Az Országgyűlés ülésezése a koronavírus-járvány megfékezésére kihirdetett veszélyhelyzet idején

 

A magyar Országgyűlés a koronavírus járvány következtében 2020. március 11-én, az Alaptörvény vonatkozó rendelkezései szerint kihirdetett veszélyhelyzet ideje alatt is rendszeresen megtartja plenáris és bizottsági üléseit.

A tavaszi ülésszak ülésezési rendjét február 17-én fogadta el a parlament és azóta is ezt követi, úgy is, hogy a rendkívüli jogrend idején a Kormány a járványhelyzet és következményei kezeléséhez szükséges intézkedéseket ¬– a sürgősségre tekintettel, az Alaptörvény és a parlament által elfogadott törvény alapján, meghatározott körben, a veszélyhelyzet idejének végéig – rendeleti úton vezetheti be. Az Országgyűlés törvényhozói munkáját a veszélyhelyzettel össze nem függő kérdésekben a plenáris ülések elfogadott napirendje szerint továbbra is ellátja, ellenőrző szerepe pedig a járványhelyzetre tekintettel megerősítésre került oly módon, hogy a kormány hétről hétre napirend előtt beszámol az Országgyűlésnek a koronavírus-járvány megfékezésére hozott intézkedéseiről, a képviselők pedig minden héten emelt időkeretben tehetnek fel azonnali kérdéseket a kormány tagjainak. A parlament rendes tavaszi ülésszaka június 15-ig tart majd.

A távolságtartás biztosítása érdekében a plenáris üléseket a 199 tagú országgyűlés a 400 üléshellyel rendelkező felsőházi ülésteremben tartja meg szigorú egészségügyi óvintézkedések betartása mellett. 
A plenáris üléseket a nyilvánosság teljes egészében élőben követheti a www.parlament.hu honlapon, illetve az online közvetítést átvevő tévétársaságok műsoraiban. A bizottsági üléseket pedig zárt láncú televíziós közvetítés által az Országgyűlés sajtóterméből követhetik az újságírók.