Jogalkotási javaslatok

Lezárva: 2023. január 13.

A lisszaboni szerződés 2. jegyzőkönyvének 4. cikke alapján az Európai Bizottság által előterjesztett jogalkotási javaslatokat/jogalkotási aktusok tervezeteit a nemzeti parlamentek haladéktalanul megkapják. A 6. cikk értelmében a javaslatnak az Európai Unió hivatalos nyelvein való továbbításától számított nyolc hét áll a nemzeti parlamentek rendelkezésére, hogy megvizsgálják, a javaslat összeegyeztethető-e a szubszidiaritás és az arányosság elvével.

Az alábbi táblázat az Európai Bizottság által az aktuális évben előterjesztett, a lisszaboni szerződés 2. jegyzőkönyvének hatálya alá tartozó jogalkotási javaslatokat sorolja fel, a kapcsolódó határidővel együtt.

A korábbi években előterjesztett jogalkotási javaslatokat az archívum tartalmazza.

2022
Sorszám Javaslat száma Címe Dátuma (magyar nyelvű) 8 hetes határidő kezdete 8 hetes határidő vége
1. COM(2022) 4; 2022/0438 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a Moldovai Köztársaságnak nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról
2022. január 4. 2022. január 24. 2022. március 22.
2.

COM(2022) 37;  2022/0026 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Ukrajnának nyújtandó makroszintű pénzügyi támogatásról
2022. február 1. 2022. február 10. 2022. április 8.
3. COM(2022) 32; 2022/0021 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1025/2012/EU rendeletnek az európai szabványügyi szervezetekben az európai szabványokkal és az európai szabvány jellegű dokumentumokkal kapcsolatos döntéshozatal tekintetében történő módosításáról
2022. február 2. 2022. február 17. 2022. április 14.

4.

COM(2022) 39; 2022/0027 (CNS) Javaslat
A TANÁCS IRÁNYELVE a 2006/112/EK irányelvnek a bizonyos csalásra alkalmas termékek értékesítése és szolgáltatások nyújtása esetén alkalmazott válaszható fordított adózás, valamint a héacsalás elleni gyorsreagálási mechanizmus alkalmazási időszakának meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról
2022. február 10. 2022. február 17. 2022. április 14.
5. COM(2022) 50; 2022/0031 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló (EU) 2021/953 rendelet módosításáról
2022. február 3. 2022. február 17. 2022. április 14.
6. COM(2022) 55; 2022/0030 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Covid19-világjárvány idején a tagállamok területein jogszerűen tartózkodó vagy lakóhellyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok tekintetében interoperábilis, Covid19-oltásra, tesztre és gyógyultságra vonatkozó igazolványok (uniós digitális Covid-igazolvány) kiállításának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről szóló (EU) 2021/954 rendelet módosításáról
2022. február 3. 2022. február 25. 2022. április 22.
7. COM(2022) 53; 2022/0036 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 2003/25/EKirányelvnek a javított stabilitási követelmények felvétele és az irányelvnek a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet által meghatározott stabilitási követelményekkel való összehangolása tekintetében történő módosításáról
2022. február 18. 2022. február 25. 2022. április 22.
8. COM(2022) 46; 2022/0032 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az európai félvezető-ökoszisztéma megerősítését célzó intézkedési keret létrehozásáról (a csipekről szóló európai jogszabály)
2022. február 8. 2022. február 28. 2022. április 25.
9. COM(2022) 18; 2022/0009 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unió Kábítószerügyi Ügynökségéről
2022. január 12. 2022. február 28. 2022. április 25.
10. COM(2022) 76; 2022/0053 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 2001/82/EK irányelvvel és a 726/2004/EK rendelettel összhangban engedélyezett állatgyógyászati készítmények csomagolására és címkézésére vonatkozó átmeneti szabályok megállapításáról
2022. március 2. 2022. március 3. 2022. április 28.
11. COM(2022) 57; 2022/0039 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 2023–2027-es időszakra vonatkozó uniós biztonságos konnektivitási program létrehozásáról
2022. február 15. 2022. március 7. 2022. május 2.
12. COM(2022) 109; 2022/0075 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1303/2013/EU és a 223/2014/EU rendeletnek az európai menekültekre irányuló kohéziós fellépés (CARE) tekintetében történő módosításáról
2022. március 8. 2022. március 11. 2022. május 6.
13.

COM(2022) 112; 2022/0077 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 514/2014/EU rendelet módosításáról, valamint a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról szóló 516/2014/EU rendelet módosításáról, valamint a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról szóló (EU) 2021/1147 rendelet módosításáról
2022. március 8. 2022. március 11. 2022. május 6.
14.

COM(2022) 89; 2022/0068 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai Atomenergia-közösségből történő kilépéséről szóló megállapodás, valamint az egyrészről az Európai Unió és az Európai Atomenergia-közösség, és másrészről Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás végrehajtása és érvényesítése terén az Uniót megillető jogok gyakorlására vonatkozó szabályok megállapításáról
2022. március 11. 2022. március 14. 2022. május 9.
15. COM(2022) 113; 2022/0058 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az (EU) 2016/1628 rendeletnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó hatáskörének kiterjesztése tekintetében történő módosításáról
2022. március 17. 2022. március 21. 2022. május 16.
16. COM(2022) 68; 2022/0047 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a méltányos adathozzáférésre és adatfelhasználásra vonatkozó harmonizált szabályokról (adatmegosztási jogszabály)
2022. február 23. 2022. március 21. 2022. május 16.
17. COM(2022) 105; 2022/0066 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a nők elleni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről
2022. március 8. 2022. március 24. 2022. május 19.
18. COM(2022) 71; 2022/0051 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati átvilágításról és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról
2022.
február 23.
2022. március 30. 2022. május 25.
19. COM(2022) 143; 2022/0092 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 2005/29/EK és a 2011/83/EU irányelv módosításáról, a fogyasztók zöld átállásban való szerepvállalásának a tisztességtelen gyakorlatokkal szembeni hatékonyabb védelem és a hatékonyabb tájékoztatás révén történő növelése tekintetében
2022. március 30. 2022. március 31. 2022. május 26.
20.

COM(2022) 145; 2022/0096 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1303/2013/EU és a 223/2014/EU rendeletnek a REACT-EU forrásokból származó megnövelt előfinanszírozás tekintetében történő módosításáról
2022. március 23. 2022. április 1. 2022. május 27.
21. COM(2022) 120; 2022/0074 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 909/2014/EU rendeletnek a kiegyenlítési fegyelem, a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás, a felügyeleti együttműködés, a banki jellegű kiegészítő szolgáltatások nyújtása és a harmadik országbeli központi értéktárakra vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról
2022. március 16. 2022. április 1. 2022. május 27.
22. COM(2022) 135; 2022/0090 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a földgázellátás biztonságának megőrzését szolgáló intézkedésekről szóló (EU) 2017/1938 európai parlamenti és tanácsi rendelet és a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
2022. március 23. 2022. április 1. 2022. május 27.
23. COM(2022) 162; 2022/0096 (COD) Módosított Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1303/2013/EU és a 223/2014/EU rendeletnek a REACT-EU forrásokból származó megnövelt előfinanszírozás tekintetében történő módosításáról
2022. március 31. 2022. április 5. 2022. május 31.
24. COM(2022) 179; 2022/0118 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 508/2014/EU rendeletnek az Ukrajna elleni orosz katonai agresszió halászati tevékenységeket érintő következményeinek enyhítésére, valamint az említett katonai agresszió nyomán a halászati és akvakultúra-termékek ellátási láncában jelentkező piaci zavarok hatásainak mérséklésére irányuló egyedi intézkedések tekintetében történő módosításáról és helyesbítéséről
2022. április 13. 2022. április 29. 2022. június 24.
25. COM(2022) 142; 2022/0095 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a fenntartható termékek környezettudatos tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról és a 2009/125/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
2022. március 30. 2022. április 29. 2022. június 24.
26. COM(2022) 151; 2022/0100 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az ózonréteget lebontó anyagokról és az 1005/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
2022. április 5. 2022. április 29. 2022. június 24.
27. COM(2022) 658; 2022/0132 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 767/2008/EK, a 810/2009/EK és az (EU) 2017/2226 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, az 1683/95/EK, a 333/2002/EK, a 693/2003/EK és a 694/2003/EK tanácsi rendeletnek, valamint a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezménynek a vízumeljárás digitalizálása tekintetében történő módosításáról
2022. április 27. 2022. május 4. 2022. június 29.
28. COM(2022) 157; 2022/0105 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az ipari létesítmények környezeti adatainak bejelentéséről és az ipari kibocsátások portáljának létrehozásáról
2022. április 5. 2022. május 4. 2022. június 29.
29. COM(2022) 177; 2022/0117 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a közéletben részt vevő személyeknek a nyilvánvalóan megalapozatlan vagy visszaélésszerű bírósági eljárásokkal (közéleti részvételt akadályozó stratégiai perekkel) szembeni védelméről
2022. április 27. 2022. május 6. 2022. július 1.
30. COM(2022) 150; 2022/0099 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a fluortartalmú üvegházhatású gázokról, az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról és az 517/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről
2022. április 5. 2022. május 6. 2022. július 1.
31. COM(2022) 189; 2022/0135 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső, illetve az e kötelezettség alól mentes harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolásáról szóló (EU) 2018/1806 rendelet módosításáról (Kuvait, Katar)
2022. április 27. 2022. május 11. 2022. július 6.
32. COM(2022) 187; 2022/0130 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az (EU) 2018/1727 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a népirtással, az emberiesség elleni bűncselekményekkel és a háborús bűncselekményekkel kapcsolatos bizonyítékok Eurojustnál történő gyűjtése, megőrzése és elemzése tekintetében történő módosításáról
2022. április 25. 2022. május 11. 2022. július 6.
33. COM(2022) 204; 2022/0147 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 2011/83/EU irányelvnek a távollevők között kötött pénzügyi szolgáltatási szerződések tekintetében történő módosításáról és a 2002/65/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
2022. május 11, 2022. május 17. 2022. július 12.
34. COM(2022) 144; 2022/0094 Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról, az (EU) 2019/1020 rendelet módosításáról és a 305/2011/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről
2022. március 30. 2022. május 20. 2022. július 15.
35. COM(2022) 174; 2022/0114 Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a kézműves és ipari termékek földrajzi árujelzőinek oltalmáról, valamint az (EU)
2017/1001 és az (EU) 2019/1753 európai parlamenti és tanácsi rendelet és az (EU)
2019/1754 tanácsi határozat módosításáról
2022. április 13. 2022. május 20. 2022. július 15.
36. COM(2022) 242; 2022/0166 Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1305/2013/EU rendeletnek az Ukrajna elleni orosz invázió hatásaira adott válaszként az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) keretében rendkívüli ideiglenes támogatás nyújtását célzó egyedi intézkedés tekintetében történő módosításáról
2022. május 20. 2022. május 23. 2022. július 18.
37. COM(2022) 156; 2022/0104 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
az ipari kibocsátásokról (a környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése)
szóló 2010. november 24-i 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv és a
hulladéklerakókról szóló 1999. április 26-i 1999/31/EK tanácsi irányelv módosításáról
2022. április 5. 2022. május 25. 2022. július 20.
38. COM(2022) 222; 2022/0160 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
a megújuló energiaforrásokból előállított energia használatának előmozdításáról szóló
(EU) 2018/2001 irányelv, az épületek energiahatékonyságáról szóló 2010/31/EU irányelv
és az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv módosításáról
2022. május 18. 2022. június 2. 2022. július 28.
39. COM(2022) 197; 2022/0140 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az európai egészségügyi adattérről
2022. május 3. 2022. június 7. 2022. szeptember 2.
40. COM(2022) 216; 2022/0154 (CNS) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a hitelfinanszírozás adóelőnyét csökkentő támogatásra és a kamatok társasági adóból való levonhatóságának korlátozására vonatkozó szabályok megállapításáról
2022. május 11. 2022. június 7. 2022. szeptember 2.
41. COM(2022) 231; 2022/0164 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az (EU) 2021/241 rendeletnek a helyreállítási és rezilienciaépítési tervekbe beillesztendő
REPowerEU-fejezet tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2021/1060
rendelet, az (EU) 2021/2115 rendelet, a 2003/87/EK irányelv és az (EU) 2015/1814
határozat módosításáról
2022. május 18. 2022. június 10. 2022. szeptember 5.
42. COM(2022) 655; 2022/0131 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a harmadik országbeli állampolgárok valamely tagállam területén való tartózkodására és munkavállalására vonatkozó összevont engedélyre irányuló összevont kérelmezési eljárásról, valamint a harmadik országból származó, valamely tagállam területén jogszerűen tartózkodó munkavállalók közös jogairól (átdolgozás)

2022. április 27. 2022. június 22. 2022. szeptember 17.
43. COM(2022) 650; 2022/0134 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező harmadik országbeli állampolgárok jogállásáról (átdolgozás)
2022. április 27. 2022. június 22. 2022. szeptember 17.
44. COM(2022) 245; 2022/0167 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a vagyonvisszaszerzésről és elkobzásról
2022. május 25. 2022. június 22. 2022. szeptember 17.
45. COM(2022) 296; 2022/0192 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1217/2009/EK tanácsi rendeletnek a mezőgazdasági számviteli információs hálózat mezőgazdasági fenntarthatósági információs hálózattá való átalakítása tekintetében történő módosításáról

2022. június 22. 2022. június 23. 2022. szeptember 18.
46. COM(2022) 313; 2022/0204 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Ukrajna elleni orosz invázióra tekintettel az Ukrajna által saját jogszabályaival összhangban kiállított járművezetői okmányokra vonatkozó egyedi és átmeneti intézkedések megállapításáról
2022. június 20. 2022. június 27. 2022. szeptember 22.
47. COM(2022) 304; 2022/0195 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a természet helyreállításáról
2022. június 22. 2022. június 28. 2022. szeptember 23.
48. COM(2022) 305; 2022/0196 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a növényvédő szerek fenntartható használatáról és az (EU) 2021/2115 rendelet módosításáról
2022. június 22. 2022. június 28. 2022. szeptember 23.
49. COM(2022) 450; 2022/0213 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Ukrajnának nyújtandó rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatásról
2022. július 1. 2022. július 5. 2022. szeptember 30.
50. COM(2022) 325; 2022/0208 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1303/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2021/1060 rendeletnek az Orosz Föderáció által elkövetett katonai agresszió következményeinek kezelését célzó további rugalmasság tekintetében történő módosításáról FAST (a területeknek nyújtott rugalmas támogatás) - CARE
2022. június 29. 2022. július 5.

2022. szeptember 30.

51. COM(2022) 329; 2022/0210 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 691/2011/EU rendeletnek új környezeti-gazdasági számlamodulok bevezetése tekintetében történő módosításáról
2022. július 11. 2022. július 12. 2022. október 7.
52. COM(2022) 134; 2022/0089 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a borokra, a szeszes italokra és a mezőgazdasági termékekre vonatkozó európai uniós földrajzi árujelzőkről és a mezőgazdasági termékek minőségrendszereiről, az 1308/2013/EU, az (EU) 2017/1001 és az (EU) 2019/787 rendelet módosításáról, valamint az 1151/2012/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről
2022. március 31. 2022. július 13. 2022. október 8.
53. COM(2022) 338; 2022/0216 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az emberi felhasználásra szánt emberi eredetű anyagokra vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint a 2002/98/EK és a 2004/23/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
2022. július 14. 2022. július 18. 2022. október 13.
54. COM(2022) 209; 2022/0155 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a gyermekek szexuális bántalmazásának megelőzésére és az ellene folytatott küzdelemre vonatkozó szabályok megállapításáról
2022. május 11. 2022. július 19. 2022. október 14.
55. COM(2022) 349; 2022/0219 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az európai védelmi ipar együttműködésen alapuló beszerzés keretében történő megerősítését szolgáló eszköz létrehozásáról
2022. július 19. 2022. július 20. 2022. október 15.

56.

COM(2022) 334; 2022/0214 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 95/93/EGK tanácsi rendeletnek a Közösség repülőterein alkalmazandó résidő-felhasználási szabályokra vonatkozóan a Covid19-világjárvány miatt bevezetett ideiglenes könnyítés tekintetében történő módosításáról
2022. július 14.

2022. szeptember 1.

(Lettre de saisine: 2022. augusztus 2.)

2022. október 27.
57. COM(2022) 381; 2022/0232 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a vasúti, közúti és belvízi közlekedéssel kapcsolatos infrastrukturális kiadásokra vonatkozó elszámolási rend bevezetéséről szóló 1108/70/EGK tanácsi rendelet, valamint az 1108/70/EGK tanácsi rendelet I. mellékletében található számlaforma egyes rovataiban feltüntetendő tételek meghatározásáról szóló 851/2006/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
2022. augusztus 3.

2022. szeptember 1.

(Lettre de saisine: 2022. augusztus 8.)

2022. október 27.
58. COM(2022) 362; 2022/0227 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 2014–2020-as időszakra szóló, az Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz által és az európai területi együttműködési célkitűzés keretében támogatott együttműködési programokra vonatkozó, a programvégrehajtási zavarhoz kapcsolódó egyedi rendelkezések megállapításáról
2022. július 22.

2022. szeptember 1.

(Lettre de saisine: 2022. augusztus 10.)

2022. október 27.
59. COM(2022) 557; 2022/0281 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Ukrajnának nyújtandó rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatásról, a közös tartalékalap tagállami garanciák és a 466/2014/EU határozat alapján garanciával fedezett, Ukrajnához kapcsolódó egyes pénzügyi kötelezettségekre vonatkozó egyedi tartalékfeltöltési szabályok segítségével történő megerősítéséről, valamint az (EU) 2022/1201 határozat módosításáról
2022. szeptember 7. 2022. szeptember 9. 2022. november 4.
60. COM(2022) 465; 2022/0282 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a 89/629/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
2022. szeptember 16. 2022. szeptember 20. 2022. november 15.
61. COM(2022) 662; 2022/0274 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a megszállt külföldi régiókban kiállított orosz úti okmányok el nem ismeréséről

2022. szeptember 6. 2022. szeptember 29. 2022. november 24.
62. COM(2022) 496; 2022/0303 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a szerződésen kívüli polgári jogi felelősségre vonatkozó szabályoknak a mesterséges intelligenciához való hozzáigazításáról (a mesterséges intelligenciával kapcsolatos felelősségről szóló irányelv)
2022. szeptember 28. 2022. október 3. 2022. november 28.
63. COM(2022) 489; 2022/0298 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a munkájuk során azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelméről szóló 2009/148/EK irányelv módosításáról
2022. szeptember 28. 2022. október 4. 2022. november 29.
64. COM(2022) 453; 2022/0269 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a kényszermunkával előállított termékek uniós piacon belüli tilalmáról
2022. szeptember 14. 2022. október 6. 2022. december 1.
65. COM(2022) 457; 2022/0277 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a belső piaci médiaszolgáltatások közös keretének létrehozásáról (az európai tömegtájékoztatás szabadságáról szóló jogszabály) és a 2010/13/EU irányelv módosításáról
2022. szeptember 16. 2022. október 17. 2022. december 12.
66. COM(2022) 495; 2022/0302 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a hibás termékekért való felelősségről
2022. szeptember 28. 2022. október 17. 2022. december 12.
67. COM(2022) 526; 2022/0326 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a készségek európai évéről (2023)
2022. október 12. 2022. október 20. 2022. december 15.
68. COM(2022) 454; 2022/0272 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a digitális elemeket tartalmazó termékekre vonatkozó horizontális kiberbiztonsági követelményekről és az (EU) 2019/1020 rendelet módosításáról
2022. szeptember 15. 2022. október 24. 2022. december 19.
69. COM(2022) 539; 2022/0331 (CNS) Javaslat
 A TANÁCS RENDELETE a 389/2012/EU rendeletnek a jövedéki termékeket kereskedelmi célból tagállamok között szállító gazdasági szereplőkre vonatkozó elektronikus nyilvántartásokban tárolt információk cseréje tekintetében történő módosításáról
2022. október 24. 2022. október 25. 2023. január 11.
70. COM(2022) 459; 2022/0278 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egységes piaci szükséghelyzeti eszköz létrehozásáról és a 2679/98/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
2022. szeptember 19. 2022. október 31. 2023. január 17.
71. COM(2022) 480; 2022/0288 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Egyesült Nemzeteknek a nemzetközi szervezett bűnözés elleni egyezményét kiegészítő, a tűzfegyverek, részeik, alkotóelemeik és a lőszerek tiltott gyártásáról és kereskedelméről szóló jegyzőkönyve (az ENSZ tűzfegyverekről szóló jegyzőkönyve) 10. cikkének végrehajtására irányuló, tűzfegyverekre, alapvető alkotóelemeikre és lőszereikre vonatkozó behozatali, kiviteli és árutovábbítási intézkedésekről (átdolgozás)
2022. október 27. 2022. november 4. 2023. január 22.
72. COM(2022) 546; 2022/0341 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 260/2012/EU és az (EU) 2021/1230 rendeletnek az azonnali euroátutalások
tekintetében történő módosításáról
2022. október 26. 2022. november 15. 2023. február 1.
73. COM(2022) 597; 2022/0371 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Ukrajna 2023. évi támogatását célzó eszköz (makroszintű pénzügyi támogatás plusz)
létrehozásáról

2022. november 9. 2022. november 17. 2023. február 3.
74. COM(2022) 571; 2022/0358 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a rövid távú szálláshely-kiadási szolgáltatásokkal kapcsolatos adatgyűjtésről és -megosztásról, valamint az (EU) 2018/1724 rendelet módosításáról
2022. november 7. 2022. november 21. 2023. február 7.
75. COM(2022) 461; 2022/0279 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az (EU) 2016/424, az (EU) 2016/425, az (EU) 2016/426, az (EU) 2019/1009 és a 305/2011/EU rendeletnek az egységes piaci szükséghelyzet miatt a megfelelőségértékelésre, a közös előírások elfogadására és a piacfelügyeletre vonatkozó szükséghelyzeti eljárások tekintetében történő módosításáról
2022. szeptember 19. 2022. november 21. 2023. február 7.
76. COM(2022) 462; 2022/0280 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 2000/14/EK, a 2006/42/EK, a 2010/35/EU, a 2013/29/EU, a 2014/28/EU, a 2014/29/EU, a 2014/30/EU, a 2014/31/EU, a 2014/32/EU, a 2014/33/EU, a 2014/34/EU, a 2014/35/EU, a 2014/53/EU és a 2014/68/EU irányelvnek a megfelelőségértékelésre, a közös előírások elfogadására és a piacfelügyeletre vonatkozó szükséghelyzeti eljárások tekintetében az egységes piaci szükséghelyzet miatt történő módosításáról
2022. szeptember 19. 2022. november 21. 2023. február 7.
77. COM(2022) 720; 2022/0379 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a közszféra Unión belüli magas szintű interoperabilitását biztosító intézkedések meghatározásáról (az Interoperábilis Európáról szóló jogszabály)
2022. november 18. 2022. november 22. 2023. február 8.
78. COM(2022) 659; 2022/0390 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a hobbiállatoknak szánt bioeledelek címkézéséről
2022. november 28. 2022. november 29. 2023. február 15.
79. COM(2022) 667; 2022/0392 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a formatervezési minták oltalmáról (átdolgozás)
2022. november 28. 2022. november 30. 2023. február 16.
80. COM(2022) 666; 2022/0391 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a közösségi formatervezési mintáról szóló 6/2002/EK tanácsi rendelet módosításáról és a 2246/2002/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről
2022. november 28. 2022. november 30. 2023. február 16.
81. COM(2022) 684; 2022/0398 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az uniós korlátozó intézkedések megsértése bűncselekményi tényállásainak és szankcióinak meghatározásáról
2022. december 2. 2022. december 5. 2023. február 21.
82. COM(2022) 384; 2022/0420 (COD) Módosított javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról,
valamint az (EU) 2021/1153 rendelet és az (EU) 913/2010 rendelet módosításáról és az
(EU) 1315/2013 rendelet hatályon kívül helyezéséről
2022. július 27. 2022. december 6. 2023. február 22.
83. COM(2022) 689; 2022/0401 (APP) Javaslat
A TANÁCS IRÁNYELVE a személyek közötti, faji vagy etnikai származásra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód, a foglalkoztatás és a munkavégzés terén a személyek közötti, vallásra vagy meggyőződésre, fogyatékosságra, életkorra vagy szexuális irányultságra való tekintet nélküli egyenlő bánásmód, a szociális biztonság, továbbá az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok értékesítése, illetve nyújtása terén a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód tekintetében az egyenlőséggel foglalkozó szervekre vonatkozó normákról, valamint a 2000/43/EK irányelv 13. cikkének és a 2004/113/EK irányelv 12. cikkének hatályon kívül helyezéséről
2022. december 7. 2022. december 12. 2023. február 28.
84. COM(2022) 688; 2022/0400 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a foglalkoztatás és munkavégzés terén a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség tekintetében az egyenlőséggel foglalkozó szervekre vonatkozó normákról, valamint a 2006/54/EK irányelv 20. cikkének és a 2010/41/EU irányelv 11. cikkének hatályon kívül helyezéséről
2022. december 7. 2022. december 14. 2023. március 2.
85. COM(2022) 586; 2022/0365 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a gépjárművek és motorok, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek a kibocsátásuk és az akkumulátor tartóssága tekintetében történő típusjóváhagyásáról (Euro 7), továbbá a 715/2007/EK rendelet és az 595/2009/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
2022. november 10. 2022. december 16. 2023. március 6.
86. COM(2022) 540; 2022/0344 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK irányelv, a felszín alatti vizek szennyezés és állapotromlás elleni védelméről szóló 2006/118/EK irányelv és a vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról szóló 2008/105/EK irányelv módosításáról
2022. október 26. 2023. január 19. 2023. március 16.
87. COM(2022) 541; 2022/0345 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a települési szennyvíz kezeléséről (átdolgozás)
2022. október 26. 2023. január 19. 2023. március 16.
88. COM(2022) 542; 2022/0347 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának elnevezésű programról (átdolgozás)

2022. október 26. 2023. január 19. 2023. március 16.

 

2021
Sorszám Javaslat száma Címe Dátuma (magyar nyelvű) 8 hetes határidő kezdete 8 hetes határidő vége
1. COM(2021) 28; 2021/0015 (CNS) Javaslat
A TANÁCS RENDELETE
a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló 389/2012/EU
tanácsi rendeletnek az elektronikus nyilvántartások tartalma tekintetében történő
módosításáról
2021. január 26. 2021. január 27. 2021. március 24.
2. COM(2021) 25; 2021/0012 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a közlekedésre vonatkozó szabályozás bizonyos területein egyes bizonyítványok és engedélyek megújításával és meghosszabbításával, valamint egyes időszakos ellenőrzések és továbbképzések elhalasztásával kapcsolatos egyedi és átmeneti intézkedéseknek a Covid19-járványra tekintettel az (EU) 2020/698 rendelet szerinti referencia-időszakokat követő referencia-időszakokra történő megállapításáról

2021. január 18. 2021. január 27. KIVÉTEL! (a Lisszaboni Szerződés 1. jegyzőkönyvének 4. cikke értelmében)
3. COM(2021) 37; 2021/0020 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a mezőgazdasági felhasználási és kibocsátási statisztikákról, valamint az 1165/2008/EK,
az 543/2009/EK és 1185/2009/EK rendelet és a 96/16/EK tanácsi irányelv hatályon kívül
helyezéséről
2021. február 2. 2021. február 3. 2021. március 31.
4. COM(2021) 20; 2021/0008 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
a 2002/465/IB tanácsi kerethatározatnak a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós
szabályokhoz való hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról
2021. január 20. 2021. február 3. 2021. március 31.
5. COM(2021) 21; 2021/0009 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
a 2014/41/EU irányelvnek a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz
való hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról
2021. január 20. 2021. február 3. 2021. március 31.
6. COM(2021) 36; 2021/0019 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a közösségi növényfajta-oltalmi jogoknak a spárgafajok, valamint a virághagymák, a fásszárú bogyósgyümölcsűek és a fásszárú dísznövények fajcsoportjai tekintetében történő védelméről

2021. február 3. 2021. február 5. 2021. április 2.
7. COM(2021) 54; 2021/0031 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a 138/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a regionális mezőgazdasági
számlarendszer tekintetében történő módosításáről
2021. február 12. 2021. február 15. 2021. április 12.
8.

COM(2021) 71; 2021/0039 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
az (EU) 2017/2397 irányelvnek a harmadik országbeli bizonyítványok elismerésére vonatkozó átmeneti intézkedések tekintetében történő módosításáról

2021. február 18. 2021. február 19. 2021. április 16.
9. COM(2021) 96; 2021/0046 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárokkal és a hontalan személyekkel szemben hozott ítéletekre vonatkozó információval rendelkező tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TCN) létrehozásáról szóló (EU) 2019/816 rendeletnek, valamint az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló (EU) 2019/818 rendeletnek a harmadik országbeli állampolgárok külső határokon történő előszűrésének bevezetése céljából történő módosításáról

2021. március 2. 2021. március 3. 2021. április 28.
10. COM(2021) 93; 2021/0050 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
a férfiak és nők egyenlő vagy egyenlő értékű munkáért járó egyenlő díjazása elve
alkalmazásának a bérek átláthatósága és végrehajtási mechanizmusok révén történő
megerősítéséről
2021. március 4. 2021. március 10. 2021. május 5.
11. COM(2021) 108; 2021/0055 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az (EU) 2017/625 rendeletnek az antimikrobiális szerek bizonyos felhasználásaira
vonatkozó tilalomnak való megfelelés biztosítása érdekében a harmadik országokból az
Unióba behozott állatokra és állati eredetű termékekre vonatkozó hatósági ellenőrzések
tekintetében történő módosításáról
2021. március 9. 2021. március 10. 2021. május 5.
12. COM(2021) 95; 2021/0051 (CNS)

Javaslat
A TANÁCS HATÁROZATA
a francia legkülső régiókban alkalmazott „octroi de mer” adóról és a 940/2014/EU határozat módosításáról

2021. március 3. 2021. március 15. 2021. május 10.
13. COM(2021) 130; 2021/0068 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Covid19-világjárvány idején a szabad mozgás megkönnyítése érdekében az oltásra, tesztelésre és gyógyultságra vonatkozó interoperábilis igazolványok (digitális zöldigazolvány) kibocsátásának, ellenőrzésének és elfogadásának keretéről

2021. március 17. 2021. március 24. 2021. május 19.
14. COM(2021) 85; 2021/0045 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Unión belüli nyilvános mobilhírközlő hálózatok közötti barangolásról (roaming) (átdolgozás)

2021. február 24. 2021. március 24. 2021. május 19.
15. COM(2021) 140; 2021/0071 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Covid19-világjárvány idején a tagállamok területén jogszerűen élő és tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok számára kibocsátott interoperábilis oltási, tesztelési és gyógyultsági igazolvány (digitális zöldigazolvány) kiadásának, ellenőrzésének és elfogadásának keretrendszeréről

2021. március 17. 2021. március 25. 2021. május 20.
16. COM(2021) 181; 2021/0097 (CNS) Javaslat
A TANÁCS IRÁNYELVE
a 2006/112/EK irányelvnek a közérdeket szolgáló uniós intézkedések összefüggésében az
importra, valamint bizonyos termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra
vonatkozó mentességek tekintetében történő módosításáról
2021. április 12. 2021. április 28. 2021. június 23.
17. COM(2021) 89; 2021/0049 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA
az Uniónak a több tagállam által együttesen indított európai metrológiai partnerségben
való részvételéről
2021. február 23. 2021. május 4. 2021. június 29.
18. COM(2021) 254; 2021/0129 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

a Covid19-válság hatásainak kezelése érdekében az (EU) 2016/1628 rendeletnek az egyes, 56 kW és 130 kW közötti, valamint 300 kW-nál nagyobb teljesítményű motorral felszerelt gépekre vonatkozó átmeneti rendelkezések tekintetében történő módosításáról

2021. május 18. 2021. május 19. 2021. július 14.
19. COM(2021) 243; 2021/0125 (NLE) Javaslat
A TANÁCS HATÁROZATA
az Európai Unió által az ENSZ Európai Gazdasági Bizottsága keretében működő
Járműelőírások Harmonizálása Világfórumon az ENSZ 13., 13-H., 24., 30., 41., 49., 79.,
83., 95., 101., 124., 129., 134., 137. és 157. számú előírásának módosítási javaslatai,
valamint a 4. és 9. számú GTR módosításaira irányuló javaslat tekintetében
képviselendő álláspontról
2021. május 20. 2021. május 21. 2021. július 16.
20. COM(2021) 223; 2021/0114 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a belső piacot torzító külföldi támogatásokról
2021. május 5. 2021. május 27. 2021. július 22.
21. COM(2021) 206; 2021/0106  (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁRA VONATKOZÓ HARMONIZÁLT SZABÁLYOK (A MESTERSÉGES INTELLIGENCIÁRÓL SZÓLÓ JOGSZABÁLY) MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL ÉS EGYES UNIÓS JOGALKOTÁSI AKTUSOK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2021. április 21. 2021. június 7. 2021. szeptember 2.
22. COM(2021) 189; 2021/0104 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
a 2013/34/EU irányelvnek, a 2004/109/EK irányelvnek, a 2006/43/EK irányelvnek és az
537/2014/EU rendeletnek a fenntarthatósággal kapcsolatos vállalati beszámolás
tekintetében történő módosításáról
2021. április 21. 2021. június 17. 2021. szeptember 12.
23. COM(2021) 202; 2021/0105 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a gépipari termékekről
2021. április 21. 2021. június 17. 2021. szeptember 12.
24. COM(2021) 281; 2021/0136 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
a 910/2014/EU rendeletnek az európai digitális személyazonosság keretének létrehozása
tekintetében történő módosításáról
2021. június 3. 2021. július 8. 2021. október 4.
25. COM(2021) 278; 2021/0140 (CNS) Javaslat
A TANÁCS RENDELETE
a schengeni vívmányok alkalmazását ellenőrző értékelési és monitoringmechanizmus
létrehozásáról és működéséről, valamint az 1053/2013/EU rendelet hatályon kívül
helyezéséről
2021. június 2. 2021. július 8. 2021. október 4.
26. COM(2021) 347; 2021/0171 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
a fogyasztói hitelekről
2021. június 30. 2021. július 8. 2021. október 4.
27. COM(2021) 402; 2021/0228 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az (EU) 2020/2222 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniót és az Egyesült
Királyságot a Csatorna-alagúton áthaladó állandó összeköttetésen keresztül összekötő,
határokon átnyúló infrastruktúra tekintetében történő módosításáról
2021. július 13. 2021. július 14. 2021. október 10.
28. COM(2021) 397; 2021/0215 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az 1286/2014/EU rendeletnek az alapkezelő társaságokra, befektetési társaságokra és az
átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV) és
az ÁÉKBV-nek nem minősülő alapok befektetési jegyeire vonatkozó tanácsadást végző
vagy azokat értékesítő személyekre alkalmazandó átmeneti rendelkezés
meghosszabbítása tekintetében történő módosításáról
2021. július 15. 2021. július 19. 2021. október 15.
29. COM(2021) 399; 2021/0219 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
a 2009/65/EK irányelvnek a kiemelt információkat tartalmazó dokumentumok
átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozások (ÁÉKBV)
alapkezelő társaságai általi használata tekintetében történő módosításáról
2021. július 15. 2021. július 19. 2021. október 15.
30.

COM(2021) 429; 2021/0244 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
az (EU) 2019/1153 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az illetékes hatóságoknak a
központi bankszámla-nyilvántartásokhoz az egységes hozzáférési ponton keresztül való
hozzáférése tekintetében történő módosításáról
2021. július 20. 2021. július 27. 2021. október 23.
31. COM(2021) 391; 2021/0191 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az európai zöldkötvényekről
2021. július 6. 2021. szeptember 1. 2021. október 27.
32. COM(2021) 477; 2021/0270 (COD)  

 Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az (EU) 2018/1091 rendeletnek a 2021–2027-es pénzügyi keretből az integrált mezőgazdasági statisztikákhoz nyújtott uniós hozzájárulás tekintetében történő módosításáról

 

2021. augusztus 12. 2021. szeptember 1. 2021. október 27.
33. COM(2021) 561; 2021/0205 (COD)

Javaslat   
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a fenntartható légi közlekedés egyenlő versenyfeltételeinek biztosításáról

2021. július 14. 2021. szeptember 10. 2021. november 5.
34. COM(2021) 551; 2021/0211 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Unión belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról szóló 2003/87/EK irányelv, az üvegházhatású gázok uniós kibocsátáskereskedelmi rendszeréhez piaci stabilizációs tartalék létrehozásáról és működtetéséről szóló (EU) 2015/1814 határozat és az (EU) 2015/757 rendelet módosításáról

2021. július 14. 2021. szeptember 13. 2021. november 8.
35. COM(2021) 552; 2021/0207 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 2003/87/EK irányelvnek a légi közlekedésnek az uniós gazdaság egészére vonatkozó kibocsátáscsökkentési célhoz való hozzájárulása tekintetében történő módosításáról és egy piaci alapú globális intézkedés megfelelő végrehajtásáról

2021. július 14. 2021. szeptember 13. 2021. november 8.
36. COM(2021) 554; 2021/0201 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az (EU) 2018/841 rendeletnek a hatály, a megfelelési szabályok egyszerűsítése, a 2030-ra vonatkozó tagállami célértékek meghatározása, továbbá a földhasználati, erdőgazdálkodási és mezőgazdasági ágazat klímasemlegességének 2035-ig történő közös megvalósítására irányuló kötelezettségvállalás tekintetében, valamint az (EU) 2018/1999 rendeletnek az ellenőrzés, a jelentéstétel, az előrehaladásra vonatkozó nyomon követés és a felülvizsgálat javítása tekintetében történő módosításáról

2021. július 14. 2021. szeptember 13. 2021. november 8.
37. COM(2021) 564; 2021/0214 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus létrehozásáról

2021. július 14. 2021. szeptember 13. 2021. november 8.
38. COM(2021) 558; 2021/0203 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az energiahatékonyságról (átdolgozás)

2021. július 14. 2021. szeptember 13. 2021. november 8.
39. COM(2021) 563; 2021/0213 (CNS)

Javaslat
A TANÁCS IRÁNYELVE az energiatermékek és a villamos energia uniós adóztatási keretének átszervezéséről (átdolgozás)

2021. július 14. 2021. szeptember 13. 2021. november 8.
40. COM(2021) 559; 2021/0223 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának kiépítéséről, valamint a 2014/94/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

2021. július 14. 2021. szeptember 13.

2021. november 8.

41. COM(2021) 567; 2021/0204 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a 2003/87/EK irányelvnek az Unióban székhellyel rendelkező légijármű-üzemeltetőkre vonatkozó piaci alapú globális intézkedés kapcsán a kibocsátáskompenzációról szóló értesítés tekintetében történő módosításáról

2021. július 14. 2021. szeptember 13. 2021. november 8.
42. COM(2021) 562; 2021/0210 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a megújuló és alacsony kibocsátású tüzelőanyagok tengeri közlekedésben való alkalmazásáról, valamint a 2009/16/EK irányelv módosításáról

2021. július 14. 2021. szeptember 13. 2021. november 8.

43.

COM(2021) 557; 2021/0218 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az (EU) 2018/2001 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, az (EU) 2018/1999 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a megújuló energia előmozdítása tekintetében történő módosításáról, valamint az (EU) 2015/652 tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről

2021. július 14. 2021. szeptember 13. 2021. november 8.
44. COM(2021) 556; 2021/0196 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az (EU) 2019/631 rendeletnek az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó szén-dioxid-kibocsátási előírásoknak az Unió fokozott éghajlatvédelmi törekvéseivel összhangban zajló megerősítése tekintetében történő módosításáról

2021. július 14. 2021. szeptember 13. 2021. november 8.

45.

COM(2021) 571; 2021/0202 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az (EU) 2015/1814 határozatnak a 2030-ig az uniós üvegházhatásúgázkibocsátás-kereskedelmi rendszerhez tartozó piaci stabilizációs tartalékba helyezendő kibocsátási egységek mennyisége tekintetében történő módosításáról

2021. július 14. 2021. szeptember 13. 2021. november 8.
46. COM(2021) 555; 2021/0200 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Párizsi Megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében a tagállamok által 2021-től 2030-ig kötelezően teljesítendő, az éghajlat-politikai fellépéshez hozzájáruló éves üvegházhatásúgázkibocsátás-csökkentések meghatározásáról szóló (EU) 2018/842 rendelet módosításáról

2021. július 14. 2021. szeptember 14. 2021. november 9.
47. COM(2021) 568; 2021/0206 (COD)


Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Szociális Klímaalap létrehozásáról

2021. július 14. 2021. szeptember 14. 2021. november 9.
48. COM(2021) 423; 2021/0250 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a pénzügyi rendszer pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzése érdekében a tagállamok által létrehozandó mechanizmusokról és az (EU) 2015/849 irányelv hatályon kívül helyezéséről
2021. július 20. 2021. szeptember 24. 2021. november 19.
49. COM(2021) 547; 2021/0291 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a rádióberendezések forgalmazására vonatkozó tagállami jogszabályok harmonizációjáról szóló 2014/53/EU irányelv módosításáról
2021. szeptember 23. 2021. szeptember 24. 2021. november 19.
50. COM(2021) 420; 2021/0239 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a pénzügyi rendszer pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről
2021. július 20. 2021. szeptember 24. 2021. november 19.
51. COM(2021) 346; 2021/0170 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az általános termékbiztonságról, 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 87/357/EGK tanácsi irányelv és a 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről
2021. június 30. 2021. szeptember 27. 2021. november 22.
52. COM(2021) 421; 2021/0240 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a Pénzmosás és a Terrorizmusfinanszírozás Elleni Küzdelem Hatóságának létrehozásáról, valamint az 1093/2010/EU, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU rendelet módosításáról
2021. július 20. 2021. október 5. 2021. november 30.
53. COM(2021) 422; 2021/0241 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a pénzátutalásokat és egyes kriptoeszköz-átutalásokat kísérő adatokról (átdolgozás)
2021. július 20. 2021. október 5. 2021. november 30.
54. COM(2021) 627; 2021/0323 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE
az (EU) 2017/746 rendeletnek az egyes in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökre
vonatkozó átmeneti rendelkezések vonatkozásában és a házon belüli eszközökre
vonatkozó követelmények késleltetett alkalmazása tekintetében történő módosításáról
2021. október 14. 2021. október 15. KIVÉTEL! (a Lisszaboni Szerződés 1. jegyzőkönyvének 4. cikke értelmében)
55. COM(2021) 634; 2021/0328 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az ifjúság európai évéről (2022) 2021. október 14. 2021. október 21. KIVÉTEL! (a Lisszaboni Szerződés 1. jegyzőkönyvének 4. cikke értelmében)
56.

COM(2021) 656; 2021/0340 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló (EU) 2019/1021 európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. és V. mellékletének módosításáról

2021. október 28. 2021. október 29. 2022. január 17.
57.

COM(2021) 581; 2021/0295 (COD)

Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
a 2009/138/EK irányelvnek az arányosság, a felügyelet minősége, a jelentéstétel, a hosszú
távú garanciákra vonatkozó intézkedések, a makroprudenciális eszközök, a
fenntarthatósági kockázatok, a csoportszintű és a határokon átnyúló felügyelet
tekintetében történő módosításáról
2021. szeptember 22. 2021. november 18. 2022. február 4.
58. COM(2021) 582; 2021/0296 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE
a biztosítók és viszontbiztosítók helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer
létrehozásáról, valamint a 2002/47/EK, a 2004/25/EK, a 2009/138/EK és az (EU)
2017/1132 irányelv, valamint az 1094/2010/EU és a 648/2012/EU rendelet módosításáról
2021. szeptember 22. 2021. november 18. 2022. február 4.
59. COM(2021) 665; 2021/0343 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 575/2013/EU rendeletnek és a 2014/59/EU irányelvnek a több pontból kiinduló szanálási stratégiával rendelkező globálisan rendszerszinten jelentős intézménycsoportok prudenciális kezelése, valamint a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelménynek való megfelelés szempontjából figyelembe vehető instrumentumok közvetett jegyzésére vonatkozó módszertan tekintetében történő módosításáról
2021. október 27. 2021. november 19. 2022. február 7.
60. COM(2021) 709; 2021/0367 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a hulladékszállításról, valamint az 1257/2013/EU és az (EU) 2020/1056 rendelet módosításáról
2021. november 17. 2021. november 22. 2022. február 8.
61. COM(2021) 753; 2021/0387 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az Európai Unió területére történő illegális belépéssel összefüggésben az emberkereskedelmet vagy migránscsempészést elősegítő vagy abban részt vevő fuvarozókkal szembeni intézkedésekről
2021. november 23. 2021. december 6. 2022. február 22.
62. COM(2021) 731; 2021/0381 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a politikai reklám átláthatóságáról és targetálásáról
2021. november 25. 2021. december 13. 2022. március 1.
63. COM(2021) 817; 2021/0418 (CNS) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 2008/118/EK irányelvnek és az (EU) 2020/262 irányelvnek (átdolgozás) a Csatorna-alagút francia termináljában található vámmentes üzletek tekintetében történő módosításáról
2021. december 16. 2021. december 17. 2022. március 7.
64. COM(2021) 762; 2021/0414 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a platformalapú munkavégzés munkakörülményeinek javításáról
2021. december 9. 2021. december 20. 2022. március 8.
65. COM(2021) 663; 2021/0341 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 2013/36/EU irányelvnek a felügyeleti hatáskörök, a szankciók, a harmadik országbeli fióktelepek, valamint a környezeti, társadalmi és irányítási kockázatok tekintetében történő módosításáról és a 2014/59/EU irányelv módosításáról
2021. október 27. 2022. január 4. 2022. március 8.
66. COM(2021) 664; 2021/0342 (COD) Javaslat
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 575/2013/EU rendeletnek a hitelkockázatra, a hitelértékelési korrekciós kockázatra, a működési kockázatra, a piaci kockázatra és a tőkepadlóra vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról
2021. október 27. 2022. január 4. 2022. március 8.
67. COM(2021) 569; 2021/0429 (APP) Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a 2021–2027-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló (EU, Euratom) 2020/2093 rendelet módosításáról
2021. december 22. 2022. janár 10. 2022. március 8.
68. COM(2021) 570; 2021/430 (CNS)

Javaslat
A TANÁCS HATÁROZATA az Európai Unió saját forrásainak rendszeréről szóló (EU, Euratom) 2020/2053 határozat módosításáról

2021. december 22. 2022. január 10. 2022. március 8.
69. COM(2021) 759; 2021/0394 (COD) Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a határokon átnyúló polgári, kereskedelmi és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés digitalizációjáról, valamint az igazságügyi együttműködés területén egyes jogi aktusok módosításáról
2021. december 1. 2022. január 17. 2022. március 15.
70. COM(2021) 706; 2021/0366 (COD) Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az erdőirtáshoz és erdőpusztuláshoz kapcsolódó egyes áruk és termékek uniós piacon történő forgalmazásáról és Unióból történő kiviteléről, valamint a 995/2010/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről
2021. november 17. 2022. január 17. 2022. március 15.
71. COM(2021) 757; 2021/0393 (COD) Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az (EU) 2018/1727 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és a 2005/671/IB tanácsi határozatnak a terrorizmussal kapcsolatos digitális információcsere tekintetében történő módosításáról
2021. december 1. 2022. január 17. 2022. március 15.
72. COM(2021) 756; 2021/0391 (COD) Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a közös nyomozócsoportok működését támogató együttműködési platform létrehozásáról és az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról
2021. december 1. 2022. január 17. 2022. március 15.
73. COM(2021) 760; 2021/0395 (COD) Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 2003/8/EK tanácsi irányelvnek, a 2002/465/IB, a 2002/584/IB, a 2003/577/IB, a 2005/214/IB, a 2006/783/IB, a 2008/909/IB, a 2008/947/IB, a 2009/829/IB és a 2009/948/IB tanácsi kerethatározatnak, valamint a 2014/41/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az igazságügyi együttműködés digitalizálása tekintetében történő módosításáról
2021. december 1. 2022. január 17. 2022. március 15.
74. COM(2021) 733; 2021/0373 (CNS) Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának a helyhatósági választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (átdolgozás)
2021. november 25. 2022. január 24. 2022. március 22.
75. COM(2021) 832; 2021/0437 (COD) Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az (EU) 2020/1429 rendeletnek a vasúti infrastruktúra használati díjának felszámításával kapcsolatos átmeneti intézkedések alkalmazására vonatkozó referencia-időszak időtartama tekintetében történő módosításáról
2021. december 22. 2022. január 24. 2022. március 22.
76. COM(2021) 997; 2021/0431 (COD) Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 2001/20/EK és a 2001/83/EK irányelvnek az Észak-Írország tekintetében az Egyesült Királyságban, valamint Cipruson, Írországban és Máltán forgalomba hozott egyes, emberi felhasználásra szánt gyógyszerekre vonatkozó bizonyos kötelezettségektől való eltérések tekintetében történő módosításáról
2021. december 17. 2022. január 24. 2022. március 22.
77. COM(2021) 767; 2021/0399 (COD) Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 2005/671/IB tanácsi határozatnak a személyes adatok védelmére vonatkozó uniós szabályokhoz való hozzáigazítása tekintetében történő módosításáról
2021. december 1. 2022. január 24. 2022. március 22.
78. COM(2021) 813; 2021/0419 (COD) Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az intelligens közlekedési rendszereknek a közúti közlekedés területén történő kiépítésére, valamint a más közlekedési módokhoz való kapcsolódására vonatkozó keretről szóló 2010/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról
2021. december 14. 2022. január 24. 2022. március 22.
79. COM(2021) 734; 2021/0375 (COD) Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az európai politikai pártok és az európai politikai alapítványok jogállásáról és finanszírozásáról (átdolgozás)
2021. november 25. 2022. január 24. 2022. március 22.
80. COM(2021) 998; 2021/0432 (COD) Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 536/2014/EU rendeletnek az Észak-Írország tekintetében az Egyesült Királyságban, valamint Cipruson, Írországban és Máltán forgalomba hozott vizsgálati gyógyszerekre vonatkozó bizonyos kötelezettségektől való eltérés tekintetében történő módosításáról
2021. december 17. 2022. január 24. 2022. március 22.
81. COM(2021) 732; 2021/0372 (CNS) Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az állampolgárságuktól eltérő tagállamban lakóhellyel rendelkező uniós polgárok aktív és passzív választójogának az európai parlamenti választásokon történő gyakorlására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (átdolgozás)
2021. november 25. 2022. január 25. 2022. március 23.
82. COM(2021) 727; 2021/0385 (COD) Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE  a 600/2014/EU rendeletnek a piaci adatok átláthatóságának fokozása, az összesítettadat-szolgáltatás kialakulása előtt álló akadályok felszámolása, a kereskedési kötelezettségek optimalizálása és az ügyfélmegbízások továbbításával kapcsolatos ellentételezés elfogadásának tilalma tekintetében történő módosításáról
2021. november 25. 2022. január 25. 2022. március 23.
83. COM(2021) 726; 2021/0384 (COD) Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv módosításáról
2021. november 25. 2022. január 25. 2022. március 23.
84. COM(2021) 722; 2021/0377 (COD)

Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az (EU) 2015/760 rendeletnek az elfogadott eszközök és befektetések köre, a portfólió-összetételre és diverzifikációra vonatkozó követelmények, a készpénzkölcsön-felvétel és az alapok egyéb szabályzatai tekintetében, valamint az európai hosszú távú befektetési alapok engedélyezésére, befektetési politikáira és működési feltételeire vonatkozó követelmények tekintetében történő módosításáról

2021. november 25. 2022. február 1. 2022. március 30.
85. COM(2021) 851; 2021/0422 (COD) Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a környezet büntetőjog általi védelméről, valamint a 2008/99/EK irányelv felváltásáról
2021. december 15. 2022. február 1. 2022. március 30.
86. COM(2021) 721; 2021/0376 (COD) Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a 2011/61/EU és a 2009/65/EK irányelvnek az átruházásra vonatkozó megállapodások, a likviditásikockázat-kezelés, a felügyeleti adatszolgáltatás, a letétkezelői és letéti őrzési szolgáltatások nyújtása, valamint az alternatív befektetési alapok általi hitelnyújtás tekintetében történő módosításáról
2021. november 25. 2022. február 1. 2022. március 30.
87. COM(2021) 784; 2021/0410 (COD) Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a rendőrségi együttműködés céljából történő automatizált adatcseréről („Prüm II”), valamint a 2008/615/IB és a 2008/616/IB tanácsi határozat, továbbá az (EU) 2018/1726, az (EU) 2019/817 és az (EU) 2019/818 európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról
2021. december 8. 2022. február 1. 2022. március 30.
88. COM(2021) 782; 2021/0411 (COD) Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE a tagállamok bűnüldöző hatóságai közötti információcseréről és a 2006/960/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről
2021. december 8. 2022. február 1. 2022. március 30.
89. COM(2021) 725; 2021/0380 (COD) Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE egyes rendeleteknek az egységes európai hozzáférési pont létrehozásával és működésével összefüggő módosításáról
2021. november 25. 2022. február 2. 2022. március 31.
90. COM(2021) 723; 2021/0378 (COD) Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a pénzügyi szolgáltatások, a tőkepiacok és a fenntarthatóság szempontjából lényeges nyilvánosan hozzáférhető információkhoz központi hozzáférést biztosító egységes európai hozzáférési pont létrehozásáról
2021. november 25. 2022. február 2. 2022. március 31.
91. COM(2021) 724; 2021/0379 (COD) Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE egyes irányelveknek az egységes európai hozzáférési pont létrehozásával és működésével összefüggő módosításáról
2022. február 2. 2022. február 4. 2022. április 2.
92. COM(2021) 802; 2021/0426 (COD) Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE az épületek energiahatékonyságáról (átdolgozás)
2021. december 15. 2022. február 4. 2022. április 2.
93. COM(2021) 823; 2021/0359 (COD) Javaslat
A TANÁCS IRÁNYELVE a multinacionális csoportokra az Unióban alkalmazandó globális minimumadómértékről
2021. december 16. 2022. február 17. 2022. április 14.
94. COM(2021) 565; 2021/0434 (CNS) Javaslat
 A TANÁCS IRÁNYELVE a fedőszervezetek adózási célú, visszaélésszerű felhasználásának megelőzésére irányuló szabályok megállapításáról és a 2011/16/EU irányelv módosításáról
2021. december 22. 2022. február 17. 2022. április 14.
95.

COM(2021) 890; 2021/0427 (COD)

Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a migráció és a menekültügy területével kapcsolatos instrumentalizálás helyzeteinek kezeléséről
2021. december 14. 2022. február 17. 2022. április 14.
96. COM(2021) 891; 2021/0428 (COD) Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a személyek határátlépésére irányadó szabályok uniós kódexéről szóló (EU) 2016/399 rendelet módosításáról
2021. december 14. 2022. február 17. 2022. április 14.
97. COM(2021) 803; 2021/0425 (COD) Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE amegújuló gázok és a földgáz, valamint a hidrogén belső piacára vonatkozó közös szabályokról
2021. december 15. 2022. február 17. 2022. április 14.
98. COM(2021) 804; 2021/0424 Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a megújuló gázok, a földgázok és a hidrogén belső piacairól (átdolgozás)
2021. december 15. 2022. február 25. 2022. április 22.
99. COM(2021) 805; 2021/0423 (COD) Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az energiaágazaton belüli metánkibocsátás csökkentéséről és az (EU) 2019/942 rendelet módosításáról
2021. december 15. 2022. február 25. 2022. április 22.
100. COM(2021) 812; 0420 (COD) Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról, az (EU) 2021/1153 rendelet és a 913/2010/EU rendelet módosításáról, valamint az 1315/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről
2021. december 14. 2022. február 28. 2022. április 25.
101. COM(2021) 776; 2021/0407 (COD) Javaslat
 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 549/2013/EU rendelet módosításáról és 11, a nemzeti számlákra vonatkozó jogi aktus hatályon kívül helyezéséről
2021. december 10. 2022. március 10. 2022. május 5.