EU mellett működő Állandó Iroda

 

Magyarország uniós csatlakozását követően az információáramlás és a koordináció hatékonyságának elősegítése érdekében az Európai Parlamenttel, valamint más európai uniós intézményekkel való kapcsolattartás jegyében 2004. szeptember 1-jén megnyílt az Országgyűlés EU mellett működő Állandó Irodája Brüsszelben.

 

Az Állandó Iroda feladata kétirányú: célja egyrészt, hogy – főként az egyeztetési eljárás alá vont dossziékkal kapcsolatban – a Kormánytól kapott információkon túl aktuális, közvetlen információkkal szolgáljon az Országgyűlés számára az uniós intézmények (főként az Európai Parlament), illetve más nemzeti parlamentek munkájáról, valamint ugyanígy információt adjon a magyar Országgyűlés (nemzetközi) tevékenységével kapcsolatban. Másrészt, az Iroda biztosítja a folyamatos kapcsolattartást az EU intézményeivel, kiegészítve és elősegítve a hatékony politikai szintű és tisztviselői szintű kapcsolatokat. Az Állandó Iroda együttműködik más nemzeti parlamentek hasonló irodáival. Az irodavezetők szoros és rendszeres együttműködése biztosítja, hogy az információáramlás minél gyorsabb legyen a nemzeti parlamentek között, amelynek különös jelentősége van a Lisszaboni Szerződés hatálybalépése óta. A nemzeti parlamenteknek biztosított lehetőségek kihasználására ugyanis csak úgy van lehetőség, ha a parlamentek időben és koordináltan jelzik fenntartásaikat (vagy akár általános véleményüket) az uniós intézményeknek.