Szakpolitikai munkacsoport

A munkacsoport azzal a céllal jött létre, hogy a MÁÉRT szakbizottságaiban folyó konzultációk mellett a KMKF tagjai (amely kör nem áll teljes átfedésben a MÁÉRT-szakbizottságok résztvevőinek körével) betekintést nyerjenek az egyes szakterületeken folyó munkába, javaslatokkal élhessenek azzal kapcsolatban.

Mivel nincs mód arra, hogy különféle szakterületeket külön munkacsoportok fedjenek le, így egy változó geometriájú munkacsoport jött létre. Az ebben a munkacsoportban tevékenykedő képviselők delegálását a megvitatandó napirend függvényében jelölik a szervezetek, így módjukban áll az egyes, évente napirendre tűzött témák függvényében más-más szakértelemmel és érdeklődéssel bíró képviselők küldése.

A szakértők kijelölése is alkalmanként történik.

Felépítése

A munkacsoportba a KMKF szavazati joggal rendelkező tagjai szervezetenként egy-egy képviselőt delegálnak, valamint egy független képviselő vesz részt. (14 fő). A 2 tiszteletbeli tag mellett a KMKF elnöke további 8 szakértőt hív meg, akik közül 6 fő a nyugati magyarságot képviseli. Összlétszáma így 24 fő. A Statútum alapján a munkacsoport tagjainak negyede a nyugati magyarság soraiból kell, hogy kikerüljön, akiket a KMKF elnöke kér fel. A döntéshozatalban a szavazati joggal rendelkező tagok vesznek részt.

Ülések

A 2011. november 16-i alakuló ülés napirendje: 

1. Schengen után - Schengen előtt; miben változott - változna a közösségek élete és a határvidékek társadalmi-gazdasági helyzete a belépéssel?

2. Közoktatási helyzetkép a Kárpát-medencében.

 

A 2012. december 4-i munkacsoport ülés napirendje:

1. Kulturális együttműködés a Kárpát-medence magyar közösségei között.

2. Örökségvédelem a Kárpát-medencében – egy sikeres program újraindítása.

 

A 2013. május 29-i ülés napirendje:

1. A határon átnyúló együttműködések lehetőségei­­.

2. Az önkormányzati rendszer megújulása, a helyi önkormányzatok együttműködése.

3. Együttműködés a gyakorlatban.

 

A 2014. november 26-i ülés napirendje:

1. A gazdasági együttműködés lehetőségei a Kárpát-medencében.

2. Magyar tudományosság a Kárpát-medencében.

 

A 2015. június 24-i ülés napirendje:

1. Európai uniós pályázati lehetőségek a Kárpát-medencei gazdasági fejlesztések szolgálatában.

2. Magyar jogsegélyszolgálatok a Kárpát-medencében.

 

A 2016. november 23-i ülés napirendje: 

1. Nyelvhasználat és gazdasági logika: kihívások és jó gyakorlatok a Kárpát-medencében

2. Közmédia a Kárpát-medencében – stratégiák és irányok

 

A 2017. október 5-i ülés napirendje: 

1. Gazdaságfejlesztési programok a Kárpát-medencében

2. A pályázati rendszer fogadtatása és finomhangolása

 

A 2018. november 20-i ülés napirendje: 

1. A kárpátaljai magyar oktatás helyzete és kilátásai az ukrán oktatási törvény fényében

2. Az ukrán nyelvpolitika és a kárpátaljai magyarság nyelvhasználata

 

A 2019. november 20-i ülés napirendje: 

1. A Kárpát-medencei Vállalkozásfejlesztési Kockázati Tőkealap 

2. A Kárpát-medencei magyarság társadalmi helyzetének alakulása 2019-ben
 

A 2021. április 13-i ülés napirendje: 

1. A koronavírus-járvány okozta kihívások a nemzetrészek kapcsolattartásában

2. Tájékoztató a Minority SafePack európai polgári kezdeményezésről

3. Tájékoztató a KMKF által elfogadott nemzeti önazonosság védelméről szóló felhívásról

Az ülésről szóló sajtóközlemény itt elérhető.

A 2023. március 30-i ülés napirendje: 

1. A magyar nyelvű oktatás jelene és hosszú távú trendjei

2. Az anyanyelvű oktatás helyzete és kilátásai Kárpátalján