Jogalkotási javaslatok

Lezárva: 2021. október 22.

A lisszaboni szerződés 2. jegyzőkönyvének 4. cikke alapján az Európai Bizottság által előterjesztett jogalkotási javaslatokat/jogalkotási aktusok tervezeteit a nemzeti parlamentek haladéktalanul megkapják. A 6. cikk értelmében a javaslatnak az Európai Unió hivatalos nyelvein való továbbításától számított nyolc hét áll a nemzeti parlamentek rendelkezésére, hogy megvizsgálják, a javaslat összeegyeztethető-e a szubszidiaritás és az arányosság elvével.

Az alábbi táblázat az Európai Bizottság által 2019. január 1-je óta előterjesztett, a lisszaboni szerződés 2. jegyzőkönyvének hatálya alá tartozó jogalkotási javaslatokat sorolja fel, a kapcsolódó határidővel együtt.

2021
Sorszám Javaslat száma Címe Dátuma (magyar nyelvű) 8 hetes határidő kezdete 8 hetes határidő vége
1. COM(2021) 28; 2021/0015 (CNS) Javaslat
A TANÁCS RENDELETE
a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 389/2012/EU
tanácsi rendeletnek az elektronikus nyilvántartások tartalma tekintetében történő
módosításáról
2021. január 26. 2021. január 27. 2021. március 24.
2. COM(2021) 25; 2021/0012 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek megújításával és meghosszabbításával, valamint egyes időszakos ellenőrzések és továbbképzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-járványra tekintettel az (EU) 2020/698 rendelet szerinti referencia-időszakokat követő referencia-időszakokra történő megállapításáról

2021. január 18. 2021. január 27. KIVÉTEL! (a Lisszaboni Szerződés 1. jegyzőkönyvének 4. cikke értelmében)
3. COM(2021) 37; 2021/0020 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a mezőgazdasági felhasználási és kibocsátási statisztikákról, valamint az 1165/2008/EK,
az 543/2009/EK és 1185/2009/EK rendelet és a 96/16/EK tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezéséről
2021. február 2. 2021. február 3. 2021. március 31.
4. COM(2021) 20; 2021/0008 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
a 2002/465/IB tanácsi kerethatározatnak a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós
szabályokhoz való hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról
2021. január 20. 2021. február 3. 2021. március 31.
5. COM(2021) 21; 2021/0009 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
a 2014/41/EU irányelvnek a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz
való hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról
2021. január 20. 2021. február 3. 2021. március 31.
6. COM(2021) 36; 2021/0019 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a közösségi növényfajta-oltalmi jogoknak a spárgafajok, valamint a virághagymák, a fásszárú bogyósgyümölcsűek és a fásszárú dísznövények fajcsoportjai tekintetében történő védelméről

2021. február 3. 2021. február 5. 2021. április 2.
7. COM(2021) 54; 2021/0031 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a 138/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a regionális mezőgazdasági
számlarendszer tekintetében történő módosításáről
2021. február 12. 2021. február 15. 2021. április 12.
8.

COM(2021) 71; 2021/0039 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
az (EU) 2017/2397 irányelvnek a harmadik országbeli bizonyítványok elismerésére vonatkozó átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról

2021. február 18. 2021. február 19. 2021. április 16.
9. COM(2021) 96; 2021/0046 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárokkal és a hontalan személyekkel szemben hozott ítéletekre vonatkozó információval rendelkező tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TCN) létrehozásáról szóló (EU) 2019/816 rendeletnek, valamint az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló (EU) 2019/818 rendeletnek a harmadik országbeli állampolgárok külső határokon történő előszűrésének bevezetése céljából történő módosításáról

2021. március 2. 2021. március 3. 2021. április 28.
10. COM(2021) 93; 2021/0050 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
a férfiak és nők egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazása elve
alkalmazásának a bérek átláthatósága és végrehajtási mechanizmusok révén történő
megerősítéséről
2021. március 4. 2021. március 10. 2021. május 5.
11. COM(2021) 108; 2021/0055 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az (EU) 2017/625 rendeletnek az antimikrobiális szerek bizonyos felhasználásaira
vonatkozó tilalomnak való megfelelés biztosítása érdekében a harmadik országokból az
Unióba behozott állatokra és állati eredetű termékekre vonatkozó hatósági ellenőrzések
tekintetében történő módosításáról
2021. március 9. 2021. március 10. 2021. május 5.
12. COM(2021) 95; 2021/0051 (CNS)

Javaslat
A TANÁCS HATÁROZATA
a francia legkülső régiókban alkalmazott „octroi de mer” adóról és a 940/2014/EU határozat módosításáról

2021. március 3. 2021. március 15. 2021. május 10.
13. COM(2021) 130; 2021/0068 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az oltásra, tesztelésre és gyógyultságra vonatkozó interoperábilis igazolványok (digitális zöldigazolvány) kibocsátásának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről

2021. március 17. 2021. március 24. 2021. május 19.
14. COM(2021) 85; 2021/0045 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) (átdolgozás)

2021. február 24. 2021. március 24. 2021. május 19.
15. COM(2021) 140; 2021/0071 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Covid19-világjárvány idején a tagállamok területén jogszerűen élő és tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok számára kibocsátott interoperábilis oltási, tesztelési és gyógyultsági igazolvány (digitális zöldigazolvány) kiadásának, ellenőrzésének és elfogadásának keretrendszeréről

2021. március 17. 2021. március 25. 2021. május 20.
16. COM(2021) 181; 2021/0097 (CNS) Javaslat
A TANÁCS IRÁNYELVE
a 2006/112/EK irányelvnek a közérdeket szolgáló uniós intézkedések összefüggésében az
importra, valamint bizonyos termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra
vonatkozó mentességek tekintetében történő módosításáról
2021. április 12. 2021. április 28. 2021. június 23.
17. COM(2021) 89; 2021/0049 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
az Uniónak a több tagállam által együttesen indított európai metrológiai partnerségben
való részvételéről
2021. február 23. 2021. május 4. 2021. június 29.
18. COM(2021) 254; 2021/0129 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a Covid19-válság hatásainak kezelése érdekében az (EU) 2016/1628 rendeletnek az egyes, 56 kW és 130 kW közötti, valamint 300 kW-nál nagyobb teljesítményű motorral felszerelt gépekre vonatkozó átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról

2021. május 18. 2021. május 19. 2021. július 14.
19. COM(2021) 243; 2021/0125 (NLE) Javaslat
A TANÁCS HATÁROZATA
az Európai Unió által az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága keretében működő
Járműelőírások Harmonizálása Világfórumon az ENSZ 13., 13-H., 24., 30., 41., 49., 79.,
83., 95., 101., 124., 129., 134., 137. és 157. számú előírásának módosítási javaslatai,
valamint a 4. és 9. számú GTR módosításaira irányuló javaslat tekintetében
képviselendő álláspontról
2021. május 20. 2021. május 21. 2021. július 16.
20. COM(2021) 223; 2021/0114 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a belső piacot torzító külföldi támogatásokról
2021. május 5. 2021. május 27. 2021. július 22.
21. COM(2021) 206; 2021/0106  (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁRA VONATKOZÓ HARMONIZÁLT SZABÁLYOK (A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁRÓL SZÓLÓ JOGSZABÁLY) MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS EGYES UNIÓS JOGALKOTÁSI AKTUSOK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2021. április 21. 2021. június 7. 2021. szeptember 2.
22. COM(2021) 189; 2021/0104 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
a 2013/34/EU irányelvnek, a 2004/109/EK irányelvnek, a 2006/43/EK irányelvnek és az
537/2014/EU rendeletnek a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati beszámolás
tekintetében történő módosításáról
2021. április 21. 2021. június 17. 2021. szeptember 12.
23. COM(2021) 202; 2021/0105 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a gépipari termékekről
2021. április 21. 2021. június 17. 2021. szeptember 12.
24. COM(2021) 281; 2021/0136 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a 910/2014/EU rendeletnek az európai digitális személyazonosság keretének létrehozása
tekintetében történő módosításáról
2021. június 3. 2021. július 8. 2021. október 4.
25. COM(2021) 278; 2021/0140 (CNS) Javaslat
A TANÁCS RENDELETE
a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus
létrehozásáról és működéséről, valamint az 1053/2013/EU rendelet hatályon kívül
helyezéséről
2021. június 2. 2021. július 8. 2021. október 4.
26. COM(2021) 347; 2021/0171 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
a fogyasztói hitelekről
2021. június 30. 2021. július 8. 2021. október 4.
27. COM(2021) 402; 2021/0228 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az (EU) 2020/2222 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniót és az Egyesült
Királyságot a Csatorna-alagúton áthaladó állandó összeköttetésen keresztül összekötő,
határokon átnyúló infrastruktúra tekintetében történő módosításáról
2021. július 13. 2021. július 14. 2021. október 10.
28. COM(2021) 397; 2021/0215 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 1286/2014/EU rendeletnek az alapkezelő társaságokra, befektetési társaságokra és az
átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) és
az ÁÉKBV-nek nem minősülő alapok befektetési jegyeire vonatkozó tanácsadást végző
vagy azokat értékesítő személyekre alkalmazandó átmeneti rendelkezés
meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról
2021. július 15. 2021. július 19. 2021. október 15.
29. COM(2021) 399; 2021/0219 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
a 2009/65/EK irányelvnek a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok
átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV)
alapkezelő társaságai általi használata tekintetében történő módosításáról
2021. július 15. 2021. július 19. 2021. október 15.
30.

COM(2021) 429; 2021/0244 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
az (EU) 2019/1153 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az illetékes hatóságoknak a
központi bankszámla-nyilvántartásokhoz az egységes hozzáférési ponton keresztül való
hozzáférése tekintetében történő módosításáról
2021. július 20. 2021. július 27. 2021. október 23.
31. COM(2021) 391; 2021/0191 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az európai zöldkötvényekről
2021. július 6. 2021. szeptember 1. 2021. október 27.
32. COM(2021) 477; 2021/0270 (COD)  

 Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az (EU) 2018/1091 rendeletnek a 2021–2027-es pénzügyi keretből az integrált mezőgazdasági statisztikákhoz nyújtott uniós hozzájárulás tekintetében történő módosításáról

 

2021. augusztus 12. 2021. szeptember 1. 2021. október 27.
33. COM(2021) 561; 2021/0205 (COD)

Javaslat   
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a fenntartható légi közlekedés egyenlő versenyfeltételeinek biztosításáról

2021. július 14. 2021. szeptember 10. 2021. november 5.
34. COM(2021) 551; 2021/0211 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Unión belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelv, az üvegházhatású gázok uniós kibocsátáskereskedelmi rendszeréhez piaci stabilizációs tartalék létrehozásáról és működtetéséről szóló (EU) 2015/1814 határozat és az (EU) 2015/757 rendelet módosításáról

2021. július 14. 2021. szeptember 13. 2021. november 8.
35. COM(2021) 552; 2021/0207 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 2003/87/EK irányelvnek a légi közlekedésnek az uniós gazdaság egészére vonatkozó kibocsátáscsökkentési célhoz való hozzájárulása tekintetében történő módosításáról és egy piaci alapú globális intézkedés megfelelő végrehajtásáról

2021. július 14. 2021. szeptember 13. 2021. november 8.
36. COM(2021) 554; 2021/0201 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az (EU) 2018/841 rendeletnek a hatály, a megfelelési szabályok egyszerűsítése, a 2030-ra vonatkozó tagállami célértékek meghatározása, továbbá a földhasználati, erdőgazdálkodási és mezőgazdasági ágazat klímasemlegességének 2035-ig történő közös megvalósítására irányuló kötelezettségvállalás tekintetében, valamint az (EU) 2018/1999 rendeletnek az ellenőrzés, a jelentéstétel, az előrehaladásra vonatkozó nyomon követés és a felülvizsgálat javítása tekintetében történő módosításáról

2021. július 14. 2021. szeptember 13. 2021. november 8.
37. COM(2021) 564; 2021/0214 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus létrehozásáról

2021. július 14. 2021. szeptember 13. 2021. november 8.
38. COM(2021) 558; 2021/0203 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az energiahatékonyságról (átdolgozás)

2021. július 14. 2021. szeptember 13. 2021. november 8.
39. COM(2021) 563; 2021/0213 (CNS)

Javaslat
A TANÁCS IRÁNYELVE az energiatermékek és a villamos energia uniós adóztatási keretének átszervezéséről (átdolgozás)

2021. július 14. 2021. szeptember 13. 2021. november 8.
40. COM(2021) 559; 2021/0223 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről, valamint a 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

2021. július 14. 2021. szeptember 13.

2021. november 8.

41. COM(2021) 567; 2021/0204 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a 2003/87/EK irányelvnek az Unióban székhellyel rendelkező légijármű-üzemeltetőkre vonatkozó piaci alapú globális intézkedés kapcsán a kibocsátáskompenzációról szóló értesítés tekintetében történő módosításáról

2021. július 14. 2021. szeptember 13. 2021. november 8.
42. COM(2021) 562; 2021/0210 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a megújuló és alacsony kibocsátású tüzelőanyagok tengeri közlekedésben való alkalmazásáról, valamint a 2009/16/EK irányelv módosításáról

2021. július 14. 2021. szeptember 13. 2021. november 8.

43.

COM(2021) 557; 2021/0218 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a megújuló energia előmozdítása tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

2021. július 14. 2021. szeptember 13. 2021. november 8.
44. COM(2021) 556; 2021/0196 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az (EU) 2019/631 rendeletnek az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírásoknak az Unió fokozott éghajlatvédelmi törekvéseivel összhangban zajló megerősítése tekintetében történő módosításáról

2021. július 14. 2021. szeptember 13. 2021. november 8.

45.

COM(2021) 571; 2021/0202 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az (EU) 2015/1814 határozatnak a 2030-ig az uniós üvegházhatásúgázkibocsátás-kereskedelmi rendszerhez tartozó piaci stabilizációs tartalékba helyezendő kibocsátási egységek mennyisége tekintetében történő módosításáról

2021. július 14. 2021. szeptember 13. 2021. november 8.
46. COM(2021) 555; 2021/0200 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő, az éghajlat-politikai fellépéshez hozzájáruló éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések meghatározásáról szóló (EU) 2018/842 rendelet módosításáról

2021. július 14. 2021. szeptember 14. 2021. november 9.
47. COM(2021) 568; 2021/0206 (COD)


Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Szociális Klímaalap létrehozásáról

2021. július 14. 2021. szeptember 14. 2021. november 9.
48. COM(2021) 423; 2021/0250 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a pénzügyi rendszer pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzése érdekében a tagállamok által létrehozandó mechanizmusokról és az (EU) 2015/849 irányelv hatályon kívül helyezéséről
2021. július 20. 2021. szeptember 24. 2021. november 19.
49. COM(2021) 547; 2021/0291 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/53/EU irányelv módosításáról
2021. szeptember 23. 2021. szeptember 24. 2021. november 19.
50. COM(2021) 420; 2021/0239 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a pénzügyi rendszer pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről
2021. július 20. 2021. szeptember 24. 2021. november 19.
51. COM(2021) 346; 2021/0170 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az általános termékbiztonságról, 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 87/357/EGK tanácsi irányelv és a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
2021. június 30. 2021. szeptember 27. 2021. november 22.
52. COM(2021) 421; 2021/0240 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Pénzmosás és a Terrorizmusfinanszírozás Elleni Küzdelem Hatóságának létrehozásáról, valamint az 1093/2010/EU, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról
2021. július 20. 2021. október 5. 2021. december 1.
53. COM(2021) 422; 2021/0241 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a pénzátutalásokat és egyes kriptoeszköz-átutalásokat kísérő adatokról (átdolgozás)
2021. július 20. 2021. október 5. 2021. december 1.
54. COM(2021) 627; 2021/0323 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az (EU) 2017/746 rendeletnek az egyes in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre
vonatkozó átmeneti rendelkezések vonatkozásában és a házon belüli eszközökre
vonatkozó követelmények késleltetett alkalmazása tekintetében történő módosításáról
2021. október 14. 2021. október 15. KIVÉTEL! (a Lisszaboni Szerződés 1. jegyzőkönyvének 4. cikke értelmében)
55. COM(2021) 634; 2021/0328 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az ifjúság európai évéről (2022) 2021. október 14. 2021. október 21. KIVÉTEL! (a Lisszaboni Szerződés 1. jegyzőkönyvének 4. cikke értelmében)

 

2020
Sorszám Javaslat száma Címe Dátuma (magyar nyelvű) 8 hetes határidő kezdete 8 hetes határidő vége
1. COM(2020) 22; 2020/0006 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozásáról
2020. január 14. 2020. január 21. 2020. március 17.
2. COM(2020) 23; 2018/0196 (COD) Módosított javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések,
valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági
Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok
megállapításáról
2020. január 14. 2020. január 21. 2020. március 17.
3. COM(2020) 80; 2020/0036 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a klímasemlegesség elérését célzó keret létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 rendelet
(az európai klímarendelet) módosításáról
2020. március 4. 2020. március 10. 2020. május 5.
4. COM(2020) 113; 2020/0043 (COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 1303/2013/EU, az 1301/2013/EU és az 508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 járvány
kapcsán a tagállamok egészségügyi rendszereibe és más gazdasági ágazataiba történő
beruházások mozgósítását célzó különös intézkedések tekintetében történő
módosításáról

[Koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés]

2020. március 13. 2020. március 18. 2020. május 13.

5.

COM(2020) 78; 2020/0035 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
a vasút európai évéről (2021)
2020. március 4. 2020. március 19. 2020. május 14.
6.

COM(2020) 111; 2020/0042 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló
95/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
2020. március 13. 2020. március 23. 2020. május 18.
7. COM(2020) 114; 2020/0044 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a 2012/2002/EK tanácsi rendeletnek a jelentős közegészségügyi szükséghelyzet által
súlyosan érintett tagállamoknak és az Unióval csatlakozási tárgyalásokat folytató
országoknak nyújtandó pénzügyi támogatás biztosítása céljából történő módosításáról
2020. március 13. 2020. március 23. 2020. május 18.
8. COM(2020) 144; 2020/0060 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az orvostechnikai eszközökről szóló (EU) 2017/745 rendeletnek a benne foglalt bizonyos
rendelkezések alkalmazási időpontja tekintetében történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
2020. április 3. 2020. április 6. 2020. június 1.
9. COM(2020) 142; 2020/0059 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 1379/2013/EU és az 508/2014/EU rendeletnek a COVID-19-járvány által a halászati és
akvakultúra-ágazatra gyakorolt hatások enyhítésére irányuló egyedi intézkedések
tekintetében történő módosításáról
2020. április 2. 2020. április 6. 2020. június 1.
10. COM(2020) 138; 2020/0054 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 1303/2013/EU és az 1301/2013/EU rendeletnek az európai strukturális és beruházási
alapok COVID-19-járványra adott válaszlépésekre történő felhasználásához kivételes
rugalmasságot biztosító egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról
2020. április 2. 2020. április 7. 2020. június 2.
11. COM(2020) 137; 2020/0053 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
a 2003/17/EK tanácsi határozatnak az Ukrajnában a gabonavetőmag-termesztés során
végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és az Ukrajnában termesztett
gabonavetőmagok egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról
2020. április 7. 2020. április 24. 2020. június 19.
12. COM(2020) 163; 2020/0065 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
a Covid19-világjárvány okozta válsággal összefüggésben a bővítési és a szomszédságpolitikai partnerek számára makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásáról
 
2020. április 22. 2020. április 28. 2020. június 23.
13. COM(2020) 183; 2020/0073  (APP)

Javaslat
A TANÁCS RENDELETE
az európai részvénytársaságok (SE) és az európai szövetkezetek (SCE) közgyűlésére
vonatkozó ideiglenes intézkedésekről

2020. április 29. 2020. április 30. 2020. június 25.
14. COM(2020) 310; 2020/0066 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 575/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2019/876 rendeletnek a Covid19-világjárvánnyal
összefüggő kiigazítások tekintetében történő módosításáról
2020. április 28. 2020. május 6. 2020. július 1.
15. COM(2020) 178; 2020/0069 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló
1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Covid19-világjárványra való
tekintettel történő módosításáról
2020. május 5. 2020. május 7. 2020. július 2.
16. COM(2020) 186; 2020/0075  (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 1305/2013/EU rendeletnek a Covid19-járványra adott válaszként az EMVA keretében
nyújtandó rendkívüli ideiglenes támogatás biztosítását célzó egyedi intézkedések
tekintetében történő módosításáról
2020. április 30. 2020. május 8. 2020. július 3.
17. COM(2020) 176; 2020/0068 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és
engedélyek érvényességével, valamint egyes időszakos ellenőrzések és képzések
elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-járványra
tekintettel történő megállapításáról

2020. április 29. 2020. május 11. 2020. július 6.
18. COM(2020) 179; 2020/0071  (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
az (EU) 2016/797 irányelvnek és az (EU) 2016/798 irányelvnek az átültetésre vonatkozó
időszak meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

2020. április 29. 2020. május 11. 2020. július 6.
19. COM(2020) 201; 2020/0084  (CNS)

Javaslat
A TANÁCS RENDELETE
az (EU) 2017/2454 rendeletnek az alkalmazás kezdőnapja tekintetében a Covid19-válság
kitörése miatt történő módosításáról

2020. május 8. 2020. május 11. 2020. július 6.
20. COM(2020) 177; 2020/0067 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az (EU) 2017/352 rendeletnek a kikötőhasználati díjak üzemeltető szervek vagy illetékes
hatóságok általi kivetését a COVID19-járvánnyal összefüggésben rugalmasan kezelő
rendelkezések lehetővé tétele érdekében történő módosításáról

2020. április 29. 2020. május 11. 2020. július 6.
21. COM(2020) 198; 2020/0082 (CNS)

Javaslat
A TANÁCS HATÁROZATA
az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvnek az átültetési határidő és az
alkalmazás kezdőnapja tekintetében a Covid19-válság kitörése miatt történő
módosításáról

2020. május 8. 2020. május 11. 2020. július 6.
22. COM(2020) 197; 2020/0081 (CNS) Javaslat
A TANÁCS IRÁNYELVE
a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területén az információk benyújtására és cseréjére
vonatkozó egyes határidőknek a COVID19-világjárvány miatti sürgetően szükséges
halasztása kezelése érdekében történő módosításáról
2020. május 8. 2020. május 13. 2020. július 8.
23. COM(2020) 206; 2020/ 0086 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 1303/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára
elkülönített összeg forrásai tekintetében történő módosításáról
2020. május 25. 2020. május 26. 2020. július 21.
24. COM(2020) 445; 2020/0135 (CNS) Módosított javaslat
A TANÁCS HATÁROZATA
az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről
2020. május 28. 2020. május 29. 2020. július 24.
25. COM(2020) 459; 2020/0224 (COD)

Módosított javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint
részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról,


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi
program létrehozásáról,


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Szomszédsági,
Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozásáról,


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a közös agrárpolitika
keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-stratégiai terv)
nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra
vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet és az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezésérő

2020. május 29. 2020. június 2. 2020. július 28.
26. COM(2020) 233; 2020/0113 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az (EU) 2016/1628 rendelet átmeneti rendelkezéseinek a Covid19-válság hatásainak
kezelése céljából történő módosításáról
2020. június 2. 2020. június 5. 2020. július 31.
27. COM(2020) 450; 2018/0196 (COD) Módosított javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós
Alapra, a Méltányos Átállást Támogató Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati
Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és
Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre
vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról

 

2020. május 28.

 

2020. június 5.

 

2020. július 31.

28. COM(2020) 453; 2020/0100 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a méltányos átállást támogató mechanizmus keretében biztosított közszektor-hitelezési eszközről

2020. május 28. 2020. június 5. 2020. július 31.

29.

COM(2020) 225; 2020/0112 (APP)

Javaslat

A TANÁCS RENDELETE
Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló 168/2007/EK tanácsi
rendelet módosításáról

2020. június 5. 2020. június 10. 2020. szeptember 5.
30. COM(2020) 403; 2020/0108 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az InvestEU program létrehozásáról

2020. június 11. 2020. június 11. 2020. szeptember 6.
31. COM(2020) 240; 2020/0118 (CNS) Javaslat
A TANÁCS HATÁROZATA
Portugália számára a Madeira autonóm régióban és az Azori-szigetek autonóm régióban
előállított egyes alkoholtartalmú termékek tekintetében kedvezményes jövedékiadómérték
alkalmazásának engedélyezéséről
2020. június 18. 2020. június 19. 2020. szeptember 14.
32. COM(2020) 261; 2020/0128 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a koronavírus-betegség kezelésére vagy megelőzésére szolgáló, géntechnológiával
módosított szervezeteket tartalmazó vagy azokból álló, emberi felhasználásra szánt
gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok elvégzéséről és az ilyen gyógyszerekkel való
ellátásról
2020. június 17. 2020. június 19. 2020. szeptember 14.
33. COM(2020) 260; 2020/0127 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a Covid19-világjárványra tekintettel a fenntartható vasúti piacot célzó intézkedések
létrehozásáról
2020. június 19. 2020. június 30. 2020. szeptember 25.
34. COM(2020) 309; 2020/0140 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kötelezettségvállalásvisszavonási
eljárás tekintetében történő módosításáról
2020. július 13. 2020. július 14. 2020. október 9.
35. COM(2020) 332; 2020/0150 (CNS) Javaslat
A TANÁCS HATÁROZATA
a Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique és Réunion területén előállított
„hagyományos” rumra kivetett egyes közvetett adókra vonatkozó kedvezmény
alkalmazásának Franciaország számára történő engedélyezéséről
2020. július 24. 2020. július 27. 2020. október 22.
36. COM(2020) 623; 2020/0161 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az (EU) 2016/798 irányelvnek a Csatorna-alagúton áthaladó állandó összeköttetésre
alkalmazandó vasútbiztonsági és kölcsönös átjárhatósági szabályok tekintetében történő
módosításáról
2020. július 27. 2020. július 28. 2020. október 23.
37. COM(2020) 314; 2020/0148 (CNS) Javaslat
A TANÁCS IRÁNYELVE
az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló 2011/16/EU tanácsi
irányelv módosításáról
2020. július 15. 2020. július 29. 2020. október 24.
38. COM(2020) 337; 2020/0154 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az (EU) 2016/1011 rendeletnek az egyes harmadik országbeli referencia-árfolyamok
mentessége, valamint egyes megszűnő referenciamutatókat helyettesítő
referenciamutatók kijelölése tekintetében történő módosításáról
2020. július 24. 2020. augusztus 5. 2020. október 27.
39. COM(2020) 355; 2020/0163 (CNS) Javaslat
A TANÁCS HATÁROZATA
a Kanári-szigeteken alkalmazandó AIEM adóról
2020. augusztus 4. 2020. augusztus 11. 2020. október 27.
40. COM(2020) 360; 0165 (CNS) Javaslat
A TANÁCS IRÁNYELVE
a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek az északírországi
adóalanyok azonosítása tekintetében történő módosításáról
2020. augusztus 7. 2020. augusztus 11. 2020. október 27.  
41. COM(2020) 280; 2020/0152 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
a 2014/65/EU irányelv tájékoztatási követelmények, termékirányítás és pozíciólimitek
tekintetében, a Covid19-világjárvány utáni helyreállítás elősegítése érdekében történő
módosításáról
2020. július 24. 2020. augusztus 11. 2020. október 27.
42. COM(2020) 281; 2020/0155 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az (EU) 2017/1129 rendeletnek a Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése
érdekében az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató és a pénzügyi közvetítőkre
vonatkozó célzott kiigazítások tekintetében történő módosításáról
2020. július 24. 2020. augusztus 11. 2020. október 27.
43. COM(2020) 282; 2020/0151 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról és az egyszerű,
átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról szóló
(EU) 2017/2402 rendeletnek a Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése
érdekében történő módosításáról
2020. július 24. 2020. augusztus 11. 2020. október 27.
44. COM(2020) 283; 2020/0156 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 575/2013/EU rendeletnek a Covid19-világjárvány miatt szükséges gazdasági
helyreállítás elősegítése érdekében az értékpapírosítási keretrendszer kiigazítása
tekintetében történő módosításáról
2020. július 24. 2020. augusztus 11. 2020. október 27.
45. COM(2020) 371; 2020/0174 (CNS) A TANÁCS HATÁROZATA
a francia legkülső régiókban alkalmazott „octroi de mer” adóról szóló 940/2014/EU
határozatnak annak időbeli hatálya tekintetében történő módosításáról
2020. augusztus 11. 2020. augusztus 13. 2020. október 27.
46. COM(2020) 384; 2020/0179 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós
fellépésének létrehozásáról szóló 445/2014/EU határozat módosításáról
2020. augusztus 18. 2020. augusztus 19. 2020. október 27.
47. COM(2020) 483; 2020/0231 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az ökológiai termelésről szóló (EU) 2018/848 rendeletnek az alkalmazása kezdőnapja és
a benne említett bizonyos egyéb időpontok tekintetében történő módosításáról
2020. szeptember 4. 2020. szeptember 9. 2020. november 4.
48. COM(2020) 491; 2020/0251 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a 168/2013/EU rendeletnek az L kategóriájú kifutó sorozatú járművekre vonatkozóan a
Covid19-járványra válaszul hozott különös intézkedések tekintetében történő
módosításáról
2020. szeptember 7. 2020. szeptember 9. 2020. november 4.
49.

COM(2020) 568; 2020/0259 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől a
technológiáknak a számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatásokat nyújtó
szolgáltatók által a gyermekek online szexuális zaklatása elleni küzdelem céljából a
személyes és egyéb adatok kezelésére történő használata tekintetében való ideiglenes
eltérésről
2020. szeptember 10. 2020. szeptember 17. 2020. november 12.
50. COM(2020) 563; 2020/0036 (COD) Módosított javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a klímasemlegesség elérését célzó keret létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 rendelet
módosításáról (európai klímarendelet)
2020. szeptember 17. 2020. szeptember 18. 2020. november 13.
51. COM(2020) 571; 2020/0262 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak
kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról
2020. szeptember 22. 2020. szeptember 23. 2020. november 18.
52. COM(2020) 462; 2020/0289  (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a
döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog
biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és
szervekre való alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-i 1367/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
2020. október 14. 2020. október 15. 2020. december 10.
53. COM(2020) 577; 2020/0264 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az (EU) 2018/1139 rendeletnek az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének az
egységes európai égbolt teljesítmény-felülvizsgálati szerveként való működésre
vonatkozó képessége tekintetében történő módosításáról
2020. szeptember 22. 2020. október 22. 2020. december 17.
54. COM(2020) 579; 2020/0186 (COD) Módosított javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az egységes európai égbolt végrehajtásáról
(átdolgozás)
2020. szeptember 22. 2020. október 22. 2020. december 17.
55. COM(2020) 613; 2020/0277 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a migrációs és menekültügyi válsághelyzetek és vis maior helyzetek kezeléséről
2020. szeptember 23. 2020. október 26. 2021. január 15.
56. COM(2020) 652; 2020/0300 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
a 2030-ig tartó időszakra szóló általános uniós környezetvédelmi cselekvési programról
2020. október 14. 2020. október 30. 2021. január 16.
57. COM(2020) 610; 2020/0279 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a menekültügy és a migráció kezeléséről, valamint a 2003/109/EK tanácsi irányelv és az
(EU) XXX/XXX rendeletre [Menekültügyi és Migrációs Alap] irányuló javaslat
módosításáról
2020. szeptember 23. 2020. november 3. 2021. január 20.
58. COM(2020) 611; 2020/0224 (COD) Módosított javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az Unión belüli nemzetközi védelemre vonatkozó közös eljárások létrehozásáról,
valamint a 2013/32/EU irányelv hatályon kívül helyezéséről
2020. szeptember 23. 2020. november 3. 2021. január 20.
59. COM(2020) 688; 2020/0311  (CNS) Javaslat
A TANÁCS IRÁNYELVE
a 2006/112/EK tanácsi irányelvnek a Covid19-oltóanyagokra és in vitro diagnosztikai
orvostechnikai eszközökre alkalmazandó hozzáadottérték-adóval kapcsolatos, a
Covid19-világjárványra adott válaszként hozott átmeneti intézkedésekre vonatkozó
módosításáról
2020. október 28. 2020. november 4. 2021. január 21.
60. COM(2020) 612; 2020/0278  (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a harmadik országbeli állampolgárok külső határokon történő előszűrésének
bevezetéséről, valamint a 767/2008/EK, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240 és az (EU)
2019/817 rendelet módosításáról
2020. szeptember 23. 2020. november 4. 2021. január 21.
61. COM(2020) 682; 2020/0310  (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
az Európai Unióban biztosítandó megfelelő minimálbérekről
2020. október 28. 2020. november 4. 2021. január 21.
62. COM(2020) 614; 2020/0132 (COD)

Módosított javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

az (EU) XXX/XXX rendelet [a menekültügy és a migráció kezeléséről szóló rendelet] és az (EU) XXX/XXX rendelet [az áttelepítési rendelet] hatékony alkalmazása érdekében a biometrikus adatok összehasonlítását, valamint a jogellenesen tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek azonosítását szolgáló Eurodac létrehozásáról, továbbá a tagállamok bűnüldöző hatóságai és az Europol által az Eurodac-adatokkal való, bűnüldözési célú összehasonlítások kérelmezéséről, valamint az (EU) 2018/1240 és az (EU) 2019/818 rendelet módosításról

2020. szeptember 23. 2020. november 5. 2021. január 22.
63. COM(2020) 673; 2020/0306 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az európai uniós egyablakos vámügyintézési környezet létrehozásáról és a 952/2013/EU
rendelet módosításáról
2020. október 28. 2020. november 9. 2021. január 26.
64. COM(2020) 594; 2020/0267 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a megosztott főkönyvi technológián alapuló piaci infrastruktúrák kísérleti rendszeréről

2020. szeptember 24. 2020. november 12. 2021. január 29.
65. COM(2020) 593 2020/0265  (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a kriptoeszközök piacairól és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról

2020. szeptember 24. 2020. november 13. 2021. január 30.
66. COM(2020) 782; 2020/0347 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes, az Uniót és az Egyesült Királyságot a Csatorna-alagúton áthaladó állandó összeköttetésen keresztül összekötő, határokon átnyúló infrastruktúrával kapcsolatos vonatkozásairól

2020. november 27. 2020. december 3. 2021. február 19.
67. COM(2020) 767; 2020/0347 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az európai adatkormányzásról
(Adatkormányzási rendelet)
2020. november 25. 2020. december 7. 2021. február 23.
68. COM(2020) 725; 2020/0321 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az Európai Gyógyszerügynökség által a gyógyszerek és orvostechnikai eszközök tekintetében a válsághelyzetekre való felkészültség és a válságkezelés terén betöltött szerep megerősítéséről

2020. november 11. 2020. december 8. 2021. február 24.
69. COM(2020) 726; 2020/0320 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ létrehozásáról szóló 851/2004/EK rendelet módosításáról

2020. november 11. 2020. december 8. 2021. február 24.
70. COM(2020) 727; 2020/0322 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a határokon át terjedő súlyos egészségügyi veszélyekről és az 1082/2013/EU határozat hatályon kívül helyezéséről

2020. november 11. 2020. december 8. 2021. február 24.
71. COM(2020) 826; 2020/0362 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az
Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodásban említett
átmeneti időszak végét követően az alapszintű közúti árufuvarozási és személyszállítási
összeköttetést biztosító közös szabályokról
2020. december 10. 2020. december 15. KIVÉTEL! (a Lisszaboni Szerződés 1. jegyzőkönyvének 4. cikke értelmében)
72. COM(2020) 828; 2020/0364 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a légi közlekedés biztonságának egyes, a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodásban említett átmeneti időszak végével összefüggő vonatkozásairól

2020. december 10. 2020. december 16. KIVÉTEL! (a Lisszaboni Szerződés 1. jegyzőkönyvének 4. cikke értelmében)
73. COM(2020) 827; 2020/0363 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodásban említett átmeneti időszak végét követően az alapszintű légi összeköttetést biztosító közös szabályokról

2020. december 10. 2020. december 17. KIVÉTEL! (a Lisszaboni Szerződés 1. jegyzőkönyvének 4. cikke értelmében)
74. COM(2020) 596; 2020/0268 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
a 2006/43/EK irányelv, a 2009/65/EK irányelv, a 2009/138/EK irányelv, a 2011/61/EU irányelv, a 2013/36/EU irányelv, a 2014/65/EU irányelv, az (EU) 2015/2366 irányelv és az (EU) 2016/2341 irányelv módosításáról

2020. szeptember 24. 2020. december 17. 2021. március 5.
75. COM(2020) 595; 2020/0266 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a pénzügyi ágazat digitális működési rezilienciájáról és az 1060/2009/EK rendelet, a 648/2012/EU rendelet, a 600/2014/EU rendelet, valamint a 909/2014/EU rendelet módosításáról

2020. szeptember 24. 2020. december 17. 2021. március 5.
76.

COM(2020) 749; 2020/0331 (CNS)

Javaslat
A TANÁCS IRÁNYELVE
a 2006/112/EK irányelvnek az említett irányelv egyes rendelkezéseiben használt
kifejezések jelentésének meghatározására vonatkozó végrehajtási hatáskörök
Bizottságra ruházása tekintetében történő módosításáról
2020. december 18. 2020. december 22. 2021. március 8.
77. COM(2020) 798; 2020/0353 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az elemekről és a hulladékelemekről, a 2006/66/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
és az (EU) 2019/1020 rendelet módosításáról
2020. december 10. 2020. december 23. 2021. március 8.
78. COM(2020) 852; 2020/0378 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
a 2008/971/EK tanácsi határozatnak az Egyesült Királyságban és az Unióban előállított
erdészeti szaporítóanyag egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról
2020. december 23. 2021. január 4. 2021. március 8.
79. COM(2020) 853; 2020/0379 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
a 2003/17/EK és a 2005/834/EK tanácsi határozatnak az Egyesült Királyságban végzett
szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és a mezőgazdasági növényfajokra irányuló
fajtafenntartó tevékenységek ellenőrzésének egyenértékűsége tekintetében történő
módosításáról
2020. december 23. 2021. január 4. 2021. március 8.
80. COM(2020) 712; 2020/0345 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a polgári és büntetőügyekben történő határokon átnyúló kommunikációra szolgáló
számítógépes rendszerről (e-CODEX rendszer) és az (EU) 2018/1726 rendelet
módosításáról
2020. december 12. 2021. január 14. 2021. március 11.
81. COM(2020) 824; 2020/0360 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a transzeurópai energiaipari infrastruktúrára vonatkozó iránymutatásokról, valamint a 347/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről

2020. december 15. 2021. január 14. 2021. március 11.
82. COM(2020) 854; 2020/0380 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a brexit miatti kiigazításokra képzett tartalék létrehozásáról

2020. december 25. 2021. január 14. 2021. március 11.
83. COM(2020) 791; 2020/0350 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés
terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és
használatáról szóló (EU) 2018/1862 rendeletnek a figyelmeztető jelzések Europol általi
bevitele tekintetében történő módosításáról
2020. december 9. 2021. január 20. 2021. március 17.
84. COM(2020) 823; 2020/0359 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
az Unió egész területén magas szintű kiberbiztonságot biztosító intézkedésekről, valamint az (EU) 2016/1148 irányelv hatályon kívül helyezéséről

2020. december 16. 2021. január 20. 2021. március 17.
85. COM(2020) 818; 2020/0358 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a 95/93/EGK tanácsi rendeletnek a Közösség repülőterein alkalmazandó résidő-felhasználási szabályokra vonatkozóan a Covid19-világjárvány miatt bevezetett ideiglenes könnyítés tekintetében történő módosításáról

2020. december 16. 2021. január 20. 2021. március 17.
86. COM(2020) 796; 2020/0349 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az (EU) 2016/794 rendeletnek az Europol magánfelekkel folytatott együttműködése, a személyes adatoknak az Europol által a nyomozások támogatása érdekében végzett kezelése, valamint az Europol kutatásban és innovációban betöltött szerepe tekintetében történő módosításáról

2020. december 9. 2021. február 2. 2021. március 30.
87. COM(2020) 829; 2020/0365 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
a kritikus fontosságú szervezetek rezilienciájáról
2020. december 16. 2021. február 9. 2021. április 6.
88. COM(2020) 825; 2020/0361 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a digitális szolgáltatások egységes piacáról (digitális szolgáltatásokról szóló jogszabály)
és a 2000/31/EK irányelv módosításáról
2020. december 15. 2021. február 10. 2021. április 7.
89. COM(2020) 842; 2020/0374 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a digitális ágazat vonatkozásában a megtámadható és méltányos piacokról (digitális
piacokról szóló jogszabály)
2020. december 15. 2021. február 10. 2021. április 7.

 

2019
Sorszám Javaslat száma Címe Dátuma (magyar nyelvű) 8 hetes határidő kezdete 8 hetes határidő vége

1.

COM(2019) 3; 2019/0001 (COD)

 

"Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az egyéb uniós információs rendszerekhez való hozzáférés feltételeinek megállapításáról,
valamint az (EU) 2018/1862 rendelet és az (EU) 2018/xxx rendelet [ECRIS-TCN]
módosításáról"

2019. január 7.

 

2019. január 15.

 

2019. március 12.

 

2.

COM(2019) 4; 2019/0002 (COD)

 

"Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az ETIAS céljából a más uniós információs rendszerekhez való hozzáférés feltételeinek
megállapításáról, valamint a (EU) 2018/1240 rendelet, a 767/2008/EK rendelet, a (EU)
2017/2226 rendelet és az (EU) 2018/1861 rendelet módosításáról"

2019. január 7.

 

2019. január 15.

 

2019. március 12.

 

3.

COM(2019) 48; 2019/0009 (COD)

 

"Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 508/2014/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése következtében
az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal kapcsolatos bizonyos szabályok
tekintetében történő módosításáról"

2019. január 23.

 

2019. január 30.

 

2019. március 27.

 

4. COM(2019) 53; 2019/0019 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén a Nagy-Britannia és ÉszakÍrország
Egyesült Királyságának az Európai Unióból való kilépését követő rendkívüli
intézkedések bevezetéséről
(EGT- és Svájc-vonatkozású szöveg)
2019. január 30. 2019. január 31. 2019. március 28.
5. COM(2019) 65; 2019/0030 (COD)

"Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának (Egyesült Királyság) az
Európai Unióból való kilépésére tekintettel az Erasmus+ program keretében
folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek folytatására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról"

2019. január 30. 2019. január 31. 2019. március 28.
6.

COM(2019) 64; 2019/0031 (APP)

 

"Javaslat
A TANÁCS RENDELETE
az Unió általános költségvetésének 2019. évi végrehajtására és finanszírozására
vonatkozó, az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggő
intézkedésekről"

2019. január 30.

 

2019. február 1.

 

2019. március 29.

 

7. COM(2019) 38; 2019/0017 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az (EU) 2015/757 rendeletnek a hajó-fűtőolajfogyasztási globális adatgyűjtő rendszer
megfelelő figyelembevétele érdekében történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
{SEC(2019) 20 final} - {SWD(2019) 10 final} - {SWD(2019) 11 final}
2019. február 4. 2019. február 5. 2019. április 2.
8. COM(2019) 55; 2019/0027 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 1303/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára
elkülönített források tekintetében történő módosításáról
2019. február 1. 2019. február 7. 2019. április 4.
9. COM(2019) 88; 2019/0040 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország
Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásairól
(EGT-vonatkozású szöveg)
2019. február 12. 2019. február 13. 2019. április 10.
10. COM(2019) 125; 2019/0070 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi határozat módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
2019. március 7. 2019. március 8. 2019. május 3.
11. COM(2019) 192; 2019/0096 (CNS) Javaslat
A TANÁCS IRÁNYELVE
a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek és a jövedéki
adóra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló 2008/118/EK irányelvnek az uniós
keretben végzett védelmi feladatok tekintetében történő módosításáról
2019. április 24. 2019. március 25. 2019. június 20.
12.

COM(2019) 208; 2019/0101(COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK rendelet módosításáról

2019. június 14. 2019. június 14. 2019. szeptember 12.
13. COM(2019) 330; 2019/0152 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2021–2027 közötti időszakra
vonatkozó, „Európa innovációs tehetségének és kapacitásának fellendítése” című
stratégiai innovációs tervéről
2019. július 11. 2019. július 12. 2019. október 7.
14. COM(2019) 331; 2019/0151 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az Európai Innovációs és Technológiai Intézetről (átdolgozás)
2019. július 11. 2019. július 12. 2019. október 7.
15.

COM(2019) 354; 2019/ 0161 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az euróövezeti konvergenciát és versenyképességet szolgáló költségvetési eszköz
irányítási keretéről
2019. július 24. 2019. augusztus 1. 2019. október 28.
16. COM(2019) 396; 2019/0179 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az (EU) 2019/501 rendelet és az (EU) 2019/502 rendelet alkalmazási időszak tekintetében
történő módosításáról
2019. szeptember 4. 2019. szeptember 10. 2019. november 5.
17. COM(2019) 397
2019/0180 (COD)
Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) szóló
1309/2013/EU rendelet módosításáról
2019. szeptember 4. 2019. szeptember 10. 2019. november 5.
18. COM(2019) 399; 2019/0183 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a 2012/2002/EK tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyságnak az Unióból való,
megállapodás nélküli kilépésével járó, a tagállamokra háruló súlyos pénzügyi terhek
fedezése érdekében a tagállamoknak nyújtandó pénzügyi támogatás biztosítása céljából
történő módosításáról
2019. szeptember 4. 2019. szeptember 10. 2019. november 5.
19. COM(2019) 411; 2019/0192 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
a Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról
2019. szeptember 6. 2019. szeptember 10. 2019. november 5.
20. COM(2019) 620; 2019/0188 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
az állami foglalkoztatási szolgálatok (ÁFSZ-ek) közötti fokozott együttműködésről szóló
573/2014/EU határozat módosításáról
2019. szeptember 12. 2019. szeptember 12. 2019. november 7.
21. COM(2019) 461; 2019/0186 (APP) Javaslat
A TANÁCS RENDELETE
az Unió általános költségvetésének 2020. évi végrehajtására és finanszírozására
vonatkozó, az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggő
intézkedésekről
2019. szeptember 4. 2019. szeptember 16. 2019. november 11.
22.

COM(2019) 580; 2019/0253 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 1306/2013/EU rendeletnek a 2021-es pénzügyi évtől kezdődően érvényesítendő
pénzügyi fegyelem tekintetében történő módosításáról és az 1307/2013/EU rendeletnek a
2020-as naptári évi, pillérek közötti rugalmasság tekintetében történő módosításáról
2019. október 31. 2019. november 12. 2020. január 29.
23. COM(2019) 581; 2019/0254 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai
Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben nyújtandó támogatásokra
vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, a 228/2013/EU, a
229/2013/EU és az 1308/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben történő
elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint az 1305/2013/EU, az
1306/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben való
alkalmazása tekintetében történő módosításáról
2019. október 31. 2019. november 18. 2020. február 4.