelebb érnek a felmentő seregek”. (Azt hallom, hogy az angol rádió is hírt adott a Komáromnál megindult német ellenoffenzíváról.) A pesti oldalnak a körutaktól befelé eső részei több méter magas torlaszokkal eltorlaszolva. Ezen belül készülnek a németek a végsőkig védekezni. Helyzetük reménytelen: a mienk, pincelakóké, még reménytelenebb.

A Mátyás-templomot bomba érte, a Parlament egyik szárnyát bomba érte. Illőbb is, hogy az új Magyarország a Sándor utcai, régi épületben tanácskozzon. Különös gondjaim vannak. Elvira, Emilio, Gyuszi és Tibor tarokkoznak. Mióta tudom, hogy nincs víz, állandóan szomjas vagyok.

Fenyő Miksa: Az elsodort ország: naplójegyzetek 1944–1945-ből, Budapest, Park Könyvkiadó, 2014.