A Képviselői Információs Szolgálat háttéranyagai

A Képviselői Információs Szolgálat (Infoszolg) információs és kutatási szolgáltatásokat biztosít az országgyűlési képviselők és munkatársaik részére. A szolgáltatás alapelvei a szakszerűség, a pontosság, a gyorsaság, a pártatlanság, valamint a kérések bizalmas kezelése. Az Infoszolg az egyéni kérdések megválaszolása mellett előre elkészített háttéranyagokkal is támogatja az országgyűlési képviselők munkáját.
Az Infokörkép 2019 című kiadvány – az angolszász országok parlamenti kutatószolgálatainak hagyományait követve – kettős célt szolgál. Egyrészt áttekintést nyújt azokról a kihívásokról, amellyel a világ és hazánk egyaránt szembe kell, hogy nézzen a jövőben. Másrészt bemutatja az Infoszolg országgyűlési munkához nyújtott szolgáltatásait, fókuszba állítva a tömör közpolitikai összefoglaló anyagokat (ún. Infojegyzeteket), valamint a rövid statisztikai kiadványokat (ún. Infotablókat).  Az Infokörkép letölthető nyomtatható verzióban teljes terjedelmében, illetve fejezetenként is olvasható a képre klikkelve.     

Infojegyzetek

Az Információs jegyzetek (Infojegyzetek) az egyes törvényjavaslatok által szabályozott területekről, illetve aktuális közpolitikai témákban biztosítanak tömör, objektív, kiegyensúlyozott és releváns információkat. Tartalmazzák az adott témához kapcsolódó törvényalkotási előzmények, nemzetközi egyezmények, európai uniós jogi szabályozás, hazai szakmai, politikai és civil álláspontok tömör leírását és forráshivatkozásait, valamint statisztikai adatokat.

2020

2020/69. Fogyasztóvédelem az online térben

2020/68. Közbeszerzés 2.

2020/67. NAV foglalkoztatottak jogállása

2020/66. Nemzetközi klímapolitikai szabályozás

2020/65. Nyilvántartások korszerűsítése

2020/64. A polgári perrendtartási törvényről

2020/63. A pénzügyi rendszer fenntarthatósága

2020/62. A honvédség aktuális külföldi katonai missziói

2020/61. Díszkertész ágazat

2020/60. 5G hálózat

2020/59. Fiatalok a munkaerőpiacon

2020/58. COVID-19: A járványt érintő fogalmak

2020/57. A COVID-19 járvány hatása: személyek szabad áramlása

2020/56. COVID-19  vakcinafejlesztés

2020/55. Versenyképesség 2.

2020/54. A feltételes szabadságra bocsátás

2020/53. Válságkezelés a turizmusban

2020/52. Az európai zöld megállapodás

2020/51. FinTech: újgenerációs pénzügyi technológiák

2020/50. Politikai szintű integrált válságkezelési mechanizmus

2020/49. Jövedelempótlás járványhelyzetben

2020/48. Fogászati ellátás, fogorvosok

2020/47. Elektromos járgányok

2020/46. Európai minimálbér

2020/45. Az éghajlatváltozás hatása

2020/44. Gyermekotthonok

2020/43. Gyermeki jogok a koronavírus járvány idején

2020/42. Repülőtéri résidő

2020/41. Hulladékgazdálkodás 2.

2020/40. Járványügyi intézkedések feloldása

2020/39. Látogatógazdaság

2020/38. Válságkezelés a hazai kulturális szektorban

2020/37. Személytaxi vezetői engedély

2020/36. A koronavírus járvánnyal kapcsolatos jogsértések

2020/35. Vállalkozások védelme a koronavírus idején

2020/34. Járványügyi és szociális intézkedések

2020/33. A koronavírus járvány környezeti hatásai

2020/32. A Covid-19 hatásai az agrobizniszben

2020/31. Munkahelyi egészség és biztonság a távmunkában

2020/30. Önfoglalkoztatás

2020/29. Nemzetközi járványügyi szervezetek

2020/28. A magyarországi nemzetiségek jogai és védelmük

2020/27. Biometrikus azonosítás

2020/26. Hatósági árképzés és járványügy

2020/25. A katonai életpálya és illetményrendszere

2020/24. Mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer

2020/23. A hadsereg alkalmazása a koronavírus-járványban

2020/22. Világjárványok története

2020/21. Zöldfelületi rendszerek fejlesztése

2020/20. Méhészet, mézpiac

2020/19. Vízumkódex

2020/18. Állatorvosok

2020/17. Élelmiszerlánc-biztonság a mezőgazdaságban

2020/16. Piacfelügyelet

2020/15. A SIS használata a jogellenesen tartózkodók visszaküldése céljából

2020/14. A Schengeni Információs Rendszer

2020/13. A 7-es cikk szerinti eljárás

2020/12. Gyógyászati segédeszközök

2020/11. Szolgáltatások

2020/10. Oktatási rendszerek az új koronavírus járvány idején

2020/9. Földtulajdon viszonyok rendezése

2020/8. A büntetőeljárási törvényről

2020/7. Távmunka

2020/6. A különleges jogrend és a veszélyhelyzet

2020/5. Magyarországi nemzetiségi színházak

2020/4. Viselkedési közgazdaságtan

2020/3. Vetőmagpiac

2020/2. Elszámolási viták az építésgazdaságban

2020/1. A divatipar átalakulása

 

Archívum

  2019 2018 2017
2016 2015 2014 2013

 

Infotablók

Az Információs tablók (Infotablók) célja, hogy egyes, az Országgyűlés által tárgyalt, vagy a közéletben napirenden lévő témákban a statisztikai adatokat középpontba helyező, azokat vizuálisan megjelenítő és értelmező, rövid információs kiadványt biztosítsunk az országgyűlési munkához.

2020

2020/59. Az EU Tanácsának soros elnöksége, Németország

2020/58. Közúti és belvízi áruszállítás

2020/57. Vállalkozások

2020/56. Szolgáltatások 2020/3

2020/55. Munkaerőpiac 2020/3

2020/54. Pénzügyek 2020/3

2020/53. Makrogazdasági mutatók 2020/4

2020/52. Az új koronavírus (COVID-19) járvány, 2020. 08. 10.

2020/51. Az új koronavírus (COVID-19) járvány, 2020. 07. 06.

2020/50. Az új koronavírus (COVID-19) járvány, 2020. 06. 29.

2020/49. Az új koronavírus (COVID-19) járvány, 2020. 06. 22.

2020/48. Az EU Tanácsának soros elnöke: Németország

2020/47. Az új koronavírus (COVID-19) járvány, 2020. 06. 15.

2020/46. Makrogazdasági mutatók 2020/3

2020/45. Szolgáltatások 2020/2

2020/44. Az új koronavírus (COVID-19) járvány, 2020. 06. 08.

2020/43. Közbiztonság, rendőrség 2020

2020/42. Az új koronavírus (COVID-19) járvány, 2020. 06. 02.

2020/41. Munkaerőpiac 2020/2

2020/40. Az új koronavírus (COVID-19) járvány, 2020. 05. 28.

2020/39. Védőoltás, átoltottság

2020/38. Pénzügyek 2020/2

2020/37. Az új koronavírus (COVID-19) járvány, 2020. 05. 25.

2020/36. Az új koronavírus (COVID-19) járvány, 2020. 05. 21.

2020/35. Gyermekek esélynövelő szolgáltatásai

2020/34. Az új koronavírus (COVID-19) járvány, 2020. 05. 18.

2020/33. E-kereskedelem a koronavírus-járvány idején

2020/32. Az új koronavírus (COVID-19) járvány, 2020. 05. 14.

2020/31. Közúti közlekedés

2020/30. Az új koronavírus (COVID-19) járvány, 2020. 05. 11.

2020/29. Az új koronavírus (COVID-19) járvány, 2020. 05. 07.

2020/28. Gyógyszeripar

2020/27. Az új koronavírus (COVID-19) járvány, 2020. 05. 04.

2020/26. Nonprofit szervezetek

2020/25. Az új koronavírus (COVID-19) járvány, 2020. 04. 30.

2020/24. Munkaerő a turizmusban

2020/23. Az új koronavírus (COVID-19) járvány, 2020. 04. 27.

2020/22. Krónikus betegségek

2020/21. Az új koronavírus (COVID-19) járvány, 2020. 04. 23.

2020/20. Az Országgyűlés megalakulásának 30. évfordulója

2020/19. Az új koronavírus (COVID-19) járvány, 2020. 04. 20.

2020/18. Lakáspiac 2020/1

2020/17. Makrogazdasági mutatók 2020/2

2020/16. Környezeti helyzetkép Magyarországon

2020/15. Az új koronavírus (COVID-19) járvány, 2020. 04. 16.

2020/14. Az új koronavírus (COVID-19) járvány, 2020. 04. 14.

2020/13. Az új koronavírus (COVID-19) járvány, 2020. 04. 09.

2020/12. Bűnözés, biztonság, rendőrség

2020/11. Szolgáltatások 2020/1

2020/10. Az új koronavírus (COVID-19) járvány, 2020. 04. 06.

2020/9. Szociális védelem 2020

2020/8. Az új koronavírus (COVID-19) járvány, 2020. 04. 02.

2020/7. Az új koronavírus (COVID-19) járvány, 2020. 03. 30.

2020/6. A munkaerőpiac területi különbségei

2020/5. Munkaerőpiac 2020/1

2020/4. Pénzügyek 2020/1

2020/3. Makrogazdasági mutatók 2020/1

2020/2. Egészség 2020

2020/1. Környezet 2020

 

Archívum

2019 2018

 

Elemzések

Az Elemzések képviselői megrendelésre készülő, rendszerint az adott téma nemzetközi összehasonlítására irányuló, hosszabb terjedelmű elemző írások. Részletesen mutatják be az egyes országok - főként EU tagállamok - adott témára vonatkozó jogi szabályozását és gyakorlatát. A külföldi példák áttekintését összehasonlító elemzés és táblázatok segítik.

2020

Az új koronavírus járvány kapcsán hozott járványügyi intézkedések az Európai Unió egyes országaiban

Foglalkoztatáspolitikai és szociális intézkedések járványhelyzetben egyes EU tagállamokban

Vállalkozásvédelmi intézkedések járványhelyzetben egyes EU tagállamokban

2019

Parlamenti képviselők javadalmazása

Műanyag- és csomagolási hulladék kezelése az Európai Unió egyes tagállamaiban

2018

Sorkatonai és önkéntes katonai szolgálatok

A biogazdálkodás története és tendenciái

2017

Gyülekezési jog - EU tagállamok

2016

Parlamenti nyilvánosság - nemzetközi kitekintés

Képviselői vagyonnyilatkozat és összeférhetetlenség - nemzetközi kitekintés 

Parlamentek védelme, tüntetések szabályozása, parlamenti őrség, teremőrség - nemzetközi kitekintés

Képviselői javadalmak - nemzetközi kitekintés

Parlamenti fegyelmi jog - nemzetközi kitekintés

Képviselők mentelmi joga - nemzetközi kitekintés

Parlamentek alkotmányos és politikai jellemzői - nemzetközi kitekintés

Kormányhatáskörök és parlamenti ellenőrzés rendkívüli állapot esetére az Európai Unió tagországaiban

Fegyveres szervek ombudsmani ellenőrzése az Európai Unió tagországaiban

 

2015

Képviselői összeférhetetlenség - EU tagállamok

A genetikailag módosított szervezetek szabályozásának kérdései az EU egyes tagállamaiban

Független képviselők jogai - EU tagállamok

Információs pontok

Parlamenti felhasználóink szolgáltatásainkat az alábbi elérhetőségeken vehetik igénybe:

E-mail: infoszolg@parlament.hu

Intranet: http://intra.parlament.hu/infoszolg/ (A belső parlamenti hálózaton)

 

Képviselői Tájékoztató Központ

A Képviselői Irodaházban
(VII. emelet)

Telefon: (1) 441 6486

 

Információs Pult

Elérhető az ülésterem mögötti folyosón:

- a plenáris ülések első napján üléskezdéstől 17.00 óráig;

- további plenáris ülésnapokon a határozathozatalok idején, maximum 17.00 óráig.