Évfordulók – 90 éve avatták fel Nagyatádi Szabó István szobrát

Nagyatádi Szabó István kisgazda politikus, földművelésügyi miniszter három méter magas bronzszobrát 1932. április 29-én állították fel a Földművelésügyi Minisztérium (ma Agrárminisztérium) épületének Alkotmány utca felőli árkádsora elé. Az avatási ünnepségre 1932. november 20-án került sor.

Szentgyörgyi István szobrászművész alkotásának márványtalapzatán aranyozott bronz dombormű örökítette meg Nagyatádi Szabó és gróf Bethlen István történelmi kézfogását. 1922. február 2-án szimbolikusan ezzel a kézfogással jött létre az ún. Egységes Párt – hivatalos nevén Keresztény-Keresztyén Földmíves-, Kisgazda- és Polgári Párt –, a két világháború közötti időszak politikai rendszerének kormányzópártja, amikor Bethlen István miniszterelnök 21 „disszidens” képviselőtársával együtt belépett a Nagyatádi Szabó vezette kisgazdapártba. Az új párt az 1922. május–júniusi választásokon sikerrel tudta biztosítani a konszolidációhoz szükséges parlamenti többséget Bethlen István számára.

A főváros közművelődési szakbizottsága 1947. június 26-án határozatot hozott a kézfogást megörökítő bronzrelief eltávolításáról. A politikus emlékművét – az emléktábla nélkül – 1990. augusztus 20-án újra felállították a Földművelésügyi Minisztérium előtt, de nem az eredeti helyén, hanem az épület átellenes oldalán.

A Kossuth tér rekonstrukciója során a bronzreliefet a fennmaradt fényképek alapján rekonstruálták, és 2016. június 22-án helyezték el a talapzaton.

Plakát hirdeti Nagyatádi Szabó István szobrának avatási ünnepségét, 1932.
Plakát hirdeti Nagyatádi Szabó István szobrának avatási ünnepségét, 1932
Forrás: Országgyűlési Múzeum

Az Évfordulók sorozat korábbi cikkei itt érhetők el.