Európai biztosi látogatások

Lezárva: 2018. március 21.


Az Európai Bizottság és az Országgyűlés közötti politikai párbeszédbe tartoznak a közvetlen kapcsolatfelvételt, eszmecserét biztosító látogatások. A 2014-ben hivatalba lépett Európai Bizottság nagy hangsúlyt helyez a nemzeti parlamentekkel való kapcsolatok javítására, így az Országgyűlésben is nagyobb számú biztosi látogatásra került sor. A biztosokat, illetve az Európai Bizottság hivatali szintű képviselőit általában az Európai ügyek bizottsága egyedül – vagy a biztosi portfóliótól függően – más állandó bizottsággal együtt fogadja.

A főszabály szerint nem nyilvános biztosi eszmecserék közül kiemelendő Navracsics Tibor oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős biztos rendszeres meghallgatása az Európai ügyek bizottsága nyilvános ülésén, amelynek keretében nemcsak portfóliójáról, de az Európai Bizottság éves munkaprogramjáról, valamint egyéb aktuális európai uniós kérdésről is tájékoztatást ad.


    A 2015. szeptember 21-i bizottsági ülés jegyzőkönyve az alábbi linken érhető el:

http://www.parlament.hu/documents/static/biz40/bizjkv40/EUB/1509211.pdf


    A 2016. február 15-i bizottsági ülés jegyzőkönyve az alábbi linken érhető el:

http://www.parlament.hu/documents/static/biz40/bizjkv40/EUB/1602151.pdf


    Az Országgyűlés Kulturális bizottságának 2016. szeptember 26-i bizottsági üléséről készült jegyzőkönyv az alábbi linken érhető el:

http://www.parlament.hu/documents/static/biz40/bizjkv40/KOB/1609261.pdf


    A 2016. november 28-i bizottsági ülés jegyzőkönyve az alábbi linken érhető el:

http://www.parlament.hu/documents/static/biz40/bizjkv40/EUB/1611281.pdf


    A 2017. május 8-i bizottsági ülés jegyzőkönyve az alábbi linken érhető el:

http://www.parlament.hu/documents/static/biz40/bizjkv40/EUB/1705081.pdf


A biztosi látogatásokról rövid angol nyelvű összefoglaló olvasható az IPEX (nemzeti parlamentek közötti információcserét elősegítő adatbázis) honlapon. Az összefoglalók az alábbi linken érhetők el:

http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/news.do?page=1


A 2014-2018 közötti parlamenti ciklusban a fentieken túl 12 uniós biztosi látogatás volt az Országházban:


2015

 • Vera Jourová jogérvényesülésért, fogyasztói jogokért és nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos

Az Európai Bizottság jogérvényesülésért, fogyasztói jogokért és nemek közötti esélyegyenlőségért felelős tagját az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának elnöksége fogadta február 26-án. A találkozón szó esett az Európai Ügyészség létrehozásáról szóló rendelettervezettel kapcsolatos uniós döntéshozatal aktuális állásáról és a nemzeti parlamentek uniós döntéshozatalban történő szerepének megerősítéséről is.

 • Jyrki Katainen munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős alelnök

Az Európai Bizottság munkahelyteremtésért, növekedésért, beruházásokért és versenyképességért felelős alelnökét az Országgyűlés Európai ügyek, Gazdasági és Költségvetési bizottságának elnöksége fogadta április 17-én. Az eszmecsere fő témája az Európai Stratégiai Beruházási Alap létrehozásáról szóló rendelettervezettel kapcsolatos legújabb fejlemények voltak.

 • Elzbieta Bienkowska belső piacért, iparért és vállalkozásokért felelős biztos

Az Európai Bizottság belső piacért, iparért és vállalkozásokért felelős tagját az Országgyűlés Európai ügyek és Gazdasági bizottságának elnöksége fogadta május 26-án. A megbeszélés során az egységes piaci intézkedéscsomag, a szolgáltatási irányelv és a 2015. évi Magyarországra vonatkozó országspecifikus ajánlások vonatkozásában tanácskoztak a felek.

 • Maros Šefčovič energiaunióért felelős alelnök

Az Európai Bizottság energiaunióért felelős alelnökét az Országgyűlés Európai ügyek, Költségvetési, Gazdasági és Fenntartható Fejlődés bizottságainak elnöksége fogadta június 16-án. A találkozó legfőbb témái az energiaunió, az energiaellátás biztonságának garantálása, a belső energiapiac és az energiaárak szabályozottságának kérdése, továbbá a dekarbonizációs célkitűzések és az Európa 2020 stratégia energetikai vállalásai voltak.


2016

 • Cecilia Malmström kereskedelempolitikáért felelős biztos

Az Európai Bizottság kereskedelempolitikáért felelős tagját Országgyűlés Külügyi, Európai ügyek és Fenntartható fejlődés bizottságának elnöksége fogadta szeptember 26-án. A megbeszélés fő témáját a Transzatlanti Kereskedelmi és Beruházási Partnerség (TTIP) és az EU-Kanada Átfogó Kereskedelmi és Beruházási Megállapodás (CETA) adta.

 • Vera Jourová jogérvényesülésért, fogyasztói jogokért és nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztos

Az Európai Bizottság jogérvényesülésért, fogyasztói jogokért és nemek közötti esélyegyenlőségért felelős tagját az Európai ügyek bizottsága nyilvános ülésén hallgatta meg december 5-én. A tanácskozáson a felek megvitatták az Európai Ügyészség (EPPO) felállításának legújabb fejleményeit valamint szót ejtettek az uniós igazságügyi eredményekről, továbbá az igazságszolgáltatás minőségének, hatékonyságának és függetlenségének növeléséről. A nyilvános ülés jegyzőkönyve az alábbi linken érhető el:

http://www.parlament.hu/documents/static/biz40/bizjkv40/EUB/1612051.pdf


2017

 • Vytenis Andriukaitis egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős biztos

Az Európai Bizottság egészségügyért és élelmiszer-biztonságért felelős tagját az Országgyűlés Európai ügyek, Népjóléti és a Mezőgazdasági bizottságának elnöksége fogadta február 10-én. A találkozó legfőbb kérdései a bevándorlás egészségügyi kockázatai és az élelmiszerbiztonság biztosítása volt.

 • Marianne Thyssen foglalkoztatásért, szociális ügyekért, munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős biztos

Az Európai Bizottság foglalkoztatásért, szociális ügyekért, munkavállalói készségekért és mobilitásért felelős tagját az Országgyűlés Európai ügyek, a Népjóléti és a Vállalkozásfejlesztési bizottságának elnöksége fogadta március 16-án. Az eszmecsere témája elsősorban a kiküldetési irányelv, a szociális jogok szabályozása és a mobilitás voltak.

 • Violeta Bulc közlekedésért felelős biztos

Az Európai Bizottság közlekedésért felelős tagját az Országgyűlés Európai ügyek és Gazdasági bizottságának elnöksége szeptember 19-én fogadta. A találkozó középpontjában az Európai Bizottság által május 31-én előterjesztett mobilitási csomag, a közúti szállítási ágazatban dolgozó járművezetők kiküldetésére vonatkozó különös szabályok és a maximális napi és heti vezetési időre vonatkozó rendelettervezet állt.

 • Julian King biztonsági unióért felelős biztos

Az Európai Bizottság biztonsági unióért felelős tagját az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának elnöksége fogadta szeptember 21-én. A megbeszélésen a felek megvitatták a határvédelmi kérdések és az Egyesült Királyság kilépésének biztonsági kockázatai mellett a kiberbiztonság és az utas-nyilvántartási adatállomány (PNR) leglényegesebb kérdéseit is.


2018

 • Phil Hogan mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős biztos

Az Európai Bizottság mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős tagját január 25-én az Országgyűlés alelnöke és a Mezőgazdasági bizottság elnöke fogadta. A megbeszélés fő témája a közös agrárpolitika reformja volt.

 • Günther Oettinger költségvetésért és emberi erőforrásokért felelős biztos

Az Európai Bizottság költségvetésért felelős tagját az Országgyűlés Európai ügyek és a Költségvetési bizottságának elnöksége fogadta február 2-án. Az eszmecserén leginkább a következő uniós költségvetési ciklust meghatározó többéves pénzügyi keret és a brexit hatásai került szóba.