Működés, feladatok

Felszólalási lehetőségek a plenáris ülésen

 

Típus

Feltétel/típus

Jogosult

Időkeret

napirend előtti felszólalás

országos jelentőségű, halaszthatatlan és rendkívüli ügy

köztársasági elnök, miniszterelnök

A Házbizottság állapítja meg

(HHSZ 18.§ (1), (3), (5), (8))

kormány tagja

5 perc

 

képviselőcsoport vezetője vagy tagja

5 perc

 

akinek mentelmi jogát felfüggesztették

képviselő vagy szószóló

2 perc

reagálás napirend előtti felszólalásra (HHSZ 18. § (3), (9), (10))

köztársasági elnök, miniszterelnök

frakcióvezető

Házbizottság állapítja meg

felszólalása

kormány tagjának felszólalása

képviselőcsoport vezetője vagy tagja

2 perc

képviselőcsoport vezetőjének vagy tagjának felszólalása

kormány képviselője

5 perc

napirend utáni felszólalás

országos jelentőségű, halaszthatatlan és rendkívüli ügy

képviselő vagy szószóló

5 perc

(HHSZ 18. § (5))

tájékoztatás mentelmi üggyel érintett eljárás befejezéséről

napirend előtt, ha az eljárás

mentelmi jogában felfüggesztett képviselő vagy szószóló

2 perc

(HHSZ 18. § (8))

jogerősen befejeződött

reagálás napirend utáni felszólalásra (HHSZ 18. § (10))

képviselő felszólalása

kormány tagja

5 perc

 ügyrendi javaslat

 napirendet v. napirendi pontot

frakciónként 2 képviselő, 1 független képviselő valamint nemzetiségi napirendi pont esetén 1 nemzetiségi képviselő vagy szószóló

1 perc

(HHSZ 19. § (1))

érintően

felszólalás személyes érintettség miatt

napirenden kívüli felszólalások után vagy napirendi pont tárgyalásának végén

személyében érintett képviselő vagy szószóló

2 perc

 

(HHSZ 20.§ (1))

időkeretes tárgyalás

házbizottsági javaslat

napirendi pont előadója,

30 perc

(HHSZ 36. § (1), 37. §)

a Kormány képviselője

 

nemzetiségi napirend esetén nemzetiségi bizottság nevében felszólaló képviselő vagy szószóló

legkevesebb 20 perc (nem számít bele az időkeretbe)

 

képviselői felszólalások a frakciók és a független képviselők részére megállapított időkeret szerint

Az egyes felszólalások időtartama nem korlátozott

általános vita (HHSZ 36. § (1), 38. §)

nyitóbeszéd, zárszó

előterjesztő

30 perc

vita közben

napirendi pont előterjesztője,

15 perc

Kormány képviselője

írásban vagy gombnyomással történt jelentkezés,

vezérszónok(ok)

min. 15 perc

 

(Alaptörvény, központi költségvetés, központi költségvetés végrehajtása, valamint több döntési javaslat együttes tárgyalásakor legalább 30 perc)

bármely képviselő

15 perc

kétperces felszólalás

(HHSZ 38. § (4))

 vita közben korábbi felszólalással kapcsolatos észrevétel céljából, elnöki engedély alapján; vezérszónoki felszólalások között nem

bármely képviselő vagy nemzetiségi napirend esetén nemzetiségi képviselő vagy szószóló

2 perc

 

engedélyezhető;

 

 bele kell számítani az időkeretbe; a „második olvasat” során nem kerülhet rá sor

vita "kényszerített" lezárása

(HHSZ 39. § (1))

előterjesztő v. 5 képviselő írásbeli javaslata, ha minden frakcióból egy képviselő és az elsőként szólásra jelentkező független képviselő is kifejthette álláspontját

frakciónként egy képviselő és az elsőként jelentkező független képviselő, kijelölt bizottság előadója; nemzetiségi napirend esetén elsőként jelentkező szószóló

5 perc

 

bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája (HHSZ 47. §)

részletes vitáról szóló bizottsági jelentések, összegző jelentés, továbbá összegző módosító javaslat

törvényalkotási bizottság előadója

15 perc,

ebből kisebbségi vélemény 7 perc

előterjesztő, Kormány

15 perc

kijelölt bizottság ill. vitához kapcsolódó bizottság előadója

6 perc,

ebből kisebbségi vélemény 3 perc

bármely képviselő és szószóló

legkevesebb 5 perc

zárószavazás elhalasztása

az előterjesztő vagy a kormány zárószavazást előkészítő módosító javaslatot kíván benyújtani

a zárószavazás elhalasztását kezdeményező

döntés előtt 5 perc

(HHSZ 51. §)

 

 

elhalasztás és új időpont megjelölés esetén további 2 perc

 

 

zárószavazás előtti jelentés és a zárószavazás előtti módosító javaslat vitája

írásban történt bejelentkezés,

törvényalkotási bizottság előadója

15 perc,

(HHSZ 54. §)

gombnyomás

ebből kisebbségi vélemény 7 perc

 

 

képviselők

frakciónként 5-5 perc, független képviselők összesen 3 perc

 

 

nemzetiségi napirend esetén a bizottság által felkért képviselő vagy szószóló

5 perc

kivételes eljárás, összevont vita

A kivételes eljáráshoz a képviselők több mint felének „igen" szavazata szükséges

az előterjesztő,

25 perc

(HHSZ 63. §)

 a Kormány

15 perc

 

törvényalkotási bizottság előadója

15 perc,

 

ebből kisebbségi vélemény 7 perc

 

képviselő frakció tagjaként

frakciónként 30-30 perc

 

független képviselő, nemzetiségi képviselő vagy szószóló

8 perc

normakontroll-javaslat

(HHSZ 76. §)

elfogadott törvénnyel kapcsolatos normakontroll-javaslat előterjesztése

Előterjesztő, kormány, törvényalkotási bizottság

10-10 perc,

 

ebből a törvényalkotási bizottság kisebbségi előadója 5 perc

 

frakciónként egy képviselő és nemzetiségi napirend esetén a bizottság által felkért képviselő vagy szószóló

10 perc

 

az elsőként jelentkező független képviselő

5 perc

 

viszonválasz

10 perc (független képviselő esetén 5 perc)

interpelláció (HHSZ 123. §)

interpelláció benyújtása az Országgyűlés ülésének napirendjén feltüntetett – interpellációkat tárgyaló – ülésnapot megelőző harmadik munkanapon 12 óráig

bármely képviselő

3 perc - előterjesztés,

 

4 perc - válasz,

 

1 perc - válasz elfogadásával

 

kapcsolatos nyilatkozattétel

kérdés

(HHSZ 124. §)

az ülés első hetében ülésnapot megelőző munkanapon déli 12 óráig, ülés minden további hetében ülésnapot megelőző munkanapon 9 óra 30 percig benyújtva

bármely képviselő

2-2 perc (kérdés és válasz)

 

azonnali kérdés

(HHSZ 126. §)

ülésnap megnyitása előtt egy órával benyújtva

bármely képviselő képviselőcsoport vezetőjének kezdeményezésére

 2-2 perc (kérdés és válasz)

 

1-1 perc (viszonválasz)

A házszabályi rendelkezések értelmezéséről hozott bizottsági állásfoglalás tárgyalása

(HHSZ 138. § (1))

kérelem az állásfoglalás

indítványozó képviselő és a bizottság előadója

5-5 perc

 

megerősítésére vagy elutasítására

bármely képviselő

2 perc (frakciónként egy képviselő és 1 független képviselő)

 

 

indítványozó képviselő és a bizottság előadójának válasza

2-2 perc

mentelmi ügy

határozathozatal előtt

mentelmi bizottság előadója és az érintett képviselő

5-5 perc

 

(HHSZ 147. § (2))

összeférhetetlenségi eljárás

határozathozatal előtt

mentelmi bizottság előadója és az érintett képviselő

5-5 perc

(HHSZ 152. § (3))

politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat

összevont vitájában

az előterjesztő,

20 perc

(HHSZ 82. §)

 

 a Kormány

10 perc, ha nem előterjesztő

 

 

törvényalkotási bizottság előadója

5 perc,

 

 

ebből kisebbségi vélemény 2 perc

 

 

képviselő frakció tagjaként

10 perc frakciónként

 

 

független képviselő, nemzetiségi képviselő vagy szószóló

2 perc