Sorszám Jogalkotási javaslat címe és száma 8 hetes határidő vége EÜB jelentés elfogadása, határozati javaslat benyújtása Országgyűlés zárószavazása

Kihirdetése a Magyar Közlönyben

 

Szavazatok száma
1.

"Javaslat
A TANÁCS RENDELETE
az Európai Ügyészség létrehozásáról"

[COM (2013) 534; 2013/0255 (APP)]

 

2013. október 28.

2013. október 14.

 

2013. október 21.

280 igen, 27 nem, 1 tartózkodás

 

2013. október 22. Magyar Közlöny/174.

19 szavazat (13 kamarától)

SÁRGALAPOS ELJÁRÁS!

 

2.

"Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
áthelyezési válságmechanizmus létrehozásáról, valamint az egy harmadik országbeli
állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott
nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására
vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i
604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról"

[COM (2015) 450; 2015/0208 (COD)]

 

2015. november 11.

2015. október 13.

 

2015. november 3.

141 igen, 27 nem, 1 tartózkodás

 

2015. november 6. Magyar Közlöny/167.

8 szavazat (5 kamarától)

 

3.

"Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről szóló, 1996.
december 16-i 96/71/EK európai parlamenti tanácsi irányelv módosításáról"

[COM (2016) 128, 2016/0070 (COD)]

 

2016. május 10.

2016. április 18.

 

2016. május 10.

139 igen, 33 nem, 1 tartózkodás

 

2016. május 10. Magyar Közlöny/66.

22 szavazat (14 kamarától)

SÁRGALAPOS ELJÁRÁS!

 

4.

"Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok
egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős
tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról
"

[COM (2016) 270, 2016/0133 (COD)]

 

2016. október 27.

2016. május 30.

 

2016. június 13.

175 igen, 10 nem, 0 tartózkodás

 

2016. június 17. Magyar Közlöny/88.

10 szavazat (8 kamarától)

 

5.

"Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a villamos energia belső piacáról

"

[COM (2016) 861; 2016/0379 (COD)]

 

2017. május 17.

2017. április 18.

 

2017. május 3.

144 igen, 30 nem és 4 tartózkodás

 

2017. május 5. Magyar Közlöny 2017/65.

13 szavazat (11 kamarától)

 

6.

"Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról

"

[COM (2016) 864; 2016/0380 (COD)]

 

2017. május 9.

2017. április 18.

 

2017. május 3. 

144 igen, 30 nem és 4 tartózkodás

 

2017. május 5. Magyar Közlöny 2017/65.

4 szavazat (3 kamarától)