•    Az Európai Parlament és a Tanács irányelve egyes műanyagtermékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentéséről [COM (2018) 340; 2018/0172 (COD)]

A fenti európai uniós tervezettel kapcsolatosan az Európai ügyek bizottsága 2018. július 3-i ülésén egyeztetési eljárás megindításáról döntött. Az Országgyűlés elnöke felkérte a Fenntartható fejlődés bizottságát, hogy a javaslatról alakítsa ki véleményét.

Az európai uniós tervezetet az Európai ügyek bizottsága 2018. október 15-i ülésén tárgyalta, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Weingartner Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára ismertette.

Az egyeztetési eljárás keretében kijelölt Fenntartható fejlődés bizottság 2018. október 15-i ülésén vitatta meg a javaslat fő pontjait, az uniós döntéshozatal állását, valamint a Kormány álláspontját, melyet követően kialakította véleményét.

Az Európai ügyek bizottsága 2018. november 26-i ülésén tárgyalta ismét a javaslatot, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Dr. Makai Martina, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára ismertette, melyet követően a bizottság állásfoglalást fogadott el a fenti európai uniós tervezet vonatkozásában.

A 2019. június 5-én elfogadott irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2019. június 12-én jelent meg, így az egyeztetési eljárás lezárult.

•    Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Munkaügyi Hatóság létrehozásáról [COM (2018) 131; 2018/0064 (COD)]

A fenti európai uniós tervezettel kapcsolatosan az Európai ügyek bizottsága 2018. július 3-i ülésén egyeztetési eljárás megindításáról döntött. Az Országgyűlés elnöke felkérte a Vállalkozásfejlesztési bizottságot, hogy a javaslatról alakítsa ki véleményét.

Az európai uniós tervezetet az Európai ügyek bizottsága 2018. október 15-i ülésén tárgyalta, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Marczinkó Zoltán, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára ismertette.

Az egyeztetési eljárás keretében kijelölt Vállalkozásfejlesztési bizottság 2018. október 15-i ülésén vitatta meg a javaslat fő pontjait, az uniós döntéshozatal állását, valamint a Kormány álláspontját, melyet követően kialakította véleményét.

Az Európai ügyek bizottsága 2018. november 26-i ülésén tárgyalta ismét a javaslatot, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Marczinkó Zoltán, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára ismertette, melyet követően a bizottság állásfoglalást fogadott el a fenti európai uniós tervezet vonatkozásában.

A 2019. június 20-án elfogadott rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2019. július 11-én jelent meg, így az egyeztetési eljárás lezárult.

•    Az Európai Parlament és a Tanács  irányelve az uniós fogyasztóvédelmi szabályok hatékonyabb végrehajtása és korszerűsítése érdekében a 93/13/EGK irányelv (1993. április 5.), a 98/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról [COM (2018) 185; 2018/0090 (COD)]

A fenti európai uniós tervezettel kapcsolatosan az Európai ügyek bizottsága 2018. október 10-i ülésén egyeztetési eljárás megindításáról döntött. Az Országgyűlés elnöke felkérte a Gazdasági bizottságot, hogy a javaslatról alakítsa ki véleményét.

Az Európai ügyek bizottsága 2019. március 4-i ülésén tárgyalta a fenti javaslatot, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Keszthelyi Nikoletta, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára, Dr. Gyimesi Tamás Ferenc, az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára és Dr. Nemessányi Zoltán, az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára ismertette.

Az egyeztetési eljárás keretében kijelölt Gazdasági bizottság 2019. március 18-i ülésén vitatta meg a javaslat főbb pontjait, az uniós döntéshozatal állását, valamint a Kormány álláspontját, melyet követően kialakította véleményét.

Az Európai ügyek bizottsága 2019. június 26-i ülésén tárgyalta ismét a fenti javaslatot, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Keszthelyi Nikoletta, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára és Dr. Gyimesi Tamás Ferenc, az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára ismertette.

A 2019. november 27-én elfogadott irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2019. december 18-án jelent meg, így az egyeztetési eljárás lezárult.

•    A Tanács határozata az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről [COM (2018) 325; 2018/0135 (CNS)]

A fenti európai uniós tervezettel kapcsolatosan az Európai ügyek bizottsága 2018. július 3-i ülésén egyeztetési eljárás megindításáról döntött. Az Országgyűlés elnöke felkérte a Gazdasági és a Költségvetési bizottságot, hogy a javaslatról alakítsa ki véleményét.

Az egyeztetési eljárás keretében kijelölt Költségvetési bizottság 2018. október 25-i ülésén vitatta meg a javaslat fő pontjait, az uniós döntéshozatal állását, valamint a Kormány álláspontját, melyet követően kialakította véleményét.

Az európai uniós tervezetet az Európai ügyek bizottsága 2018. október 29-i ülésén tárgyalta, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség államtitkára ismertette.

Az egyeztetési eljárás keretében kijelölt Gazdasági bizottság 2018. november 6-i ülésén vitatta meg a javaslat fő pontjait, az uniós döntéshozatal állását, valamint a Kormány álláspontját, melyet követően kialakította véleményét.

Az Európai ügyek bizottsága 2019. március 4-i ülésén tárgyalta ismét a fenti javaslatot, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkára, Adorján Richárd, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára valamint Dányi Gábor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára ismertette.

Az Európai ügyek bizottsága 2020. február 24-i ülésén ismét napirendre tűzte a fenti javaslatot, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Steiner Attila és dr. Ökrös Oszkár, az Igazságügyi Minisztérium Európai uniós ügyekért felelős államtitkára és helyettes államtitkára, dr. Adorján Richárd, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára valamint Dányi Gábor és Huszár Richárd, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára ismertette.

Az Európai ügyek bizottsága 2020. november 2-i ülésén újra megtárgyalta a fenti javaslatot, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Steiner Attila, az Igazságügyi Minisztérium Európai uniós ügyekért felelős államtitkára, dr. Adorján Richárd, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára valamint Dányi Gábor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára ismertette.

A 2020. december 14-én elfogadott határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2020. december 15-én jelent meg, így az egyeztetési eljárás lezárult.

•    Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről (átdolgozás) [COM (2017) 753; 2017/0332 (COD)]

A fenti európai uniós tervezettel kapcsolatosan az Európai ügyek bizottsága 2018. július 3-i ülésén egyeztetési eljárás megindításáról döntött. Az Országgyűlés elnöke felkérte a Fenntartható fejlődés bizottságát, hogy a javaslatról alakítsa ki véleményét.

Az európai uniós tervezetet az Európai ügyek bizottsága 2018. október 15-i ülésén tárgyalta, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Dr. Nagy Szilárd, az Emberi Erőforrások Minisztérium helyettes államtitkára és Weingartner Balázs, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára ismertette.

Az egyeztetési eljárás keretében kijelölt Fenntartható fejlődés bizottság 2018. október 15-i ülésén vitatta meg a javaslat fő pontjait, az uniós döntéshozatal állását, valamint a Kormány álláspontját, melyet követően kialakította véleményét.

Az Európai ügyek bizottsága 2019. március 4-i ülésén tárgyalta ismét a javaslatot, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Dr. Csányi Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériumának helyettes államtitkára, Szalár Zoltán, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára és Murányiné Krempels Gabriella, a Belügyminisztérium főosztályvezetője ismertette, melyet követően a bizottság állásfoglalást fogadott el a fenti európai uniós tervezet vonatkozásában.

A 2020. december 16-án elfogadott irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2020. december 23-án jelent meg, így az egyeztetési eljárás lezárult.

•    Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a tagállamokban a jogállamiság tekintetében fennálló, általánossá vált hiányosságok esetén az Unió költségvetésének védelméről [COM (2018) 324; 2018/0136 (COD)]

A fenti európai uniós tervezettel kapcsolatosan az Európai ügyek bizottsága 2018. július 3-i ülésén egyeztetési eljárás megindításáról döntött. Az Országgyűlés elnöke felkérte a Gazdasági és a Költségvetési bizottságot, hogy a javaslatról alakítsák ki véleményüket.

Az egyeztetési eljárás keretében kijelölt Költségvetési bizottság 2018. október 25-i ülésén vitatta meg a javaslak fő pontjait, az uniós döntéshozatal állását, valamint a Kormány álláspontját, melyet követően kialakította véleményét.

Az európai uniós tervezetet az Európai ügyek bizottsága 2018. október 29-i ülésén tárgyalta, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség államtitkára ismertette.

Az egyeztetési eljárás keretében kijelölt Gazdasági bizottság 2018. november 6-i ülésén vitatta meg a javaslat fő pontjait, az uniós döntéshozatal állását, valamint a Kormány álláspontját, melyet követően kialakította véleményét.

Az Európai ügyek bizottsága 2019. március 4-i ülésén tárgyalta ismét a fenti javaslatot, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkára, Adorján Richárd, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára valamint Dányi Gábor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára ismertette.

Az Európai ügyek bizottsága 2020. február 24-i ülésén ismét napirendre tűzte a fenti javaslatot, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Steiner Attila és dr. Ökrös Oszkár, az Igazságügyi Minisztérium Európai uniós ügyekért felelős államtitkára és helyettes államtitkára, dr. Adorján Richárd, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára valamint Dányi Gábor és Huszár Richárd, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára ismertette.

Az Európai ügyek bizottsága 2020. november 2-i ülésén újra megtárgyalta a fenti javaslatot, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Steiner Attila, az Igazságügyi Minisztérium Európai uniós ügyekért felelős államtitkára, dr. Adorján Richárd, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára valamint Dányi Gábor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára ismertette.

A 2020. december 16-án elfogadott rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2020. december 22-én jelent meg, így az egyeztetési eljárás lezárult.

•    A Tanács rendelete a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről [COM (2018) 322; 2018/0132 (APP)]

A fenti európai uniós tervezettel kapcsolatosan az Európai ügyek bizottsága 2018. július 3-i ülésén egyeztetési eljárás megindításáról döntött. Az Országgyűlés elnöke felkérte a Gazdasági és a Költségvetési bizottságot, hogy a javaslatról alakítsák ki véleményüket.

Az egyeztetési eljárás keretében kijelölt Költségvetési bizottság 2018. október 25-i ülésén vitatta meg a javaslak fő pontjait, az uniós döntéshozatal állását, valamint a Kormány álláspontját, melyet követően kialakította véleményét.

Az európai uniós tervezetet az Európai ügyek bizottsága 2018. október 29-i ülésén tárgyalta, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség államtitkára ismertette.

Az egyeztetési eljárás keretében kijelölt Gazdasági bizottság 2018. november 6-i ülésén vitatta meg a javaslat fő pontjait, az uniós döntéshozatal állását, valamint a Kormány álláspontját, melyet követően kialakította véleményét.

Az Európai ügyek bizottsága 2019. március 4-i ülésén tárgyalta ismét a fenti javaslatot, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkára, Adorján Richárd, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára valamint Dányi Gábor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára ismertette.

Az Európai ügyek bizottsága 2020. február 24-i ülésén ismét napirendre tűzte a fenti javaslatot, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Steiner Attila és dr. Ökrös Oszkár, az Igazságügyi Minisztérium Európai uniós ügyekért felelős államtitkára és helyettes államtitkára, dr. Adorján Richárd, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára valamint Dányi Gábor és Huszár Richárd, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára ismertette.

Az Európai ügyek bizottsága 2020. november 2-i ülésén újra megtárgyalta a fenti javaslatot, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Steiner Attila, az Igazságügyi Minisztérium Európai uniós ügyekért felelős államtitkára, dr. Adorján Richárd, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára valamint Dányi Gábor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára ismertette.

A 2020. december 17-én elfogadott rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2020. december 22-én jelent meg, így az egyeztetési eljárás lezárult.

•    A Tanács rendelete az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló 168/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról [COM(2020) 225, 2020/0112 (APP)]

A fenti európai uniós tervezettel kapcsolatosan az Európai ügyek bizottsága 2021. március 16-i ülésén egyeztetési eljárás megindításáról döntött. Az Országgyűlés elnöke felkérte az Igazságügyi bizottságot, hogy a javaslatról alakítsa ki véleményét.

Az Európai ügyek bizottsága 2021. május 25-i ülésén vette napirendjére a fenti javaslatot, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Dr. Czombos Tamás, az Igazságügyi Minisztérium helyettes államtitkára ismerette.

Ezt követően a bizottság az uniós döntéshozatal előre haladására tekintettel a fenti javaslatot érintő egyeztetési eljárás lezárásáról döntött.

•    Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról [COM (2018) 375; 2018/0196 (COD)]

A fenti európai uniós tervezetekkel kapcsolatosan az Európai ügyek bizottsága 2018. július 3-i ülésén egyeztetési eljárás megindításáról döntött. Az Országgyűlés elnöke felkérte a Gazdasági és a Költségvetési bizottságot, hogy a javaslatokról alakítsák ki véleményüket.

Az egyeztetési eljárás keretében kijelölt Költségvetési bizottság 2018. október 25-i ülésén vitatta meg a javaslat fő pontjait, az uniós döntéshozatal állását, valamint a Kormány álláspontját, melyet követően kialakította véleményét.

Az európai uniós tervezetet az Európai ügyek bizottsága 2018. október 29-i ülésén tárgyalta, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség államtitkára ismertette.

Az egyeztetési eljárás keretében kijelölt Gazdasági bizottság 2018. november 6-i ülésén vitatta meg a javaslatok fő pontjait, az uniós döntéshozatal állását, valamint a Kormány álláspontját, melyet követően kialakította véleményét.

Az Európai ügyek bizottsága 2019. március 4-i ülésén tárgyalta ismét a fenti javaslatot, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Takács Szabolcs, a Miniszterelnökség európai uniós politikák kialakításáért és koordinációjáért felelős államtitkára, Adorján Richárd, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára valamint Dányi Gábor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára ismertette.

Az Európai ügyek bizottsága 2020. február 24-i ülésén ismét napirendre tűzte a fenti javaslatot, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Steiner Attila és Dr. Ökrös Oszkár, az Igazságügyi Minisztérium Európai uniós ügyekért felelős államtitkára és helyettes államtitkára, Dr. Adorján Richárd, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára valamint Dányi Gábor és Huszár Richárd, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkárai ismertette.

Az Európai ügyek bizottsága 2020. november 2-i ülésén újra megtárgyalta a fenti javaslatot, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Steiner Attila, az Igazságügyi Minisztérium Európai uniós ügyekért felelős államtitkára, dr. Adorján Richárd, a Pénzügyminisztérium helyettes államtitkára valamint Dányi Gábor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára ismertette.

A 2021. június 24-én elfogadott rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2021. június 30-án jelent meg, így az egyeztetési eljárás lezárult.

•    Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a klímasemlegesség elérését célzó keret létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 rendelet (az európai klímarendelet) módosításáról [COM (2020) 80; COM (2020) 563; 2020/0036 (COD)]

A fenti európai uniós tervezettel kapcsolatosan az Európai ügyek bizottsága 2020. október 19-i ülésén egyeztetési eljárás megindításáról döntött. Az Országgyűlés elnöke felkérte a Fenntartható fejlődés bizottságot, hogy a javaslatról alakítsa ki véleményét.

Az Európai ügyek bizottsága 2020. november 16-i ülésen tárgyalta a javaslatot, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását dr. Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára ismertette.

Az egyeztetési eljárás keretében kijelölt Fenntartható fejlődés bizottsága 2020. november 24-i ülésén vitatta meg a javaslat főbb pontjait, az uniós döntéshozatal állását, valamint a Kormány álláspontját, melyet követően kialakította véleményét.

Az Európai ügyek bizottsága 2020. december 7-i ülésén tűzte ismét napirendjére a javaslatot, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Dr. Botos Barbara, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára ismertette, melyet követően a bizottság állásfoglalást fogadott el a fenti európai uniós tervezet vonatkozásában.

A 2021. június 30-án elfogadott rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2021. július 9-én jelent meg, így az egyeztetési eljárás lezárult.

•    Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a transzeurópai közlekedési hálózat megvalósításának előmozdítását célzó egyszerűsítési intézkedésekről [COM (2018) 277; 2018/0138 (COD)]

A fenti európai uniós tervezettel kapcsolatosan az Európai ügyek bizottsága 2018. október 10-i ülésén egyeztetési eljárás megindításáról döntött. Az Országgyűlés elnöke felkérte a Gazdasági bizottságot, hogy a javaslatról alakítsa ki véleményét.

Az Európai ügyek bizottsága 2018. december 13-i ülésén tárgyalta a javaslatot, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Mogyorósi Szilvia, az Innovációs és Technológiai Minisztérium főosztályvezetője ismertette.

Az egyeztetési eljárás keretében kijelölt Gazdasági bizottság 2019. július 1-i ülésén vitatta meg a javaslat főbb pontjait, az uniós döntéshozatal állását, valamint a Kormány álláspontját, melyet követően kialakította véleményét.

Az Európai ügyek bizottsága 2019. december 17-i ülésén tárgyalta ismét a fenti javaslatot, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Tóth Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium helyettes államtitkára ismertette.

A 2021. július 7-én elfogadott rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2021. július 20-án jelent meg, így az egyeztetési eljárás lezárult.

A közös agrárpolitka (KAP)

•    Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös agrárpolitika keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-stratégiai terv) nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet és az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről [COM(2018) 392; 2018/0216 (COD)]
•    Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról, valamint az 1306/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről [COM(2018) 393; 2018/0217 (COD)]
•    Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról szóló 1308/2013/EU rendelet, a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek minőségrendszereiről szóló 1151/2012/EU rendelet, az ízesített borászati termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról szóló 251/2014/EU rendelet, az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló 228/2013/EU rendelet és az egyedi mezőgazdasági intézkedéseknek a kisebb égei-tengeri szigetek javára történő megállapításáról szóló 229/2013/EU rendelet módosításáról [COM(2018) 394; 2018/0218 (COD)]

A fenti európai uniós tervezetekkel kapcsolatosan az Európai ügyek bizottsága 2018. október 10-i ülésén egyeztetési eljárás megindításáról döntött. Az Országgyűlés elnöke felkérte a Mezőgazdasági bizottságot, hogy a javaslatokról alakítsa ki véleményét.

Az Európai ügyek bizottsága 2019. március 4-i ülésén tárgyalta a fenti javaslatokat, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Dr. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára ismertette.

Az egyeztetési eljárás keretében kijelölt Mezőgazdasági bizottság 2019. március 12-i ülésén vitatta meg a javaslatok fő pontjait, az uniós döntéshozatal állását, valamint a Kormány álláspontját, melyet követően kialakította véleményét.

Az Európai ügyek bizottsága 2019. július 1-i ülésén tárgyalta ismét a fenti javaslatokat, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Dr. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára ismertette.

Az Európai ügyek bizottsága 2020. február 24-i ülésén tárgyalta a fenti javaslatokat, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Dr. Juhász Anikó, az Agrárminisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára ismertette.

Az Európai ügyek bizottsága 2020. október 26-i ülésén tárgyalta újra a javaslatokat, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Dr. Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára ismertette, melyet követően a bizottság állásfoglalást fogadott el a fenti európai uniós tervezetek vonatkozásában.

Az Európai ügyek bizottsága 2021. március 22-i ülésén ismét megtárgyalta a javaslatokat, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Juhász Anikó, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára ismertette.

Az Európai ügyek bizottsága 2021. október 18-i ülésén újfent megtárgyalta a javaslatokat, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Juhász Anikó, az Agrárminisztérium helyettes államtitkára ismertette.

A 2021. december 2-án elfogadott rendeletek az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2021. december 6-án jelentek meg, így az egyeztetési eljárás lezárult.

Európai egészségügyi unió

•    Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Gyógyszerügynökség által a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök tekintetében a válsághelyzetekre való felkészültség és a válságkezelés terén betöltött szerep megerősítéséről [COM (2020) 725; 2020/0321 (COD)]

A fenti európai uniós tervezettel kapcsolatosan az Európai ügyek bizottsága 2021. február 22-i ülésén egyeztetési eljárás megindításáról döntött. Az Országgyűlés elnöke felkérte a Népjóléti bizottságot, hogy a javaslatról alakítsa ki véleményét.

Az Európai ügyek bizottsága 2021. április 7-i ülésén tárgyalta a fenti javaslatot, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását dr. Lőrinczi Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetközi ügyekért felelős államtitkára ismertette.

Az egyeztetési eljárás keretében kijelölt Népjóléti bizottság 2021. május 26-i ülésén vitatta meg a javaslat főbb pontjait, az uniós döntéshozatal állását, valamint a Kormány álláspontját, melyet követően kialakította véleményét.

Az Európai ügyek bizottsága 2021. október 18-i ülésén tárgyalta meg újra a fenti javaslatot, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását dr. Kovács István, az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetközi és európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkára ismertette. Ezt követően a bizottság állásfoglalást fogadott el a fenti európai uniós tervezet vonatkozásában.

A 2022. január 25-én elfogadott rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2022. január 31-én jelent meg, így az egyeztetési eljárás lezárult.

A következő uniós tervezetek vonatkozásában az egyezetési eljárás az OGY tv 68. §. b) pontjának értelmében az Országgyűlés megbízatásának megszűntével zárult le 2022. május 2-án:

Menekültügyi és migrációs paktum

•    Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a menekültügyi és migrációigazgatásról és a 2003/109/EK irányelv és a Menekültügyi és Migrációs Alapról szóló XXX/XXX/EU rendelet módosításáról [COM (2020) 610; 2020/0279 (COD)]
•    Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a nemzetközi védelem megadására vonatkozó közös eljárás létrehozásáról és a 2013/32/EU rendelt hatályon kívül helyezéséről [COM (2020) 611; 2016/0224 (COD)]
•    Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a harmadik országbeli állampolgárok külső határokon történő előszűrésének bevezetéséről és a 767/2008/EK; 2017/2226/EU, 2018/1240/EU, 2019/817/EU rendeletek módosításáról [COM (2020) 612; 2020/0278 (COD)]
•    Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a migrációhoz és menekültügyhöz köthető válság és vis maior helyzetek kezeléséről [COM (2020) 613; 2020/0277 (COD)]
•    Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a biometrikus adatok összehasonlítására szolgáló „Eurodac” létrehozásáról a XXX/XXX/EU rendelet [a menekültügyi és migrációigazgatásról szóló rendelet] és a XXX/XXX/EU rendelet [áttelepítési rendelet] hatékony alkalmazása érdekében, a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgár vagy hontalan személy beazonosítása érdekében, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint az (EU) 2018/1240 és az (EU) 2019/818 rendelet módosításáról [COM (2020) 614; 2016/0132 (COD)]

A fenti európai uniós tervezetekkel kapcsolatosan az Európai ügyek bizottsága 2020. október 19-i ülésén egyeztetési eljárás megindításáról döntött. Az Országgyűlés elnöke felkérte a Honvédelmi és rendészeti bizottságot, hogy a javaslatokról alakítsa ki véleményét.

Az Európai ügyek bizottsága 2020. november 16-i ülésén tárgyalta a fenti javaslatokat, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Dr. Hegyaljai Mátyás, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára ismertette.

Az egyeztetési eljárás keretében kijelölt Honvédelmi és rendészeti bizottság 2020. november 25-i ülésén vitatta meg a javaslatok főbb pontjait, az uniós döntéshozatal állását, valamint a Kormány álláspontját, melyet követően kialakította véleményét.

Az Európai ügyek bizottsága 2021. június 14-i ülésén újfent napirendjére tűzte a fenti javaslatokat, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Dr. Hegyaljai Mátyás, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára ismertette.

Az Európai ügyek bizottsága 2021. december 13-i ülésén  tárgyalta ismét a fenti javaslatokat, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását Dr. Hegyaljai Mátyás, a Belügyminisztérium helyettes államtitkára ismertette.

•    Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekről [COM (2020) 682, 2020/0310 (COD)]

A fenti európai uniós tervezettel kapcsolatosan az Európai ügyek bizottsága 2021. február 22-i ülésén egyeztetési eljárás megindításáról döntött. Az Országgyűlés elnöke felkérte a Vállalkozásfejlesztési bizottságot, hogy a javaslatról alakítsa ki véleményét.

Az egyeztetési eljárás keretében kijelölt Vállalkozásfejlesztési bizottság 2021. május 3-i ülésén vitatta meg a javaslat főbb pontjait, az uniós döntéshozatal állását, valamint a Kormány álláspontját, melyet követően kialakította véleményét.

Az Európai ügyek bizottsága 2021. november 29-i ülésén tárgyalta meg újra a fenti javaslatot, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását dr. Zöld-Nagy Viktória, az Innovációs és Tehcnológiai Minisztérium helyettes államtitkára ismertette. Ezt követően a bizottság állásfoglalást fogadott el a fenti európai uniós tervezet vonatkozásában.

Európai egészségügyi unió

•    Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló 851/2004/EK rendelet módosításáról [COM (2020) 726; 2020/0320 (COD)]
•    Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és az 1082/2013/EU határozat hatályon kívül helyezéséről [COM (2020) 727; 2020/0322 (COD)]

A fenti európai uniós tervezetekkel kapcsolatosan az Európai ügyek bizottsága 2021. február 22-i ülésén egyeztetési eljárás megindításáról döntött. Az Országgyűlés elnöke felkérte a Népjóléti bizottságot, hogy a javaslatokról alakítsa ki véleményét.

Az Európai ügyek bizottsága 2021. április 7-i ülésén tárgyalta a fenti javaslatokat, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását dr. Lőrinczi Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetközi ügyekért felelős államtitkára ismertette.

Az egyeztetési eljárás keretében kijelölt Népjóléti bizottság 2021. május 26-i ülésén vitatta meg a javaslatok főbb pontjait, az uniós döntéshozatal állását, valamint a Kormány álláspontját, melyet követően kialakította véleményét.

Az Európai ügyek bizottsága 2021. október 18-i ülésén tárgyalta meg újra a fenti javaslatokat, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását dr. Kovács István, az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetközi és európai uniós ügyekért felelős helyettes államtitkára ismertette. Ezt követően a bizottság állásfoglalást fogadott el a fenti európai uniós tervezetek vonatkozásában.

Digitális szolgáltatások és piacok

•    Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a digitális szolgáltatások egységes piacáról (digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály) és a 2000/31/EK irányelv módosításáról [COM (2020) 825; 2020/0361 (COD)]
•    Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a digitális ágazat vonatkozásában a megtámadható és méltányos piacokról (digitális piacokról szóló jogszabály) [COM (2020) 842; 2020/0374 (COD)]

A fenti európai uniós tervezetekkel kapcsolatosan az Európai ügyek bizottsága 2021. február 22-i ülésén egyeztetési eljárás megindításáról döntött. Az Országgyűlés elnöke felkérte a Gazdasági bizottságot, hogy a javaslatokról alakítsa ki véleményét.

Az Európai ügyek bizottsága 2021. április 26-i ülésén tárgyalta a fenti javaslatokat, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását dr. Ökrös Oszkár, az Igazságügyi Minisztérium Európai uniós ügyekért felelős államtitkára ismertette.
Az egyeztetési eljárás keretében kijelölt Gazdasági bizottság 2021. június 1-i ülésén vitatta meg a javaslatok főbb pontjait, az uniós döntéshozatal állását, valamint a Kormány álláspontját, melyet követően kialakította véleményét.

Az Európai ügyek bizottsága 2021. november 8-i ülésén tárgyalta meg újra a fenti javaslatokat, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását dr. Ökrös Oszkár, az Igazságügyi Minisztérium Európai uniós ügyekért felelős államtitkára ismertette. Ezt követően a bizottság állásfoglalást fogadott el a fenti európai uniós tervezetek vonatkozásában.

•    Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a férfiak és nők egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazása elve alkalmazásának a bérek átláthatósága és végrehajtási mechanizmusok révén történő megerősítéséről [COM(2021) 93, 2021/0050 (COD)]

A fenti európai uniós tervezettel kapcsolatosan az Európai ügyek bizottsága 2021. március 16-i ülésén egyeztetési eljárás megindításáról döntött. Az Országgyűlés elnöke felkérte a Vállalkozásfejlesztési bizottságot, hogy a javaslatról alakítsa ki véleményét.

Az Európai ügyek bizottsága 2021. május 17-i ülésén tárgyalta a fenti javaslatot, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását dr. Horváth Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkára ismertette.

Az egyeztetési eljárás keretében kijelölt Vállalkozásfejlesztési bizottság 2021. május 26-i ülésén vitatta meg a javaslat főbb pontjait, az uniós döntéshozatal állását, valamint a Kormány álláspontját, melyet követően kialakította véleményét.

Az Európai ügyek bizottsága 2021. november 29-i ülésén tárgyalta meg újra a fenti javaslatot, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását dr. Zöld-Nagy Viktória, az Innovációs és Tehcnológiai Minisztérium helyettes államtitkára ismertette. Ezt követően a bizottság állásfoglalást fogadott el a fenti európai uniós tervezet vonatkozásában.

Európai demokrácia csomag

•    Javaslat az Erópai Parlament és a Tanács rendelete a politikai reklám átláthatóságáról és targetálásáról [COM(2021) 731; 2021/0381 (COD)]
•    Javaslat a Tanács irányelve az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának a helyhatósági választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (átdolgozás) [COM(2021) 733; 2021/0373 (CNS)]
•    Javaslat AZ Európai Parlament és a Tanács rendelete az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról (átdolgozás) [COM(2021) 734; 2021/0375 (COD)]

Az Európai ügyek bizottsága 2022. február 21-i ülésén tárgyalta a fenti javaslatokat, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását dr. Ökrös Oszkár, az Igazságügyi Minisztérium Európai uniós ügyekért felelős államtitkára ismertette.

Az Európai ügyek bizottsága 2022. március 10-i ülésén tárgyalta meg újra a fenti javaslatokat, melynek során a Kormány álláspontját, valamint az uniós döntéshozatal állását dr. Ökrös Oszkár, az Igazságügyi Minisztérium Európai uniós ügyekért felelős államtitkára ismertette. Ezt követően a bizottság állásfoglalást fogadott el a fenti európai uniós tervezetek vonatkozásában.