Könyv-jelző

PILISI NEY BÉLA

PILISI NEY BÉLA
(1843-1920) miniszteri főmérnök és műépítész


Steindl Imre emlékbeszéd (részlet)

Meghajtjuk előtted a zászlót, amelyet, amíg éltél, fennen lobogtattál s elismerjük munkádat remeknek, amely nevednek örök életet biztosít. 
- Mert a Magyar Országház, e minden részében nagyszabású és közelismerésre méltán számottartó képzőművészeti alkotás teremtő mestere joggal követel nevének helyet a műtörténelem lapjain. Ez az épületmű ugyanis nemcsak megalkotójának hatalmas művészi egyéniségét hirdeti, nem csupán egy népnek, egy nemzetnek alkotóképességéről tesz tanubizonyságot, hanem – már méretei és ragyogóan gazdag kiképeztetése által is – keletkezési korának emlékéül áll s a művelt emberiség e korabeli kulturerejének fokmérőéül marad a késő századokra. Az tehát, aki nemzetének és korának erejét, művészeti és műszaki fejlettségét, ízlését, saját lelkében összeolvasztva, ily alakban bírta megkristályosítani, nemcsak önmagának, nemcsak saját nemzetének, hanem korának állított monumentumot, amellyel az ő neve a művel világ s az utókor előtt is elválaszthatatlanul egybeforrt.

Emlékbeszéd a Steindl-szobor avatásán, Országház, 1904. május 29.