Jogalkotási javaslatok

Lezárva: 2020. február 1.

A lisszaboni szerződés 2. jegyzőkönyvének 4. cikke alapján az Európai Bizottság által előterjesztett jogalkotási javaslatokat/jogalkotási aktusok tervezeteit a nemzeti parlamentek haladéktalanul megkapják. A 6. cikk értelmében a javaslatnak az Európai Unió hivatalos nyelvein való továbbításától számított nyolc hét áll a nemzeti parlamentek rendelkezésére, hogy megvizsgálják, a javaslat összeegyeztethető-e a szubszidiaritás és az arányosság elvével.

Az alábbi táblázat az Európai Bizottság által 2019. január 1-je óta előterjesztett, a lisszaboni szerződés 2. jegyzőkönyvének hatálya alá tartozó jogalkotási javaslatokat sorolja fel, a kapcsolódó határidővel együtt.

2020
Sorszám Javaslat száma Címe Dátuma (magyar nyelvű) 8 hetes határidő kezdete 8 hetes határidő vége
1. COM(2020) 22; 2020/0006 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozásáról
2020. január 14. 2020. január 21. 2020. március 17.
2. COM(2020) 23; 2018/0196 (COD) Módosított javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések,
valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági
Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok
megállapításáról
2020. január 14. 2020. január 21. 2020. március 17.

 

2019
Sorszám Javaslat száma Címe Dátuma (magyar nyelvű)

8 hetes határidő kezdete

8 hetes határidő vége

1.

COM(2019) 3; 2019/0001 (COD)

 

"Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az egyéb uniós információs rendszerekhez való hozzáférés feltételeinek megállapításáról,
valamint az (EU) 2018/1862 rendelet és az (EU) 2018/xxx rendelet [ECRIS-TCN]
módosításáról"

2019. január 7.

 

2019. január 15.

 

2019. március 12.

 

2.

COM(2019) 4; 2019/0002 (COD)

 

"Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az ETIAS céljából a más uniós információs rendszerekhez való hozzáférés feltételeinek
megállapításáról, valamint a (EU) 2018/1240 rendelet, a 767/2008/EK rendelet, a (EU)
2017/2226 rendelet és az (EU) 2018/1861 rendelet módosításáról"

2019. január 7.

 

2019. január 15.

 

2019. március 12.

 

3.

COM(2019) 48; 2019/0009 (COD)

 

"Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 508/2014/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése következtében
az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal kapcsolatos bizonyos szabályok
tekintetében történő módosításáról"

2019. január 23.

 

2019. január 30.

 

2019. március 27.

 

4. COM(2019) 53; 2019/0019 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén a Nagy-Britannia és ÉszakÍrország
Egyesült Királyságának az Európai Unióból való kilépését követő rendkívüli
intézkedések bevezetéséről
(EGT- és Svájc-vonatkozású szöveg)
2019. január 30. 2019. január 31. 2019. március 28.
5. COM(2019) 65; 2019/0030 (COD)

"Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának (Egyesült Királyság) az
Európai Unióból való kilépésére tekintettel az Erasmus+ program keretében
folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek folytatására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról"

2019. január 30. 2019. január 31. 2019. március 28.
6.

COM(2019) 64; 2019/0031 (APP)

 

"Javaslat
A TANÁCS RENDELETE
az Unió általános költségvetésének 2019. évi végrehajtására és finanszírozására
vonatkozó, az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggő
intézkedésekről"

2019. január 30.

 

2019. február 1.

 

2019. március 29.

 

7. COM(2019) 38; 2019/0017 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az (EU) 2015/757 rendeletnek a hajó-fűtőolajfogyasztási globális adatgyűjtő rendszer
megfelelő figyelembevétele érdekében történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
{SEC(2019) 20 final} - {SWD(2019) 10 final} - {SWD(2019) 11 final}
2019. február 4. 2019. február 5. 2019. április 2.
8. COM(2019) 55; 2019/0027 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 1303/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára
elkülönített források tekintetében történő módosításáról
2019. február 1. 2019. február 7. 2019. április 4.
9. COM(2019) 88; 2019/0040 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország
Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásairól
(EGT-vonatkozású szöveg)
2019. február 12. 2019. február 13. 2019. április 10.
10. COM(2019) 125; 2019/0070 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi határozat módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
2019. március 7. 2019. március 8. 2019. május 3.
11. COM(2019) 192; 2019/0096 (CNS) Javaslat
A TANÁCS IRÁNYELVE
a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek és a jövedéki
adóra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló 2008/118/EK irányelvnek az uniós
keretben végzett védelmi feladatok tekintetében történő módosításáról
2019. április 24. 2019. március 25. 2019. június 20.
12.

COM(2019) 208; 2019/0101(COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK rendelet módosításáról

2019. június 14. 2019. június 14. 2019. szeptember 12.
13. COM(2019) 330; 2019/0152 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2021–2027 közötti időszakra
vonatkozó, „Európa innovációs tehetségének és kapacitásának fellendítése” című
stratégiai innovációs tervéről
2019. július 11. 2019. július 12. 2019. október 7.
14. COM(2019) 331; 2019/0151 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az Európai Innovációs és Technológiai Intézetről (átdolgozás)
2019. július 11. 2019. július 12. 2019. október 7.
15.

COM(2019) 354; 2019/ 0161 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az euróövezeti konvergenciát és versenyképességet szolgáló költségvetési eszköz
irányítási keretéről
2019. július 24. 2019. augusztus 1. 2019. október 28.
16. COM(2019) 396; 2019/0179 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az (EU) 2019/501 rendelet és az (EU) 2019/502 rendelet alkalmazási időszak tekintetében
történő módosításáról
2019. szeptember 4. 2019. szeptember 10. 2019. november 5.
17. COM(2019) 397
2019/0180 (COD)
Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) szóló
1309/2013/EU rendelet módosításáról
2019. szeptember 4. 2019. szeptember 10. 2019. november 5.
18. COM(2019) 399; 2019/0183 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a 2012/2002/EK tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyságnak az Unióból való,
megállapodás nélküli kilépésével járó, a tagállamokra háruló súlyos pénzügyi terhek
fedezése érdekében a tagállamoknak nyújtandó pénzügyi támogatás biztosítása céljából
történő módosításáról
2019. szeptember 4. 2019. szeptember 10. 2019. november 5.
19. COM(2019) 411; 2019/0192 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
a Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról
2019. szeptember 6. 2019. szeptember 10. 2019. november 5.
20. COM(2019) 620; 2019/0188 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
az állami foglalkoztatási szolgálatok (ÁFSZ-ek) közötti fokozott együttműködésről szóló
573/2014/EU határozat módosításáról
2019. szeptember 12. 2019. szeptember 12. 2019. november 7.
21. COM(2019) 461; 2019/0186 (APP) Javaslat
A TANÁCS RENDELETE
az Unió általános költségvetésének 2020. évi végrehajtására és finanszírozására
vonatkozó, az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggő
intézkedésekről
2019. szeptember 4. 2019. szeptember 16. 2019. november 11.
22.

COM(2019) 580; 2019/0253 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 1306/2013/EU rendeletnek a 2021-es pénzügyi évtől kezdődően érvényesítendő
pénzügyi fegyelem tekintetében történő módosításáról és az 1307/2013/EU rendeletnek a
2020-as naptári évi, pillérek közötti rugalmasság tekintetében történő módosításáról
2019. október 31. 2019. november 12. 2020. január 29.
23. COM(2019) 581; 2019/0254 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai
Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben nyújtandó támogatásokra
vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, a 228/2013/EU, a
229/2013/EU és az 1308/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben történő
elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint az 1305/2013/EU, az
1306/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben való
alkalmazása tekintetében történő módosításáról
2019. október 31. 2019. november 18. 2020. február 4.