Könyv-jelző

ANDRÁSSY GYULA

ANDRÁSSY GYULA
(1823-1890) politikus, miniszterelnök


Részlet gróf Andrássy Gyula 1884. május 15-én a Főrendiház ülésén elhangzott beszédéből

Magyarországnak ezredéves alkotmánya van, de parlament-háza még mindig nincs.

Az egyik ház ideiglenes épületben tanácskozik, mi itt a múzeumban múmiák, kitömött állatok, sírkövek közt, bizonyosan nem hoszszabb tanácskozásra készült teremben.

Hajdanában a magyarok a Rákoson tartották országgyűléseiket; később különböző helyeken, Ónodon stb., végre Pozsonyban, 1848 után Budapesten, de állandó országház még mindig nem volt. Már ez maga egy ok arra, hogy ezen ügy továbbra ne halasztassék.

Az 1881-ik évi szeptember hó 24-ére kihirdetett Országgyűlés nyomtatványai.