Adatkezelési tájékoztatók

I. Gazdasági és Működtetési Igazgatóság

 1. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlés Hivatala által lebonyolított adományozások során keletkezett adatok kezeléséről
 2. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlés Hivatala által költségvetési támogatásban részesített szervezetek támogatási szerződéseinek megkötése során megvalósuló adatkezelésről
 3. Tájékoztató az Országgyűlés Hivatala által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárások, valamint a Kbt. 9. §-a vagy 111. §-a alapján kivételnek minősülő beszerzések során végzett adatkezelésről
 4. Tájékoztató az Országgyűlés Hivatala által a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá tartozó eljárások lebonyolítása során végzett adatkezelésről
 5. Tájékoztató az Országgyűlés Hivatala által a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény (Nvtv.), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.) és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Kormányrendelet (Vhr.) alapján lefolytatott versenyeztetési eljárások során végzett adatkezelésről
 6. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlés Hivatala által kötött bérleti szerződésekkel összefüggésben kezelt személyes adatokról
 7. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlés Hivatala által üzemeltetett beléptető rendszerben kezelt személyes adatokról
 8. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlés Hivatalához érkezett álláspályázatok/önéletrajzok kezeléséről 
 9. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlés Hivatalával megbízási jogviszonyban álló magánszemély részére a személyes adatok kezeléséről
 10. Adatkezelési tájékoztató az országgyűlési képviselő munkavállalója vagy megbízottja részére a személyes adatok kezeléséről
 11. Adatkezelési tájékoztató munkavállaló vagy megbízott részére a személyes adatok kezeléséről
 12. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlés Hivatala által az országgyűlési képviselőknek biztosított minősített elektronikus aláírás igényléséhez szükséges adatkezelésről
 13. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlés Hivatala raktárépületének területén üzemeltetett zártláncú képfelvevő rendszerrel összefüggésben végzett adatkezelésről
 14. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlés Hivatala által üzemeltetett HelpDesk rendszer telefonos ügyfélszolgálat hívásainak hangrögzítésével összefüggő adatkezeléséről
 15. Tájékoztató az Országgyűlés Hivatala által a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI törvény (Nvtv.), az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (Vtv.), és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (Vhr.) alapján értékesített ingóságok adásvételével kapcsolatban végzett adatkezelésről
 16. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlés Hivatala által üzemeltetett, a Kossuth tér felszín alatti mélygarázsba behajtást rögzítő elektronikus rendszerben kezelt személyes adatokról
 17. Tájékoztató a közbeszerzési eljárások lefolytatása során tartandó videokonferenciákkal összefüggésben végzett adatkezelésről
 18. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlés Hivatala által biztosított internet-hozzáférésről
 19. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlés Hivatala által biztosított internet-hozzáférésről

II. Közgyűjteményi és Közművelődési Igazgatóság

 1. Adatkezelési tájékoztató a nyilvános szakmai rendezvényekről, kulturális eseményekről, kiadványokról tájékoztató hírlevelek, elektronikus hirdetések kiküldése során végzett adatkezelésről
 2. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlési Könyvtárba történő beiratkozással összefüggésben végzett adatkezelésről
 3. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlés Hivatala szakmai rendezvényeire történő regisztráció során keletkezett adatok kezelésről
 4. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlési Múzeum szakmai rendezvényeire történő regisztráció során keletkezett adatok kezelésről
 5. Adatkezelési tájékoztató a Történeti Képviselői Adatbázissal összefüggésben végzett adatkezelésről
 6. Adatkezelési tájékoztató „Az Országház Bora” című pályázattal összefüggésben végzett adatkezelésről
 7. Adatkezelési tájékoztató az Országház Könyvkiadó kiadványainak internetes előjegyzésével és megvásárlásával összefüggésben végzett adatkezelésről
 8. Adatkezelési tájékoztató a „Múzeum Határok Nélkül” című pályázattal összefüggésben végzett adatkezelésről
 9. Adatkezelési tájékoztató a „Könyvtár, ami összeköt” című pályázattal összefüggésben végzett adatkezelésről
 10. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlés Hivatala által az Országházba turisztikai célból látogatócsoportokat szervező üzleti vállalkozásokkal vagy személyekkel kötött szerződésekkel összefüggésben végzett adatkezelésről

III. Külügyi Igazgatóság

 1. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlés Hivatala Külügyi Igazgatóság Interparlamentáris Unió Magyar Nemzeti Csoport Titkárságának adatkezeléséről
 2. Adatkezelési tájékoztató a diplomata-útlevelek igénylésével és nyilvántartásával kapcsolatos adatkezelésről
 3. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlés Hivatala tevékenységét segítő tolmácsok névjegyzékéről
 4. Adatkezelési tájékoztató a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma titkársági feladatainak ellátásával összefüggésben végzett adatkezelésről
 5. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlés Hivatala kétoldalú parlamenti kapcsolatokkal összefüggésben végzett önéletrajz-kezeléséről
 6. Adatkezelési tájékoztató az Ikerintézményi Program végrehajtásával kapcsolatos adatkezelésről

IV. Törvényhozási Igazgatóság

 1. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlés Hivatala által joghallgatók részére meghirdetett szakmai gyakorlattal összefüggésben végzett adatkezelésről
 2. Adatkezelési tájékoztató „Magyarország és a közép-európai térség az Európai Unióban, az Európai Unió a világban” című pályázattal összefüggésben végzett adatkezelésről

V. Sajtóiroda

 1. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlés Hivatalának Sajtóirodája által nyilvántartott sajtókapcsolatokról
 2. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlés Hivatala által üzemeltetett zártláncú audiovizuális rendszerrel, valamint a fényképfelvételek készítésével összefüggésben végzett adatkezelésről

VI.  Az Országgyűlési Őrség adatkezelési tájékoztatói

 1. Az Országgyűlési Őrség adatkezelési tájékoztatója a védett létesítményekbe munkavégzési célból belépő személyek ellenőrzéséről
 2. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlési Őrség által üzemeltetett elektronikus megfigyelőrendszerekről
 3. Adatkezelési tájékoztató a Kormány által bevezetett járványügyi készültség időszakában az Országgyűlési Őrség által védett létesítményekbe belépők testhőmérsékletének ellenőrzéséről
 4. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlési Őrség ügyeleti szolgálatához beérkező hívások rögzítésével megvalósuló adatkezelési tevékenységről

VII. A Hivatal valamennyi szervezeti egységét érintő dokumentumok

 1. Adatkezelési tájékoztató az Országgyűlés Hivatala által feladatkörének ellátásával összefüggésben végzett kapcsolattartási adatok kezeléséről