Nemzetiségi szószólók kereshető vagyonnyilatkozatai

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 94. § (2) bekezdése 2023. március 31-től hatályos rendelkezéseinek megfelelően a 2022. augusztus 1-jén vagy azt követően tett nemzetiségi szószólói vagyonnyilatkozatok – és azok módosításainak – elektronikus dokumentummá alakított, kereshető formátumú PDF-dokumentumként közzétett változatai.

A kereshető formátumban történő közzététel a nemzetiségi szószóló által benyújtott eredeti, hiteles vagyonnyilatkozatok közzétételét nem érinti, azok továbbra is az adott nemzetiségi szószóló adatlapján érhetőek el.

A kereshető formában közzétett vagyonnyilatkozatok nem a nemzetiségi szószólók nevének megfelelő betűrendben, hanem egy belső kód szerinti sorrendben szerepelnek a feltöltött dokumentumokban.

 

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2022. augusztus 1-jén hatályba lépett 1. mellékletének megfelelő formában tett vagyonnyilatkozatok
Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 2022. december 15-én hatályba lépett 1. mellékletének megfelelő formában tett vagyonnyilatkozatok