Szórvány-diaszpóra munkacsoport

A KMKF keretében 2009 februárjában létrehozott, szakértőkből álló testület munkájának továbbfolytatása lehetővé teszi a tömbökön kívül élő magyar közösségek megjelenítését és a nyugati magyarság intézményes bekapcsolását.  A stratégiai szempontokat előtérbe helyezve olyan vitafórumként működik a munkacsoport, amelyben a résztvevők tapasztalatokat cserélhetnek. Ebben a munkacsoportban politikai pártok szórványkérdéssel foglalkozó szakemberei vesznek részt, akik a mindennapokban – elméleti vagy gyakorlati formában – tevékenykednek ezen a területen.

Felépítése

A munkacsoportba a KMKF szavazati joggal rendelkező tagjai szervezetenként egy-egy képviselőt delegálnak, valamint egy független képviselő vesz részt. (14 fő). A 4 tiszteletbeli taggal így legfeljebb 18 fős testület a KMKF elnökének meghívására további 2 szakértővel 20 főre bővül. A döntéshozatalban a szavazati joggal rendelkező tagok vesznek részt.

Ülések

A 2011. november 22-i alakuló ülés naprendje:

1. A diaszpóra-intézményrendszer bemutatása/javaslatok az intézményrendszer fejlesztésére.

2. A szórvány-intézményrendszer bemutatása/javaslatok az intézményrendszer fejlesztésére.

 

A 2012. október 10-i munkacsoport ülés napirendje:

1. A diaszpóra hozzájárulása a pozitív Magyarország-kép kialakításához.

2. A szórvány és a tömb kapcsolata, megvalósult és lehetséges projektek.

 

A 2013. november 5-i ülés napirendje:

1. Az elmúlt évtizedben kivándorolt magyarok szerepe a diaszpóra közösségeiben.

2. Újra itthon – lehetőség a diaszpóra fiataljainak.

3. Veszélyeztetett szórványiskolák – helyzetkép és pozitív gyakorlat.

 

A 2014. november 18-i ülés napirendje:

1. Nyelvhasználat a diaszpórában - az identitás nyelvi vonatkozásai.

2. Nyelvhasználat a szórványban - a nyelvátadás és a nyelvi revitalizáció esélyei.

 

A 2015. december 1-i ülés napirendje:

1. A magyar anyanyelv és kultúra megtartását segítő kormányzati programok, különös tekintettel a szórvány és a diaszpóra helyzetére

2. A szórvány és a diaszpóra magyarságának nyelvi igényei a magyar nyelvstratégia tervezésében

 

A 2016. november 29-i ülés napirendje: 

1. A Keresztszülők a Moldvai Csángómagyarokért Egyesület kapcsolattartási formái

2. Kapcsolat – Amerikától Erdélyig

3. A Magyarság Háza tevékenysége és tervei

 

A 2017. november 7-i ülés napirendje:

1. Nagyvárosi magyar közösségek helyzete a szórványban és a diaszpórában – intézmények, régi és új szervezetek, kihívások és lehetőségek

 

A 2018. november 14-i ülés napirendje:

1. A kárpátaljai szórvány előtt álló kihívások: mit tehet a magyar kormány és a diaszpóra?

2. Az egyházak nemzetmegtartó szerepe a szórványban és a diaszpórában

 

A 2019. november 12-i ülés napirendje: 

1. Egyházak a diaszpórában

2. Az erdélyi „afterschool-program” a szórványmegyékben