A Házbizottság (az Országgyűlés elnökének) beszámolókkal kapcsolatos javaslatai 40/2018

2018. február 19.

B/18947/2. A Magyar Tudományos Akadémia munkájáról és a magyar tudomány általános helyzetéről 2015-2016

B/19230/2. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Országgyűlési beszámoló 2017