Az Országgyűlés ellenőrző szervei

Állami Számvevőszék

1990-től újból működik az Országgyűlés Kormánytól független pénzügyi és gazdasági ellenőrző szerve, az Állami Számvevőszék. Véleményt mond a költségvetési törvényjavaslatról, ellenőrzi a költségvetési törvény végrehajtását, továbbá általában a közpénzek felhasználását és az állami vagyon kezelését. Az Állami Számvevőszék hatásköre minden olyan gazdálkodási tevékenységre kiterjed, ahol közpénzeket használnak fel, és az államszervezet minden szintjén végezhet ellenőrzéseket. Az ÁSZ elnöke évente beszámol munkájáról az Országgyűlésnek, egyes vizsgálatait összegző jelentéseit pedig a bizottságok tárgyalhatják meg.

 

Alapvető jogok biztosa

Az Alaptörvény szerint az alapvető jogok biztosának feladata alapjogvédelmi tevékenység. Helyettesei a jövő nemzedékek érdekeit és a nemzetiségek jogainak védelmét látják el. Az alapvető jogok biztosa tevékenységéről évente beszámol az Országgyűlésnek.