Kedves Látogató!

Az Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoportja két nagy területet tud magáénak az Országgyűlés nemzetközi kapcsolatainak tekintetében. Az IPU magyar tagozataként működve részt vesz a parlamentek világszervezetének nemzetközi tevékenységében. Hazai viszonylatban - az Országgyűlési törvény értelmében – koordináló, a házelnök számára javaslattevő szerepet lát el az Országgyűlés keretein belül országgyűlési képviselők által létrehozott többoldalú baráti tagozatok és kétoldalú baráti csoportok munkájában.

A 2014-2018-as ciklusban 85 két- és többoldalú baráti tagozat és csoport működött a parlamentben, melyek kezdetektől fogva fontos részét képezték az Országgyűlés kétoldalú külügyi kapcsolatainak, segítve az érintett relációk politikai, gazdasági és kulturális együttműködését.

Az Interparlamentáris Unió a legtöbb nemzeti parlamentet magába foglaló és legrégebben alapított világszervezet. Évente két közgyűlést és számos szakosított konferenciát szervez, melyeken az Országgyűlés hivatalos küldöttségek delegálása révén – lehetőségeihez mérten - képviselteti magát.

A magyar Országgyűlés jelenleg 7 nemzetközi parlamenti szervezetbe küld delegációt, köztük az Interparlamentáris Unióba, mely nemzetközi parlamenti szervezet tevékenységében az Országgyűlés 1889 óta alapító tagként vesz részt. A szervezetben történő megjelenésünk külpolitikai jelentőségét erősíti, hogy az Országgyűlés ez idáig nyolc alkalommal jelölhetett képviselőt az IPU 15 fős csúcsszervébe, az IPU Végrehajtó Bizottságába, melyben legutóbb 2006 őszéig bírtunk egy hellyel. Az IPU számos közgyűlésén került - magyar kezdeményezésnek köszönhetően - benyújtásra és elfogadásra napirendi pontra vonatkozó javaslatunk, s képviselőink raportőri feladatot is elláttak az IPU Közgyűlésein.

Budapesten az IPU történetében eddig háromszor rendeztek nagy IPU Konferenciát: 1896-ban, 1936-ban és 1989-ben, az IPU megalakulásának centenáriumán. Tagjai voltunk a 2005. szeptemberében New Yorkban megrendezett Parlamenti Elnökök 2. Világkonferenciáját előkészítő 24 fős Előkészítő Bizottságnak (EB), továbbá az Információs és Kommunikációs Technológiák Parlamenti Világközpontja elnökségének, melyek következtében az EB és az Elnökség egy-egy ülésének az Országgyűlés adott otthont. A Magyar IPU Csoport fennállásának 120. évfordulója alkalmából 2015-ben tartott parlamenti emlékülés, továbbá az Országgyűlés és az IPU által közösen rendezett 2017-es regionális fenntartható fejlődési konferencia okán a közelmúltban két ízben tett hivatalos látogatást hazánkban az Interparlamentáris Unió elnöke.

Az Országgyűlés hivatali struktúráját tekintve az IPU Magyar Nemzeti Csoportjának Titkársága az Országgyűlés Hivatala Külügyi Igazgatóságának szerves részét képezi. E struktúrának köszönhetően a Külügyi Igazgatóság biztosítja a Titkárság hivatali hátterét, valamint az országgyűlési képviselők kül- és belföldi IPU-s programokra történő felkészítésének tartalmi és protokolláris elemeit.

Bízva abban, hogy az IPU Magyar Nemzeti Csoportjának honlapja hozzásegíti Önt a parlamenti szintű kapcsolatok viteléért nagyban felelős szervezet tevékenységi körének megismeréséhez, a honlap böngészéséhez kellemes időtöltést kívánok.

Dr. Sárdi Péter
az Országgyűlés Hivatalának külügyi igazgatója