Működés, feladatok

Bevezetés

Az Országgyűlésnek az aktuális ciklusbeli tevékenységéről féléves, éves és ciklusos statisztikai adattárak készülnek. A féléves adatok a tavaszi rendes és nyári rendkívüli ülésszak országgyűlési munkáját mutatják be, az éves statisztikák pedig a teljes naptári év alatt megtartott ülésszakok együttes adatait tartalmazzák. A ciklusos táblázatok aktualizálására ciklusok félidejében és azok végén kerül sor.

Az Országgyűlés 1990-től kezdődő tevékenységének összehasonlító adatait tartalmazó kimutatásokat idősoros statisztikai táblák tartalmazzák, amelyek értelmezésekor figyelembe kell venni a választási éveknek (1990., 1994., 1998., 2002., 2006., 2010., 2014., 2018.) a többitől eltérő jellegét. Ezekben az év első hónapjai a korábbi, további hónapjai viszont a soron következő ciklushoz tartoznak.

A statisztikákból megismerhetők az Országgyűlés összetételére és tevékenységére vonatkozó adatok és azok változásai. Ezek többek között részletesen tartalmazzák a mandátumokkal és mentelmi ügyekkel, a tárgyalási idővel, a felszólalásokkal, a szavazásokkal, a benyújtott, megtárgyalt és elfogadott indítványok számával és megoszlásával továbbá az Országgyűlés ellenőrző funkciójának gyakorlásával (beszámolók, kérdések, interpellációk, politikai vita kezdeményezések) kapcsolatos kimutatásokat. Mellettük külön rész tartalmazza a bizottságok munkáját bemutató adatokat is.

Az adatok nagy része cikluson belüli időhatárok megjelölésével és további paraméterek beállításával egyedi szempontok szerint is leválogatható és elérhető a parlamenti adatbázisból az Országgyűlés honlapján.

Az adatokkal, táblázatokkal kapcsolatban kérdéseivel, észrevételeivel az Országgyűlés Hivatala Tájékoztatási és Módszertani Osztályának munkatársaihoz fordulhat, telefonon a 441-6481 számon, e-mailben pedig a ktk@parlament.hu címen érhetők el.