A Képviselői Információs Szolgálat háttéranyagai

A Képviselői Információs Szolgálat (Infoszolg) kutatási és információs szolgáltatásokat biztosít az országgyűlési képviselők és munkatársaik részére. A szolgáltatás alapelvei a szakszerűség, a pontosság, a gyorsaság, a pártatlanság, valamint a kérések bizalmas kezelése. Forduljon hozzánk bizalommal, ha szakpolitikai és közéleti kérdésekben tájékozódna, és ehhez szelektált és feldolgozott információra van szüksége. Az egyéni kérdések megválaszolása mellett előre elkészített háttéranyagokkal is támogatjuk az országgyűlési képviselők munkáját.
A ciklusváltásra készülő Infokörkép című kiadványt angolszász mintára, hagyományőrző céllal indítottuk útjára 2018-ban, amely kettős célt szolgál. Egyrészt áttekintést nyújt azokról a kihívásokról, amellyel a világ és hazánk egyaránt szembe kell, hogy nézzen a jövőben. Másrészt bemutatja az Infoszolg országgyűlési munkához nyújtott szolgáltatásait, fókuszba állítva a tömör közpolitikai összefoglaló anyagokat (ún. Infojegyzeteket), valamint a rövid statisztikai kiadványokat (ún. Infotablókat).  Az Infokörkép letölthető nyomtatható verzióban teljes terjedelmében, illetve fejezetenként is olvasható a képre klikkelve.     

Cimlap_Patko

Infojegyzetek

Az Információs jegyzetek (Infojegyzetek) az egyes törvényjavaslatok által szabályozott területekről, illetve aktuális közpolitikai témákban biztosítanak tömör, objektív, kiegyensúlyozott és releváns információkat. Tartalmazzák az adott témához kapcsolódó törvényalkotási előzmények, nemzetközi egyezmények, európai uniós jogi szabályozás, hazai szakmai, politikai és civil álláspontok tömör leírását és forráshivatkozásait, valamint statisztikai adatokat.

2023

2023/5. A Covid19 hatása az egészségügyre

2023/4. Határrendészet Magyarországon

2023/3. A romák lakhatása, lakáskörülményei

2023/2. Európai romapolitika: foglalkoztatás

2023/1. Európai romapolitika: a romák oktatási helyzete

2022

2022/35. Digitális egészségügy

2022/34. Az Európa Kulturális Fővárosa program

2022/33. Hozzátartozó otthoni ápolása

2022/32. Európai romapolitika: a romák egészségi állapota

2022/31. Az Európai Békekeret

2022/30. A digitális jegybankpénz és a digitális euró

2022/29. Kreatív iparágak, mesterséges intelligencia és a jog

2022/28. Bevezetés a villamosenergia-piac működésébe

2022/27. Hulladékgazdálkodás 3.

2022/26. Munkafeltételek, munka és magánélet

2022/25. Földellátottság

2022/24. Agrártermékek földrajzi árujelzői

2022/23. A Közös Agrárpolitika új irányai

2022/22. Az Európai Unió űrpolitikája

2022/21. Intézményi férőhely kiváltás

2022/20. Európai romapolitika: egyenlőség, inklúzió és részvétel

2022/19. Az Európai Unió új romastratégiai kerete

2022/18. Az online tér akadálymentessége

2022/17. Adatváltozás-kezelési szolgáltatás

2022/16. Földmérési és térképészeti tevékenység

2022/15. Digitális platformok adatszolgálatási kötelezettsége

2022/14. Áldozatsegítés, áldozatvédelem

2022/13. Technológiai óriáscégek

2022/12. Állatvédelem

2022/11. Fiatalok mentális egészsége

2022/10. Az éghajlatváltozás hatása az egészségügyre

2022/9. A klímaváltozás hatása a sportra

2022/8. Klímaváltozás - válaszlehetőségek a mezőgazdaságban

2022/7. A magánélet védelme járványhelyzetben

2022/6. Foglalkoztatói nyugdíj

2022/5. Zöld közbeszerzések

2022/4. Pedagógusellátottság

2022/3. Hiány a munkaerőpiacon

2022/2. Emberi jogok a klímaváltozás tükrében

2022/1. Klímaalkalmazkodás

 

Archívum

2022 2021 2020 2019 2018
2017 2016 2015 2014 2013

 

Infotablók

Az Információs tablók (Infotablók) célja, hogy egyes, az Országgyűlés által tárgyalt, vagy a közéletben napirenden lévő témákban a statisztikai adatokat középpontba helyező, azokat vizuálisan megjelenítő és értelmező, rövid információs kiadványt biztosítsunk az országgyűlési munkához.

2023

2023/12. Ipar és építőipar 2023/1

2023/11. Munkaerőpiac 2023/1

2023/10. Agrárgazdaság 2023

2023/9. Határrendészeti helyzetkép

2023/8. Magyarországi nemzetiségek 2023

2023/7. Pénzügyek 2023/1

2023/6. Makrogazdasági mutatók 2023/1

2023/5. Környezet 2023

2023/4. Nyugdíj 2023

2023/3. Az EU Tanácsának soros elnöksége, Svédország

2023/2. Az EU Tanácsának soros elnöke: Svédország

2023/1. A romák helyzete Európában

 

Archívum

2022 2021 2020 2019 2018

 

Elemzések

Az Elemzések képviselői megrendelésre készülő, rendszerint az adott téma nemzetközi összehasonlítására irányuló, hosszabb terjedelmű elemző írások. Részletesen mutatják be az egyes országok - főként EU tagállamok - adott témára vonatkozó jogi szabályozását és gyakorlatát. A külföldi példák áttekintését összehasonlító elemzés és táblázatok segítik.

2022

A Kárpát-medencében élő magyarok demográfiája

2021

A közösségi média és az online platformok szabályozása az Európai Unióban

Szezonális munkavállalás a COVID-19 járvány idején

Különleges jogrendek és járványügyi veszélyhelyzetek a COVID-19 járvány idején egyes európai országokban

2020

Az új koronavírus járvány kapcsán hozott járványügyi intézkedések az Európai Unió egyes országaiban

Foglalkoztatáspolitikai és szociális intézkedések járványhelyzetben egyes EU tagállamokban

Vállalkozásvédelmi intézkedések járványhelyzetben egyes EU tagállamokban

2019

Parlamenti képviselők javadalmazása

Műanyag- és csomagolási hulladék kezelése az Európai Unió egyes tagállamaiban

2018

Sorkatonai és önkéntes katonai szolgálatok

A biogazdálkodás története és tendenciái

2017

Gyülekezési jog - EU tagállamok

2016

Parlamenti nyilvánosság - nemzetközi kitekintés

Képviselői vagyonnyilatkozat és összeférhetetlenség - nemzetközi kitekintés 

Parlamentek védelme, tüntetések szabályozása, parlamenti őrség, teremőrség - nemzetközi kitekintés

Képviselői javadalmak - nemzetközi kitekintés

Parlamenti fegyelmi jog - nemzetközi kitekintés

Képviselők mentelmi joga - nemzetközi kitekintés

Parlamentek alkotmányos és politikai jellemzői - nemzetközi kitekintés

Kormányhatáskörök és parlamenti ellenőrzés rendkívüli állapot esetére az Európai Unió tagországaiban

Fegyveres szervek ombudsmani ellenőrzése az Európai Unió tagországaiban

 

2015

Képviselői összeférhetetlenség - EU tagállamok

A genetikailag módosított szervezetek szabályozásának kérdései az EU egyes tagállamaiban

Független képviselők jogai - EU tagállamok

Elérhetőség

Parlamenti felhasználóink szolgáltatásainkat az alábbi elérhetőségeken vehetik igénybe:

E-mail: infoszolg@parlament.hu

Intranet: http://intra.parlament.hu/infoszolg/ (A belső parlamenti hálózaton)