A Parlamenti Főtitkárok Szövetsége (ASGP)

 

A világ Parlamenti Főtitkárainak Szövetsége (Association of Secretaries General of Parliaments, ASGP) az IPU konzultatív szerve.

Tevékenységének fő célja a világ parlamenti főtitkárai közti személyes kapcsolatok megteremtésének elősegítése, függetlenül az adott ország IPU tagságától. Ennek megfelelően az IPU és az ASGP tagság nem feltételezi egymást.

Az IPU Közgyűléseinek helyszínén és idején megtartott főtitkári tanácskozások résztvevői tanulmányozzák az egyes parlamentekben alkalmazott jogot, eljárási szabályokat, gyakorlatot és munkamódszereket. Javaslatokat dolgoznak ki a munka minőségének javítására és a szakmai együttműködés elősegítésére. A parlamenti főtitkárok szervezete saját választott vezetőséggel rendelkezik és részben anyagilag is független az IPU-tól. Saját munkarendjének és szabályzatának megfelelően végzi tevékenységét, ugyanakkor céljainak megfelelően támogatást és segítséget nyújt az IPU számára.

Az ASGP korábbi elnöke, Doris Katai Katabe Mwinga, a Zambiai Nemzetgyűlés főtitkár asszonya 2017 nyarán nyugdíjba vonult, ezért helyére az ASGP 2017. októberi szentpétervári ülése idején új elnököt választottak. A Parlamenti Főtitkárok Szövetségének tagjai az ASGP első oroszországi ülésnapján Philippe M. Schwab-ot, a Svájci Szövetségi Gyűlés főtitkárát választották meg az ASGP új elnökévé.

A Szövetség munkáját annak Végrehajtó Bizottsága irányítja, melynek tagjai: a Szövetség elnöke, korábbi elnökei, 2 alelnöke és 8 választott tagja.