Jogalkotási javaslatok

Lezárva: 2020. október 22.

A lisszaboni szerződés 2. jegyzőkönyvének 4. cikke alapján az Európai Bizottság által előterjesztett jogalkotási javaslatokat/jogalkotási aktusok tervezeteit a nemzeti parlamentek haladéktalanul megkapják. A 6. cikk értelmében a javaslatnak az Európai Unió hivatalos nyelvein való továbbításától számított nyolc hét áll a nemzeti parlamentek rendelkezésére, hogy megvizsgálják, a javaslat összeegyeztethető-e a szubszidiaritás és az arányosság elvével.

Az alábbi táblázat az Európai Bizottság által 2019. január 1-je óta előterjesztett, a lisszaboni szerződés 2. jegyzőkönyvének hatálya alá tartozó jogalkotási javaslatokat sorolja fel, a kapcsolódó határidővel együtt.

2020
Sorszám Javaslat száma Címe Dátuma (magyar nyelvű) 8 hetes határidő kezdete 8 hetes határidő vége
1. COM(2020) 22; 2020/0006 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a Méltányos Átállást Támogató Alap létrehozásáról
2020. január 14. 2020. január 21. 2020. március 17.
2. COM(2020) 23; 2018/0196 (COD) Módosított javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós
Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések,
valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági
Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok
megállapításáról
2020. január 14. 2020. január 21. 2020. március 17.
3. COM(2020) 80; 2020/0036 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a klímasemlegesség elérését célzó keret létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 rendelet
(az európai klímarendelet) módosításáról
2020. március 4. 2020. március 10. 2020. május 5.
4. COM(2020) 113; 2020/0043 (COD)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 1303/2013/EU, az 1301/2013/EU és az 508/2014/EU rendeletnek a COVID-19 járvány
kapcsán a tagállamok egészségügyi rendszereibe és más gazdasági ágazataiba történő
beruházások mozgósítását célzó különös intézkedések tekintetében történő
módosításáról

[Koronavírus-reagálási beruházási kezdeményezés]

2020. március 13. 2020. március 18. 2020. május 13.

5.

COM(2020) 78; 2020/0035 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
a vasút európai évéről (2021)
2020. március 4. 2020. március 19. 2020. május 14.
6.

COM(2020) 111; 2020/0042 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a Közösség repülőterein alkalmazandó résidőkiosztás egységes szabályairól szóló
95/93/EGK tanácsi rendelet módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
2020. március 13. 2020. március 23. 2020. május 18.
7. COM(2020) 114; 2020/0044 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a 2012/2002/EK tanácsi rendeletnek a jelentős közegészségügyi szükséghelyzet által
súlyosan érintett tagállamoknak és az Unióval csatlakozási tárgyalásokat folytató
országoknak nyújtandó pénzügyi támogatás biztosítása céljából történő módosításáról
2020. március 13. 2020. március 23. 2020. május 18.
8. COM(2020) 144; 2020/0060 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az orvostechnikai eszközökről szóló (EU) 2017/745 rendeletnek a benne foglalt bizonyos
rendelkezések alkalmazási időpontja tekintetében történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
2020. április 3. 2020. április 6. 2020. június 1.
9. COM(2020) 142; 2020/0059 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 1379/2013/EU és az 508/2014/EU rendeletnek a COVID-19-járvány által a halászati és
akvakultúra-ágazatra gyakorolt hatások enyhítésére irányuló egyedi intézkedések
tekintetében történő módosításáról
2020. április 2. 2020. április 6. 2020. június 1.
10. COM(2020) 138; 2020/0054 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 1303/2013/EU és az 1301/2013/EU rendeletnek az európai strukturális és beruházási
alapok COVID-19-járványra adott válaszlépésekre történő felhasználásához kivételes
rugalmasságot biztosító egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról
2020. április 2. 2020. április 7. 2020. június 2.
11. COM(2020) 137; 2020/0053 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
a 2003/17/EK tanácsi határozatnak az Ukrajnában a gabonavetőmag-termesztés során
végrehajtott szántóföldi ellenőrzések egyenértékűsége és az Ukrajnában termesztett
gabonavetőmagok egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról
2020. április 7. 2020. április 24. 2020. június 19.
12. COM(2020) 163; 2020/0065 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
a Covid19-világjárvány okozta válsággal összefüggésben a bővítési és a szomszédságpolitikai partnerek számára makroszintű pénzügyi támogatás nyújtásáról
 
2020. április 22. 2020. április 28. 2020. június 23.
13. COM(2020) 183; 2020/0073  (APP)

Javaslat
A TANÁCS RENDELETE
az európai részvénytársaságok (SE) és az európai szövetkezetek (SCE) közgyűlésére
vonatkozó ideiglenes intézkedésekről

2020. április 29. 2020. április 30. 2020. június 25.
14. COM(2020) 310; 2020/0066 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 575/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2019/876 rendeletnek a Covid19-világjárvánnyal
összefüggő kiigazítások tekintetében történő módosításáról
2020. április 28. 2020. május 6. 2020. július 1.
15. COM(2020) 178; 2020/0069 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról szóló
1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a Covid19-világjárványra való
tekintettel történő módosításáról
2020. május 5. 2020. május 7. 2020. július 2.
16. COM(2020) 186; 2020/0075  (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 1305/2013/EU rendeletnek a Covid19-járványra adott válaszként az EMVA keretében
nyújtandó rendkívüli ideiglenes támogatás biztosítását célzó egyedi intézkedések
tekintetében történő módosításáról
2020. április 30. 2020. május 8. 2020. július 3.
17. COM(2020) 176; 2020/0068 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és
engedélyek érvényességével, valamint egyes időszakos ellenőrzések és képzések
elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-járványra
tekintettel történő megállapításáról

2020. április 29. 2020. május 11. 2020. július 6.
18. COM(2020) 179; 2020/0071  (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
az (EU) 2016/797 irányelvnek és az (EU) 2016/798 irányelvnek az átültetésre vonatkozó
időszak meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról

2020. április 29. 2020. május 11. 2020. július 6.
19. COM(2020) 201; 2020/0084  (CNS)

Javaslat
A TANÁCS RENDELETE
az (EU) 2017/2454 rendeletnek az alkalmazás kezdőnapja tekintetében a Covid19-válság
kitörése miatt történő módosításáról

2020. május 8. 2020. május 11. 2020. július 6.
20. COM(2020) 177; 2020/0067 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az (EU) 2017/352 rendeletnek a kikötőhasználati díjak üzemeltető szervek vagy illetékes
hatóságok általi kivetését a COVID19-járvánnyal összefüggésben rugalmasan kezelő
rendelkezések lehetővé tétele érdekében történő módosításáról

2020. április 29. 2020. május 11. 2020. július 6.
21. COM(2020) 198; 2020/0082 (CNS)

Javaslat
A TANÁCS HATÁROZATA
az (EU) 2017/2455 és az (EU) 2019/1995 irányelvnek az átültetési határidő és az
alkalmazás kezdőnapja tekintetében a Covid19-válság kitörése miatt történő
módosításáról

2020. május 8. 2020. május 11. 2020. július 6.
22. COM(2020) 197; 2020/0081 (CNS) Javaslat
A TANÁCS IRÁNYELVE
a 2011/16/EU irányelvnek az adózás területén az információk benyújtására és cseréjére
vonatkozó egyes határidőknek a COVID19-világjárvány miatti sürgetően szükséges
halasztása kezelése érdekében történő módosításáról
2020. május 8. 2020. május 13. 2020. július 8.
23. COM(2020) 206; 2020/ 0086 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 1303/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára
elkülönített összeg forrásai tekintetében történő módosításáról
2020. május 25. 2020. május 26. 2020. július 21.
24. COM(2020) 445; 2020/0135 (CNS) Módosított javaslat
A TANÁCS HATÁROZATA
az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről
2020. május 28. 2020. május 29. 2020. július 24.
25. COM(2020) 459; 2020/0224 (COD)

Módosított javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram létrehozásáról, valamint
részvételi és terjesztési szabályainak megállapításáról,


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
a Horizont Európa kutatási és innovációs keretprogram végrehajtását szolgáló egyedi
program létrehozásáról,


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Szomszédsági,
Fejlesztési és Nemzetközi Együttműködési Eszköz létrehozásáról,


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a közös agrárpolitika
keretében a tagállamok által elkészítendő stratégiai tervhez (KAP-stratégiai terv)
nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap (EMGA) és az Európai
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) által finanszírozott támogatásra
vonatkozó szabályok megállapításáról, valamint az 1305/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet és az 1307/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon
kívül helyezésérő

2020. május 29. 2020. június 2. 2020. július 28.
26. COM(2020) 233; 2020/0113 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az (EU) 2016/1628 rendelet átmeneti rendelkezéseinek a Covid19-válság hatásainak
kezelése céljából történő módosításáról
2020. június 2. 2020. június 5. 2020. július 31.
27. COM(2020) 450; 2018/0196 (COD) Módosított javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós
Alapra, a Méltányos Átállást Támogató Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati
Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi és
Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és Vízumeszközre
vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról

 

2020. május 28.

 

2020. június 5.

 

2020. július 31.

28. COM(2020) 453; 2020/0100 (COD)

Javaslat

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a méltányos átállást támogató mechanizmus keretében biztosított közszektor-hitelezési eszközről

2020. május 28. 2020. június 5. 2020. július 31.

29.

COM(2020) 225; 2020/0112 (APP)

Javaslat

A TANÁCS RENDELETE
Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének létrehozásáról szóló 168/2007/EK tanácsi
rendelet módosításáról

2020. június 5. 2020. június 10. 2020. szeptember 5.
30. COM(2020) 403; 2020/0108 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az InvestEU program létrehozásáról

2020. június 11. 2020. június 11. 2020. szeptember 6.
31. COM(2020) 240; 2020/0118 (CNS) Javaslat
A TANÁCS HATÁROZATA
Portugália számára a Madeira autonóm régióban és az Azori-szigetek autonóm régióban
előállított egyes alkoholtartalmú termékek tekintetében kedvezményes jövedékiadómérték
alkalmazásának engedélyezéséről
2020. június 18. 2020. június 19. 2020. szeptember 14.
32. COM(2020) 261; 2020/0128 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a koronavírus-betegség kezelésére vagy megelőzésére szolgáló, géntechnológiával
módosított szervezeteket tartalmazó vagy azokból álló, emberi felhasználásra szánt
gyógyszerekkel végzett klinikai vizsgálatok elvégzéséről és az ilyen gyógyszerekkel való
ellátásról
2020. június 17. 2020. június 19. 2020. szeptember 14.
33. COM(2020) 260; 2020/0127 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a Covid19-világjárványra tekintettel a fenntartható vasúti piacot célzó intézkedések
létrehozásáról
2020. június 19. 2020. június 30. 2020. szeptember 25.
34. COM(2020) 309; 2020/0140 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kötelezettségvállalásvisszavonási
eljárás tekintetében történő módosításáról
2020. július 13. 2020. július 14. 2020. október 9.
35. COM(2020) 332; 2020/0150 (CNS) Javaslat
A TANÁCS HATÁROZATA
a Guadeloupe, Francia Guyana, Martinique és Réunion területén előállított
„hagyományos” rumra kivetett egyes közvetett adókra vonatkozó kedvezmény
alkalmazásának Franciaország számára történő engedélyezéséről
2020. július 24. 2020. július 27. 2020. október 22.
36. COM(2020) 623; 2020/0161 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az (EU) 2016/798 irányelvnek a Csatorna-alagúton áthaladó állandó összeköttetésre
alkalmazandó vasútbiztonsági és kölcsönös átjárhatósági szabályok tekintetében történő
módosításáról
2020. július 27. 2020. július 28. 2020. október 23.
37. COM(2020) 314; 2020/0148 (CNS) Javaslat
A TANÁCS IRÁNYELVE
az adózás területén történő közigazgatási együttműködésről szóló 2011/16/EU tanácsi
irányelv módosításáról
2020. július 15. 2020. július 29. 2020. október 24.
38. COM(2020) 337; 2020/0154 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az (EU) 2016/1011 rendeletnek az egyes harmadik országbeli referencia-árfolyamok
mentessége, valamint egyes megszűnő referenciamutatókat helyettesítő
referenciamutatók kijelölése tekintetében történő módosításáról
2020. július 24. 2020. augusztus 5. 2020. október 27.
39. COM(2020) 355; 2020/0163 (CNS) Javaslat
A TANÁCS HATÁROZATA
a Kanári-szigeteken alkalmazandó AIEM adóról
2020. augusztus 4. 2020. augusztus 11. 2020. október 27.
40. COM(2020) 360; 0165 (CNS) Javaslat
A TANÁCS IRÁNYELVE
a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek az északírországi
adóalanyok azonosítása tekintetében történő módosításáról
2020. augusztus 7. 2020. augusztus 11. 2020. október 27.  
41. COM(2020) 280; 2020/0152 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
a 2014/65/EU irányelv tájékoztatási követelmények, termékirányítás és pozíciólimitek
tekintetében, a Covid19-világjárvány utáni helyreállítás elősegítése érdekében történő
módosításáról
2020. július 24. 2020. augusztus 11. 2020. október 27.
42. COM(2020) 281; 2020/0155 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az (EU) 2017/1129 rendeletnek a Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése
érdekében az uniós helyreállítási hátterű tájékoztató és a pénzügyi közvetítőkre
vonatkozó célzott kiigazítások tekintetében történő módosításáról
2020. július 24. 2020. augusztus 11. 2020. október 27.
43. COM(2020) 282; 2020/0151 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról és az egyszerű,
átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról szóló
(EU) 2017/2402 rendeletnek a Covid19-világjárványt követő helyreállítás elősegítése
érdekében történő módosításáról
2020. július 24. 2020. augusztus 11. 2020. október 27.
44. COM(2020) 283; 2020/0156 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 575/2013/EU rendeletnek a Covid19-világjárvány miatt szükséges gazdasági
helyreállítás elősegítése érdekében az értékpapírosítási keretrendszer kiigazítása
tekintetében történő módosításáról
2020. július 24. 2020. augusztus 11. 2020. október 27.
45. COM(2020) 371; 2020/0174 (CNS) A TANÁCS HATÁROZATA
a francia legkülső régiókban alkalmazott „octroi de mer” adóról szóló 940/2014/EU
határozatnak annak időbeli hatálya tekintetében történő módosításáról
2020. augusztus 11. 2020. augusztus 13. 2020. október 27.
46. COM(2020) 384; 2020/0179 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
az Európa kulturális fővárosai kezdeményezés 2020–2033. évekre szóló uniós
fellépésének létrehozásáról szóló 445/2014/EU határozat módosításáról
2020. augusztus 18. 2020. augusztus 19. 2020. október 27.
47. COM(2020) 483; 2020/0231 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az ökológiai termelésről szóló (EU) 2018/848 rendeletnek az alkalmazása kezdőnapja és
a benne említett bizonyos egyéb időpontok tekintetében történő módosításáról
2020. szeptember 4. 2020. szeptember 9. 2020. november 4.
48. COM(2020) 491; 2020/0251 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a 168/2013/EU rendeletnek az L kategóriájú kifutó sorozatú járművekre vonatkozóan a
Covid19-járványra válaszul hozott különös intézkedések tekintetében történő
módosításáról
2020. szeptember 7. 2020. szeptember 9. 2020. november 4.
49.

COM(2020) 568; 2020/0259 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a 2002/58/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv bizonyos rendelkezéseitől a
technológiáknak a számfüggetlen személyközi hírközlési szolgáltatásokat nyújtó
szolgáltatók által a gyermekek online szexuális zaklatása elleni küzdelem céljából a
személyes és egyéb adatok kezelésére történő használata tekintetében való ideiglenes
eltérésről
2020. szeptember 10. 2020. szeptember 17. 2020. november 12.
50. COM(2020) 563; 2020/0036 (COD) Módosított javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a klímasemlegesség elérését célzó keret létrehozásáról és az (EU) 2018/1999 rendelet
módosításáról (európai klímarendelet)
2020. szeptember 17. 2020. szeptember 18. 2020. november 13.
51. COM(2020) 571; 2020/0262 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
a munkájuk során rákkeltő anyagokkal és mutagénekkel kapcsolatos kockázatoknak
kitett munkavállalók védelméről szóló 2004/37/EK irányelv módosításáról
2020. szeptember 22. 2020. szeptember 23. 2020. november 18.
52. COM(2020) 462; 2020/0289  (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a
döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog
biztosításáról szóló Aarhusi Egyezmény rendelkezéseinek a közösségi intézményekre és
szervekre való alkalmazásáról szóló, 2006. szeptember 6-i 1367/2006/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
2020. október 14. 2020. október 15. 2020. december 10.
53. COM(2020) 577; 2020/0264 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az (EU) 2018/1139 rendeletnek az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének az
egységes európai égbolt teljesítmény-felülvizsgálati szerveként való működésre
vonatkozó képessége tekintetében történő módosításáról
2020. szeptember 22. 2020. október 22. 2020. december 17.
54. COM(2020) 579; 2020/0186 (COD) Módosított javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az egységes európai égbolt végrehajtásáról
(átdolgozás)
2020. szeptember 22. 2020. október 22. 2020. december 17.

 

2019
Sorszám Javaslat száma Címe Dátuma (magyar nyelvű) 8 hetes határidő kezdete 8 hetes határidő vége

1.

COM(2019) 3; 2019/0001 (COD)

 

"Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az egyéb uniós információs rendszerekhez való hozzáférés feltételeinek megállapításáról,
valamint az (EU) 2018/1862 rendelet és az (EU) 2018/xxx rendelet [ECRIS-TCN]
módosításáról"

2019. január 7.

 

2019. január 15.

 

2019. március 12.

 

2.

COM(2019) 4; 2019/0002 (COD)

 

"Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az ETIAS céljából a más uniós információs rendszerekhez való hozzáférés feltételeinek
megállapításáról, valamint a (EU) 2018/1240 rendelet, a 767/2008/EK rendelet, a (EU)
2017/2226 rendelet és az (EU) 2018/1861 rendelet módosításáról"

2019. január 7.

 

2019. január 15.

 

2019. március 12.

 

3.

COM(2019) 48; 2019/0009 (COD)

 

"Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 508/2014/EU rendeletnek az Egyesült Királyság Unióból való kilépése következtében
az Európai Tengerügyi és Halászati Alappal kapcsolatos bizonyos szabályok
tekintetében történő módosításáról"

2019. január 23.

 

2019. január 30.

 

2019. március 27.

 

4. COM(2019) 53; 2019/0019 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a szociális biztonsági rendszerek koordinálása területén a Nagy-Britannia és ÉszakÍrország
Egyesült Királyságának az Európai Unióból való kilépését követő rendkívüli
intézkedések bevezetéséről
(EGT- és Svájc-vonatkozású szöveg)
2019. január 30. 2019. január 31. 2019. március 28.
5. COM(2019) 65; 2019/0030 (COD)

"Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának (Egyesült Királyság) az
Európai Unióból való kilépésére tekintettel az Erasmus+ program keretében
folyamatban lévő tanulási célú mobilitási tevékenységek folytatására vonatkozó
rendelkezések megállapításáról"

2019. január 30. 2019. január 31. 2019. március 28.
6.

COM(2019) 64; 2019/0031 (APP)

 

"Javaslat
A TANÁCS RENDELETE
az Unió általános költségvetésének 2019. évi végrehajtására és finanszírozására
vonatkozó, az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggő
intézkedésekről"

2019. január 30.

 

2019. február 1.

 

2019. március 29.

 

7. COM(2019) 38; 2019/0017 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az (EU) 2015/757 rendeletnek a hajó-fűtőolajfogyasztási globális adatgyűjtő rendszer
megfelelő figyelembevétele érdekében történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
{SEC(2019) 20 final} - {SWD(2019) 10 final} - {SWD(2019) 11 final}
2019. február 4. 2019. február 5. 2019. április 2.
8. COM(2019) 55; 2019/0027 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 1303/2013/EU rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés számára
elkülönített források tekintetében történő módosításáról
2019. február 1. 2019. február 7. 2019. április 4.
9. COM(2019) 88; 2019/0040 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a vasútbiztonság és a vasúti összeköttetés egyes, Nagy-Britannia és Észak-Írország
Egyesült Királyságának az Unióból történő kilépésével összefüggő vonatkozásairól
(EGT-vonatkozású szöveg)
2019. február 12. 2019. február 13. 2019. április 10.
10. COM(2019) 125; 2019/0070 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi határozat módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
2019. március 7. 2019. március 8. 2019. május 3.
11. COM(2019) 192; 2019/0096 (CNS) Javaslat
A TANÁCS IRÁNYELVE
a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek és a jövedéki
adóra vonatkozó általános rendelkezésekről szóló 2008/118/EK irányelvnek az uniós
keretben végzett védelmi feladatok tekintetében történő módosításáról
2019. április 24. 2019. március 25. 2019. június 20.
12.

COM(2019) 208; 2019/0101(COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK rendelet módosításáról

2019. június 14. 2019. június 14. 2019. szeptember 12.
13. COM(2019) 330; 2019/0152 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) 2021–2027 közötti időszakra
vonatkozó, „Európa innovációs tehetségének és kapacitásának fellendítése” című
stratégiai innovációs tervéről
2019. július 11. 2019. július 12. 2019. október 7.
14. COM(2019) 331; 2019/0151 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az Európai Innovációs és Technológiai Intézetről (átdolgozás)
2019. július 11. 2019. július 12. 2019. október 7.
15.

COM(2019) 354; 2019/ 0161 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az euróövezeti konvergenciát és versenyképességet szolgáló költségvetési eszköz
irányítási keretéről
2019. július 24. 2019. augusztus 1. 2019. október 28.
16. COM(2019) 396; 2019/0179 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az (EU) 2019/501 rendelet és az (EU) 2019/502 rendelet alkalmazási időszak tekintetében
történő módosításáról
2019. szeptember 4. 2019. szeptember 10. 2019. november 5.
17. COM(2019) 397
2019/0180 (COD)
Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapról (2014–2020) szóló
1309/2013/EU rendelet módosításáról
2019. szeptember 4. 2019. szeptember 10. 2019. november 5.
18. COM(2019) 399; 2019/0183 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a 2012/2002/EK tanácsi rendeletnek az Egyesült Királyságnak az Unióból való,
megállapodás nélküli kilépésével járó, a tagállamokra háruló súlyos pénzügyi terhek
fedezése érdekében a tagállamoknak nyújtandó pénzügyi támogatás biztosítása céljából
történő módosításáról
2019. szeptember 4. 2019. szeptember 10. 2019. november 5.
19. COM(2019) 411; 2019/0192 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
a Jordán Hásimita Királyságnak nyújtandó további makroszintű pénzügyi támogatásról
2019. szeptember 6. 2019. szeptember 10. 2019. november 5.
20. COM(2019) 620; 2019/0188 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
az állami foglalkoztatási szolgálatok (ÁFSZ-ek) közötti fokozott együttműködésről szóló
573/2014/EU határozat módosításáról
2019. szeptember 12. 2019. szeptember 12. 2019. november 7.
21. COM(2019) 461; 2019/0186 (APP) Javaslat
A TANÁCS RENDELETE
az Unió általános költségvetésének 2020. évi végrehajtására és finanszírozására
vonatkozó, az Egyesült Királyságnak az Unióból való kilépésével összefüggő
intézkedésekről
2019. szeptember 4. 2019. szeptember 16. 2019. november 11.
22.

COM(2019) 580; 2019/0253 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 1306/2013/EU rendeletnek a 2021-es pénzügyi évtől kezdődően érvényesítendő
pénzügyi fegyelem tekintetében történő módosításáról és az 1307/2013/EU rendeletnek a
2020-as naptári évi, pillérek közötti rugalmasság tekintetében történő módosításáról
2019. október 31. 2019. november 12. 2020. január 29.
23. COM(2019) 581; 2019/0254 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai
Mezőgazdasági Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben nyújtandó támogatásokra
vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról, a 228/2013/EU, a
229/2013/EU és az 1308/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben történő
elosztása tekintetében történő módosításáról, valamint az 1305/2013/EU, az
1306/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a források és azok 2021. évben való
alkalmazása tekintetében történő módosításáról
2019. október 31. 2019. november 18. 2020. február 4.