KMKF Regionális önkormányzati munkacsoport

A munkacsoport a tömbökben élő magyar közösségek önkormányzatiságának előmozdítását kívánja szolgálni. A határon túli magyar nemzetrészek mindegyikénél vannak olyan területek, amelyeken a magyarság kompakt módon, domináns helyi többséget alkotva él. Ezeken a területeken általában kialakult olyan politikai és társadalmi mozgalom, amelynek célja annak előmozdítása, hogy a közösségek autonómiát nyerve intézhessék saját ügyeiket. A munkacsoport feladata annak felmérése, hogy az egyes magyar közösségek hogyan tudják egymás ilyen irányú tevékenységét segíteni, kikre számíthatnak szövetségesként, illetve hogyan tudják még jobban a helyi közösségek érdekeit szolgálni a megvalósuló önkormányzatiság által.

Felépítése

A munkacsoportba a KMKF szavazati joggal rendelkező tagjai szervezetenként egy-egy képviselőt delegálnak, valamint egy független képviselő vesz részt. (14 fő).  A 4 tiszteletbeli taggal együtt legfeljebb 18 fős testület a KMKF elnökének meghívására további 2 szakértővel 20 fősre bővül. A döntéshozatalban a szavazati joggal rendelkező tagok vesznek részt.

Ülések

A 2011. november 10-i alakuló ülés napirendje: 

1. Autonómiamodellek – cél és realitás. Magyarország és a nemzetrészek szerepe a cél elérésében.

2.  Az Európa Tanács (ET) Parlamenti Közgyűlés 1832 (2011) sz. határozatának ismertetése.

 

A 2012. május 30-i ülés napirendje:

1. A Nemzeti összetartozás bizottság Autonómia albizottságának bemutatkozása.

2. Az Európai Polgári Kezdeményezés szerepe az autonómia-törekvésekben.

3. A 2012. évi választások hatása az autonómia-törekvésekre.

 

2013. június 12-én került sor a KMKF Regionális önkormányzati munkacsoportja és a Nemzeti összetartozás bizottsága Autonómia albizottsága együttes ülésére, az alábbi napirenddel:

1. Kalmár Ferenc András (KDNP) képviselő beszámolója az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésben benyújtandó az Európában élő őshonos kisebbségekről készülő jelentéséről.

2. Az Európai Polgári Kezdeményezések fejleményei.

3. Régióátalakítás Romániában.

 

A 2015. június 30-i ülés napirendje:

1. Autonómia-törekvések a Kárpát-medencében.

2. A külhoni magyar közösségek autonómia-koncepciói.


A 2016. október 27-i ülés napirendje:

1. Nemzetközi és lokális érdekérvényesítés: a FUEN új céljai és a magyar közösségek.

2. Autonómia-törekvések a Kárpát-medencében: kihívások, előrelépések, tervek.

 

A 2017. november 23-i ülés napirendje:

1. A regionalizmus jövője a Felvidéken.

2. Európa és a magyar autonómia-törekvések

3. Minority SafePack – az aláírásgyűjtés gyakorlati kihívásai

Az ülés sajtóközleménye itt érhető el.

 

A 2019. február 27-i ülés napirendje:

1. Az újjáalakult Magyar Nemzeti Tanács tervei

2. Autonómia-egyeztetések a Kárpát-medencében

3. Az európai polgári kezdeményezések kilátásai

 

A 2019. december 11-i ülés napirendje:

1. Közigazgatási reform Ukrajnában: a kárpátaljai kistérségek kialakításának kihívásai

2. Autonómia-egyeztetések a Kárpát-medencében