Aktuális

Wittner Mária az Országgyűlés ülésén, 2012. április 17. Forrás: MTI/ Soós LajosOktóber 14-én veszünk végső búcsút Wittner Máriától

Wittner Mária, ’56-os szabadságharcos, a Magyar Köztársasági Érdemrend nagykeresztjével, Szent István-díjjal, az Emberi Méltóságért díjjal kitüntetett, Dunakeszi, Csepel és Józsefváros díszpolgára, volt országgyűlési képviselő életének 86. évében, 2022. szeptember 14-én hunyt el. Végső búcsúztatása 2022. október 14-én 12.00-kor lesz a Dunakeszi temető ravatalozójánál. A búcsúztatást követően a hamvakat szűk családi körben helyezik végső nyugalomba. Wittner Máriát az Országgyűlés és a Fidesz frakció saját halottjának tekinti.

Kérjük, hogy a búcsúztatásra érkezők kegyeletüket egy szál fehér rózsával róják le. A búcsúszertartás a gyászoló család kérésére nem sajtónyilvános, arról kizárólag az MTVA készíthet kép és hangfelvételeket. 

Wittner Mária emlékére

Hírek, események

Szanyi-Légrády Eszter, az Országgyűlési Múzeum főosztályvezető-helyettese és Andrási Réka, a letölthető vitajátékok kidolgozója átveszi a Múzeumpedagógia Nívódíjat, 2022. október 4.Az Országgyűlési Múzeum letölthető vitajátékai kiérdemelték a Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ által meghirdetett Múzeumpedagógiai Nívódíjat. A rangos kitüntetés átadására október 4-én a 20. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón került sor a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban.

A kötet birítója.Az Országház Könyvkiadó gondozásában megjelent A háttérember – Csengery Antal politikai és közéleti pályája című monográfia Samu Nagy Dániel tollából. Csengery Antalt méltatlanul elfeledte az utókor, pedig a reformkor utolsó éveiben, az önkényuralom korában, majd a dualizmus első évtizedében a közélet egyik meghatározó, befolyásos személyisége volt. Ezt a hiányt pótolja a fennmaradt gazdag forrásanyagra támaszkodó munka, mely teljes képet ad Csengery politikai és közéleti pályafutásáról, bepillantást engedve a magánéletébe, családi viszonyaiba és barátikapcsolat-rendszerébe is.

A kötet borítója.Nemzetiségi parlamenti képviselet címmel tanulmánykötet jelent meg az Országház Könyvkiadó gondozásában. A hiánypótló könyv a legújabb kutatások alapján azt mutatja be, hogy 1920 után az elcsatolt országrészek magyar ajkú lakosainak milyen szintű képviselete volt az utódállamok parlamentjeiben, illetve ismerteti a nemzetiségek képviseletét a dualizmus kori magyar országgyűlésben.

Fotó: SajtóirodaKövér László házelnök kezdeményezésére immár tizedik alkalommal nyílt lehetőség, hogy az Országház 120 évvel ezelőtti ünnepélyes átadásának évfordulóján a Návay Lajosról, a Ház egykori elnökéről, alelnökéről és a Hajnik Károlyról, a reformkori országgyűlések gyorsírójáról, a gyorsiroda hajdani vezetőjéről elnevezett díj átadásával ismerjük el az Országgyűlés Hivatala dolgozóinak kiemelkedő teljesítményét, példaadó munkáját, helytállását.

Ez az elismerés annak a közösségnek az elismerése, amelyet az Országgyűlési Őrség szolgál. Kövér László az Országház Vadász termében Lisoczki László dandártábornok, az Országgyűlési Őrség parancsnokának jelenlétében adta át az Év Országgyűlési Őre és a Házelnöki Érdemjel díjakat. 

Törvényalkotás

Törvényalkotás

Törvényalkotási folyamatábra

Adatok az Országgyűlés törvényalkotásáról

Elfogadott törvények

Sarkalatos törvények

Házszabályi rendelkezések (Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvényben és az egyes házszabályi rendelkezésekről szóló 10/2014. évi (II. 24.) OGY határozatban foglalt házszabályi rendelkezések egységes szerkezetben.

Parlamenti jog - Az Országgyűlés működése, feladat- és hatáskörei, kapcsolódó intézmények (Második, átdolgozott kiadás)
 

Tematikus kereső

Az Országgyűlés 2022. évi október - november havi ülésterve (2022.10.03.)

Az Országgyűlés 2022. évi őszi ülésszaka október 3-4-5-i (hétfő-kedd-szerda) és október 10-i (hétfő) ülésének napirendje

Élő közvetítés linkje
live_stream_playlive_stream_play_hover
Élő közvetítés

Ciklusos tematikus keresők

Kattinson a képre a Virtuális Országház eléréshez!
Virtuális Országház - Lépjen be!

Kattintson ide az Országház Könyvkiadó eléréséhez!