Működés, feladatok

Az Országgyűlés Házbizottsága

A Házbizottság az Országgyűlés döntés-előkészítő testülete, melynek elnöke az Országgyűlés elnöke, tagjai az Országgyűlés alelnökei, a képviselőcsoportok (frakciók) vezetői és a háznagy.

A Házbizottság ülésén a Házbizottság tagjain kívül csak a házelnök által meghívott személyek vehetnek részt.

A nemzetiségeket képviselő bizottság elnöke – akadályoztatása esetén a bizottság általa felkért alelnöke – a Házbizottság ülésén részt vehet.

A Kormány képviselője és a főigazgató állandó meghívottként tanácskozási joggal részt vehet a Házbizottság ülésén.


Legfontosabb feladatai:

  •     biztosítja az Országgyűlés folyamatos, zavartalan működését,
  •     javaslatot tesz az Országgyűlés üléseinek napirendjére,
  •     állást foglal az Országgyűlés ülésszakonkénti munkarendjéről,
  •     előkészíti az Országgyűlés személyi döntéseit,
  •     előkészíti az ünnepi eseményeket.

A Házbizottság a döntéseit valamennyi – szavazati joggal rendelkező – tagjának egyhangú szavazatával hozza meg.  Szavazati joguk csak a frakcióvezetőknek van.

Konszenzus hiányában – az Országgyűlés munkarendjének kivételével – a döntést, illetve javaslatot a Házelnök hozza meg. (A munkarendről az Országgyűlés vita nélkül dönt.)