A magyar Koordinációs Elnökség (2004-2005)

 

A magyar Országgyűlés Koordinációs Elnökségének egy éve alatt két jelentős eseményre került sor Budapesten: az EU parlamentek főtitkárainak és hivatalvezetőinek találkozójára, 2005. február 10-11-én, valamint az EU Parlamenti Elnökök Konferenciájára 2005. május 6-7-én. A főtitkárok/hivatalvezetők találkozójának fő feladata a májusi konferencia előkészítése volt, emellett a tagállamok számának növekedése miatt a konferenciák tolmácsolásának (az ún. nyelvi rezsimnek) kérdése is napirendre került.

A 2005. május 6-7-én Budapesten megrendezett Elnöki Konferencia központi témája a nemzeti parlamentek megnövekedett szerepvállalása volt. A találkozó témáit az Európai Unió jobb működésének egyik alapkérdése, az Unió és a tagállamok közötti hatáskörök egyértelmű elhatárolása határozta meg, ami azt jelenti, hogy az egyes kérdésekben a hatékony döntéshozatal a lehető legalacsonyabb szinten, az állampolgárokhoz minél közelebb, az ún. szubszidiaritás elvének érvényesülésével valósuljon meg.

A koordinációs elnökséget dr. Szili Katalin, a magyar Országgyűlés elnöke vezette, akinek meghívására a májusi konferencián részt vett az Európai Bizottság nemzeti parlamentekkel való kapcsolattartásért felelős első alelnöke, Margot Wallström.

A konferencia napirendjén a következő kérdések szerepeltek:

  • eszmecsere az Alkotmányszerződés ratifikációjával kapcsolatos tapasztalatokról,
  • racionalizálás az interparlamentáris szervezetek közötti együttműködésben,
  • az EU 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó költségvetése,
  • az EU nemzetközi mozgásterének kibővítése a parlamentek aktív részvételével, különös tekintettel a Nyugat-Balkánnal folytatott kapcsolatokra.

 

Koordinációs Elnöksége alatt az Országgyűlés 3 eredményt könyvelhetett el: 1. A tagállamok egyetértésével elfogadták az új nyelvi rendszert, amely minden tagállam számára lehetővé tette a saját nyelv használatát és rendelkezett a találkozók tolmácsolása anyagi hátterének igazságosabb elosztásáról. 2. Megvalósult az európai uniós parlamenti információcserét segítő honlap, az IPEX továbbfejlesztése, valamint elindult a tesztüzem is. 3. Kialakításra került az EU témájú parlamentközi munkatalálkozók menetrendje.

A Koordinációs Elnökség titkársági feladatainak ellátásáért dr. Sárdi Péter, az Országgyűlés Külügyi Hivatalának vezetője irányításával a Külügyi Hivatal EU Főosztálya (jelenlegi nevén: Külügyi Igazgatóság, Európai Uniós Iroda) felelt.