Lezárva: 2020. február 2.


Az Európai Bizottság és az Országgyűlés közötti politikai párbeszédbe tartoznak a közvetlen kapcsolatfelvételt, eszmecserét biztosító látogatások. 2014 óta az Európai Bizottság nagy hangsúlyt helyez a nemzeti parlamentekkel való kapcsolatok javítására, így az Országgyűlésben is rendszeresek a biztosi látogatások. A biztosokat, illetve az Európai Bizottság hivatali szintű képviselőit általában az Európai ügyek bizottsága egyedül – vagy a biztosi portfóliótól függően – más állandó bizottsággal együtt fogadja.

2020

  • Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős biztosa

Várhelyi Olivér 2020. november 30-án vett részt videókonferencia keretében az Országgyűlés Európai ügyek bizottsága ülésén. Az eszmecsere során biztos úr kitekintést adott a portfólióját érintő főbb kérdésekről, kifejezett figyelmet szentelve az Európai Bizottság 2020. évi közleményére az EU bővítési politikájáról, továbbá kitért a nyugat-balkáni és a szomszédságpolitikában érintett régióknak nyújtott uniós válságkezelési támogatásokra.

2019

 

  • Miguel Arias Cañete, az Európai Bizottság éghajlat- és energiapolitikáért felelős európai biztosa

Miguel Arias Cañete biztos úr 2019. március 14-én találkozott az Országgyűlés Európai ügyek, Gazdasági valamint a Fenntartható fejlődés bizottsága tagjaival. A megbeszélés során Cañete hangsúlyozta az Európai Bizottság Tiszta bolygót mindenkinek hosszú távú stratégiájának fontosságát, továbbá megvitatta a magyar parlament képviselőivel a portfóliójához tartozó kérdéseket.  

 

2018

 

  • Michel Barnier, az Európai Unió brexit-ügyi főtárgyaló

Michel Barnier brexit-ügyi főtárgyalót az Országgyűlés Külügyi bizottsága és Európai ügyek bizottsága tagjai fogadták 2018. június 4-én. A találkozón a felek megbeszélést folytattak a brexit tárgyalások jelenlegi állásáról, különös tekintettel az uniós polgárok jogaira valamint az EU27 és az Egyesült Királyság jövőbeni együttműködésének főbb kérdéseire.

 

  • Marc Lemaître, az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatóság főigazgatója

Marc Lemaître főigazgató urat és delegációját az Országgyűlés Európai ügyek, Gazdasági és Költségvetési bizottságainak tagjai fogadták 2018. július 17-én. Az eszmecserén szó esett többek között az EU 2020 utáni többéves pénzügyi keretének fejleményeiről és elfogadásának lehetséges menetéről, továbbá a kohéziós támogatásokat érintő tervezett változtatásokról is. 

 

  • Manfred Bergmann, az Európai Bizottság Gazdasági és Pénzügyi Főigazgatóságának igazgatója

Manfred Bergmann igazgató urat és delegációját az Országgyűlés Európai ügyek, Gazdasági és Költségvetési bizottságainak tagjai fogadták 2018. szeptember 18-án. A találkozó során a felek áttekintették a magyarországi költségvetés folyamatát, emellett ismerették álláspontjukat a stabilitási és növekedési paktum vonatkozó iránymutatásai vonatkozásában.

 

  • Félix Fernandez-Shaw, az Európai Bizottság Fejlesztési Főigazgatóságának Nemzetközi Együttműködésért és Feljesztéspolitikáért felelős igazgatója

Félix Fernandez-Shaw igazgató urat és delegációját az Országgyűlés Európai ügyek, Gazdasági és Költségvetési bizottságainak tagjai fogadták 2018. november 19-én. Az eszmecsere főbb pontjai az Európai Bizottság Külső Beruházási Tervének tervezett részletei, a fenntartható fejlődési célkitűzések és a következő hétéves uniós pénzügyi keret külkapcsolati eszközeivel kapcsolatos folyamatban lévő egyeztetések voltak.

 

  • Navracsics Tibor, az Európai Bizottság kultúráért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős biztosa

Navracsics Tibor biztos úr eszmecserét folytatott az Országgyűlés Európai ügyek bizottságának tagjaival a bizottság 2018. december 10-i ülésen, melynek során az egyezetés főbb témái az Európai Bizottság oktatási, kulturális és sport területen tervezett fejlesztési programjai, a következő többéves pénzügyi keret oktatásra fordítandó forrásai, valamint az Európai Bizottság által 2018. október 23-án közzétett, 2019-es évre vonatkozó munkaprogramja voltak.