EP-képviselők részvétele az állandó bizottságok ülésein

Lezárva: 2018. július 12.


Magyarország EP-képviselőinek részvétele az Országgyűlés állandó bizottságainak ülésein 2014-2018

Időpont

Állandó bizottság

Napirendi pont

Résztvevő EP-képviselő

 

2014. évi őszi ülésszak

2014. október 27.

Európai ügyek bizottsága

Tájékoztató az EU-USA közötti transzatlanti kereskedelmi és beruházási megállapodás létrehozására irányuló tárgyalások aktuális helyzetéről

Balczó Zoltán

2014. december 8.

Európai ügyek bizottsága

Tájékoztató az ötödik európai szemesztert elindító 2015. évi éves növekedési jelentésről [COM (2014) 902]

Pelczné Dr. Gáll Ildikó

2014. október 30.

Nemzeti összetartozás bizottsága

Tájékoztató a diaszpórában élő magyarság aktuális kérdéseiről

Prof. Schöpflin György

 

2015. évi tavaszi ülésszak

2015. március 2.

Nemzeti összetartozás bizottsága

Tájékoztató „A Nemzeti kisebbségek helyzete és jogai Európában” című jelentésről

Prof. Schöpflin György

2015. március 9.

Európai ügyek bizottsága

Tájékoztató az Európai Bizottság energiaunióra vonatkozó csomagjáról [COM (2015 (80, 81, 82)]

Pelczné Dr. Gáll Ildikó

2015. április 8.

Európai ügyek bizottsága

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS – Az Európai Parlament és a Tanács rendelete az Európai Szociális Alapról szóló 1304/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés által támogatott operatív programokra folyósított kezdeti előfinanszírozási összeg növelése tekintetében való módosításáról [(2015) 46; 2015/0026/COD]

(Tájékoztató az aktuális helyzetről)

Dr. Szanyi Tibor

2015. április 13.

Európai ügyek bizottsága

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS – A Tanács rendelete az Európai Ügyészség létrehozásáról [COM (2013) 534; 2013/0255/APP], (Tájékoztató az aktuális helyzetről)

Dr. Szanyi Tibor

2015. május 7.

Külügyi bizottság

Tájékoztató aktuális külpolitikai kérdésekről

Prof. Schöpflin György

2015. május 11.

Európai ügyek bizottsága

Tájékoztató a 2015. évi konvergenciaprogramról

Balczó Zoltán

2015. június 16.

Külügyi bizottság

Tájékoztató az európai közös kül-és biztonságpolitikáról

Meszerics Tamás

Elmar Brok

 

2015. évi őszi ülésszak

2015. szeptember 28.

Európai ügyek bizottsága

A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény végrehajtásáról szóló törvényjavaslat (T/5954. szám)

(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ. 92. § (4) bekezdés alapján);

Nagykövetjelöltek meghallgatása (Zárt ülés)

Pelczné Dr. Gáll Ildikó

2015. október 5.

Európai ügyek bizottsága

Juraj Chmiel, Csehország nagykövetének tájékoztatója a visegrádi csoport cseh elnökségének prioritásairól;

Tájékoztató az áthelyezési válságmechanizmus létrehozásáról, valamint az egy harmadik országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról szóló, 2013. június 26-i 604/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezetről [COM (2015) 450,  2015/0208 (COD)]

Pelczné Dr. Gáll Ildikó

2015. november 2.

Európai ügyek bizottsága

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS - Az Európai Parlament és a Tanács irányelve az utas‑nyilvántartási adatállomány (PNR) felhasználásáról a terrorista bűncselekmények és súlyos bűncselekmények megelőzése, felderítése, kivizsgálása és büntetőeljárás alá vonása érdekében [COM (2011) 32, 2011/0023 (COD)]

(Tájékoztató az aktuális helyzetről);

Tájékoztató a 2014-2020-as időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Programról

Dr. Szájer József

Dr. Szanyi Tibor

 

2016. évi tavaszi ülésszak

2016. február 15.

Európai ügyek bizottsága

Az Európai Unió Törvényszékének bírói tisztségére jelölt magyar tagok meghallgatása

(Az Országgyűlésről szóló törvény 70. §-a és a HHSZ 141. §-a alapján)

Dr. Szanyi Tibor

2016. március 17.

Európai ügyek bizottsága

EGYEZTETÉSI ELJÁRÁS – Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a 2003/87/EK irányelvnek a költséghatékony kibocsátáscsökkentés és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiákba történő beruházások növelése érdekében történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2015) 337; 2015/0148 (COD)]

(Tájékoztató az aktuális helyzetről)

Pelczné Dr. Gáll Ildikó

2016. március 29.

Európai ügyek bizottsága

Tájékoztató az Európai Határ- és Parti Őrségről és a 2007/2004/EK rendelet, a 863/2007/EK rendelet, valamint a 2005/267/EK tanácsi határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezetről [COM (2015) 671, 2015/0310 (COD)],

Tájékoztató az európai uniós választójog reformjáról szóló, 2015. november 11-i európai parlamenti állásfoglalásról és jogalkotási javaslatról (2015/2035(INL))

Dr. Szájer József

2016. május 2.

Európai ügyek bizottsága

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/10377. szám)

(Döntés a részletes vitában megtárgyalandó szerkezeti egységekről a HHSZ 92. § (4) bekezdés alapján)

(Vitához kapcsolódó bizottság)

Az európai uniós választójog reformjáról szóló, 2015. november 11-i európai parlamenti állásfoglalás és jogalkotási javaslat (2015/2035(INL))

(A bizottság véleményének kialakítása a HHSZ 145. §-a alapján)

Tájékoztató az Európai Bizottság fenntartható energiabiztonságra vonatkozó csomagjáról [COM (2016) 49, 51,  52, 53]

Dr. Szanyi Tibor

2016. május 17.

Európai ügyek bizottsága

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslat (T/10377. szám)

(Részletes vita a HHSZ 44-45. §-a alapján)

(Vitához kapcsolódó bizottság)

Tájékoztató az Európa 2020 stratégiát végrehajtó 2016. évi nemzeti reformprogramról, valamint a 2016. évi konvergenciaprogramról

Dr. Szájer József

 

2016. évi őszi ülésszak

2016. szeptember 19.

Európai ügyek bizottsága

Tájékoztató az Európai Tanács 2016. szeptember 16-i informális pozsonyi üléséről

Dr. Szájer József

Prof. Schöpflin György

2016. november 2.

Igazságügyi bizottság

A 2006-2010 közötti, az állam által indokolatlan önkényt megvalósító fellépés idején elkövetett, politikai indíttatást is magukban hordozó cselekmények megítélésével kapcsolatos jogszabály-módosítások szükségességéről szóló H/12473. számú határozati javaslat

(Döntés képviselői önálló indítvány tárgysorozatba vételéről)

Dr. Morvai Krisztin

 

 

2017. évi tavaszi ülésszak

 2017. április 18.

Európai ügyek bizottsága

SZUBSZDIARITÁSVIZSGÁLAT - Az Európai Parlament és a Tanács irányelve a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról (átdolgozás)(EGT-vonatkozású szöveg) [COM (2016) 864; 2016/0380 (COD)]

Dr. Szájer József

2017. május 2.

Külügyi bizottság

Tájékoztató a keresztényüldözésekről

Hölvényi György

2017. május 8.

Európai ügyek bizottsága

Eszmecsere Navracsics Tibor uniós biztossal, az Európai Bizottság oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportért felelős tagjával

Gál Kinga

 

 

2017. évi őszi ülésszak

 2017. szeptember 18.

Európai ügyek bizottsága

Az Európai Unió értékeiről és támogatásáról szóló politikai nyilatkozatra vonatkozó javaslat (P/15763. szám)


(Döntés képviselői indítvány tárgysorozatba vételéről)

Dr. Szanyi Tibor

 2017. október 30.

Európai ügyek bizottsága

Tájékoztató a brexit aktuális kérdéseiről

 

Az Európai Ügyészséghez (EPPO) való csatlakozásról szóló országgyűlési határozati javaslat (H/17747. szám)

 

(Döntés képviselői indítvány tárgysorozatba vételéről)

Balczó Zoltán

 2017. december 4.

Európai ügyek bizottsága

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter éves meghallgatása

Dr. Szanyi Tibor