Bevezetés

A határozati házszabály rendelkezése alapján irománynak minősülnek az Országgyűléshez vagy a házelnökhöz benyújtott indítványok és egyes beadványok, amelyek irományként történő iktatását az Országgyűlés elnöke elrendelte.

Az indítványok olyan írásban tett javaslatok, amelyek többségét az Országgyűlés vagy annak valamely bizottsága megtárgyal és állást foglal róluk. Műfajukat tekintve lehetnek külön napirendi pontot képező önálló indítványok a házszabály 27. §-a szerint (mint pl. a törvényjavaslat), illetve ezekhez kapcsolódóan benyújtott, a házszabály 2. melléklete szerinti nem önálló indítványok.

Iktatás után az irományok rövid időn belül megjelennek az Országgyűlés honlapján. A benyújtás illetve a parlamenti tárgyalás során keletkező minden iromány beazonosítható, visszakereshető, tárgyalásának folyamata nyomon követhető és különböző szempontok szerint lekérdezhető. Az irományok és a plenáris, valamint a bizottsági ülésekről készült szöveghű jegyzőkönyvek (naplók) együtt teszik megismerhetővé az Országgyűlés munkáját.