Társadalmi szervezetek munkacsoport

A munkacsoport tematikus szempontok szerint kívánja összefogni a magyar közösségeket. A hatékony működés érdekében éves rendszerességgel egy-egy szakterületen – például oktatás, kultúra stb. – tevékenykedő külhoni magyar civil szervezetek képviselőivel kiegészülve ülésezik. A társadalmi szervezetek kiválasztásának kritériuma az identitás-megőrzés, a megmaradás ügyének szolgálatában végzett munka. Ilyen módon az oktatás, kultúra, nyelvvédelem, családvédelem, ifjúság témájában tevékenykedő szervezetek, valamint vallási szervezetek és egyes szakmai kamarák képviselői vesznek részt a munkacsoport ülésein.

Felépítése

A munkacsoportba a KMKF szavazati joggal rendelkező tagjai szervezetenként egy-egy képviselőt delegálnak, valamint egy független képviselő vesz részt. (14 fő).  A létszám a 4 tiszteletbeli taggal, és a külhoni szervezetek által a napirendhez kapcsolódóan meghívott szervezet 1-1 képviselőjével (8), továbbá a KMKF elnöke által esetenként meghívandó további 2 szervezet képviselőjével egészül ki. Összlétszáma így 28 fő. A döntéshozatalban a szavazati joggal rendelkező tagok vesznek részt.

Ülések

A 2011. december 1-jei alakuló ülés napirendje:

1. A civil szféra szerepe a népszámlálásban.

2. A lezajlott népszámlálások tapasztalatainak összegzése.

 

A 2012. július 4-i munkacsoport ülés napirendje:

1. Tájékoztatás a külhoni magyar civil szervezetek regisztrációjának ügyéről a Civil Információs Portálon.

2. A beiskolázás és beiratkozás helyzete a külhoni magyar oktatási intézményekben.

 

A 2013. december 12-i ülés napirendje:

1. Az ifjúság helyzete a Kárpát-medencében.

 

A 2014. november 27-i ülés napirendje: 

Külhoni Magyar Ifjúságkutatás - 2014

1. A kutatási folyamat bemutatása.

2. A külhoni magyar fiatalok nemzettudata a kutatás tükrében.

3. Trendek és folyamatok a külhoni magyar ifjúság körében végzett kutatások alapján.

4. Hozzászólások, kérdések.

 

A 2015. november 18-i ülés napirendje:

1. Kormányzati intézkedések és tervek a külhoni magyar ifjúságot érintő problémák kezelésére

2. Az egyházak nemzetmegtartó szerepe a Kárpát-medencében

 

A 2017. február 28-i ülés napirendje:

1. A Kárpát-medencei egyházak szerepe a magyar nyelvű oktatásban

 

A 2018. február 6-i ülés napirendje:

1. Pályázati lehetőségek a külhoni magyar fiatalok számára

2. A hétvégi iskolák szerepe a magyar nyelvű oktatásban és identitás-megőrzésben

3. Civil részvétel a Minority SafePack - Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés aláírásgyűjtő kampányában – a Rákóczi Szövetség hozzájárulása és tapasztalatai

 

A 2018. december 5-i ülés napirendje:

1. Diák- és civil szervezetek szerepvállalása a hősök emlékének ápolásában

2. A nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezés (Minority SafePack Initiative) az aláírásgyűjtés után

 

A 2019. november 6-i ülés napirendje:

1. A hősök emlékének ápolása: kihívások és együttműködés

2. Helynevek feltérképezése és hivatalosítása a Vajdaságban