A Házszabályon túl – Parlamenti jogi szakmai műhely az Országgyűlés Hivatala Törvényhozási Igazgatóságán

Tartalom

A szakmai műhelyről

Aktuális esemény

Technikai információk az országházi eseményekhez

A szakmai műhely korábbi eseményei

Regisztráció az aktuális eseményre

A szakmai műhelyről

Az Országgyűlés Hivatala Törvényhozási Igazgatóságának küldetése, hogy alapfeladatai ellátásán túl egy parlamenti jogi szakmai műhely kialakítása útján is erősítse a Hivatal szakmaiságát, tudományos és egyetemi kapcsolatait, és ehhez kapcsolódóan törekedjen a parlamenti joggal foglalkozók tehetséggondozására, szakmai utánpótlásának biztosítására.

Ennek keretében szervezte meg a Hivatal 2016. februártól A Házszabályon túl címre keresztelt – a szakmai műhelynek is nevet adó – parlamenti jogi előadás-sorozatát. A négy féléven át havonta tartott előadások a közjog kevesebb figyelmet kapó részterületére, a parlamenti jogra kívánták ráirányítani a figyelmet, tekintettel arra is, hogy a megelőző években mind az Országgyűléssel és az országgyűlési képviselőkkel kapcsolatos szabályozás, mind a Házszabály megújult. A sorozatban a klasszikus szervezeti, jogállási, funkcionális megközelítés mellett helyet kapott a politológiai, a történeti aspektusok vizsgálata, a nemzetközi összehasonlítás, valamint sor került olyan új témák vizsgálatára, mint az érdekérvényesítés vagy az átláthatóság. A sorozat előadásainak anyaga a Hivatal kiadásában – két kötetben – megjelent, és elérhető az Országgyűlési Könyvtárban, illetve az Országház Könyviadó oldalán.

A jogi környezet és gyakorlat jelentős változásait dolgozta fel kézikönyvi formában az Országgyűlés alakuló ülésére megjelent Parlamenti jog – Az Országgyűlés működése, feladat- és hatásköre, kapcsolódó intézmények című kötet is. A magyar parlamenti jog egészét átfogni kívánó mű a Hivatal munkatársainak alkotóközössége és – az elméleti megalapozás és a választási eljárás tekintetében – kiváló egyetemi oktatók közös munkája eredményeként valósult meg. Az alkotók célja az volt, hogy olyan, a jogi-szakmai hitelességet maximálisan szem előtt tartó, mégis közérthető mű szülessen, mely a gyakorlati szakemberek – munkatársak, képviselők, szószólók, kormányzati tisztviselők vagy a sajtó munkatársai – számára kézikönyvként, az egyetemi oktatásban tankönyvként, a kutatók számára alapműként egyaránt hasznosítható. A kötet online is elérhető, emelett megvásárolható az Országgyűlési Könyvtárban, illetve az Országház Könyvkiadó oldalán.

Az előadások és a kiadványok mellett a műhely időről időre további szakmai programokat is kínál: szakmai gyakorlati lehetőséget jogász és államtudományi hallgatóknak, "Ösztöndíjas" programot, 6+6 hónapos junior országgyűlési köztisztviselői programot, pályzatokat stb.

Az aktuális információk elérhetők A Házszabályon túl Facebook-oldalán: facebook.com/ahazszabalyontul

Aktuális esemény

A szakmai műhelynek jelenleg nincs meghirdetett nyilvános eseménye.

 

Technikai információk az országházi eseményekhez

A parlamenti műhely nyilvános eseményein való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

A regisztrációkor az Országházba történő beléptetés érdekében a név és a születési dátum megadása szükséges, a belépés személyazonosításra alkalmas igazolvány felmutatásával lehetséges! Az Országház épületébe kizárólag előzetes biztonsági átvizsgálás után lehet belépni.

A beléptetés helye: Országház, XII. kapu – 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3., a kapu pontos elhelyezkedése az alábbi képen látható:

A beléptetés helye az Országház XII. kapuja!

Az épületbe étel, valamint nagyobb méretű táska és csomag, illetve személyi sérülés okozására alkalmas tárgy (bicska, kés, szúró-, vágóeszköz, gázspray stb.) nem hozható be. Tilos az épületbe fegyvert, lőfegyvert, lőszert, robbanóanyagot, robbantószert vagy ezek felhasználására alkalmas készüléket, illetve bármilyen pirotechnikai eszközt behozni, ennek megkísérlése szabálysértési eljárást von maga után.

A szakmai műhely korábbi eseményei

I. A Parlamenti jog – Az Országgyűlés működése, feladat- és hatáskörei, kapcsolódó intézmények című kötet bemutatója

2018. június 20. 16.00, Országház

A kötet az Országgyűlés Hivatala kiadásában jelent meg.

A kötetet bemutatják:

Dr. Bihari Mihály professor emeritus, a kötet lektora

Prof. dr. Stumpf istván alkotmánybíró, egyetemi tanár, a kötet lektora

Dr. Soltész István, az Országgyűlés volt főtitkára, a kötet lektora

Dr. Bárány Tibor, a Törvényhozási Igazgatóság vezetője

 

II. A Házszabályon túl előadás-sorozat

Dátum

Témakör

Előadó(k)

„Alapozó szemeszter” – 2016. I. félév

2016. február 16.

A parlament alkotmányjogi megközelítése és legitimációja

Kukorelli István (ELTE)

2016. március 22.

Az országgyűlési képviselők jogállása, frakciók vs. szabad mandátum

Szente Zoltán (NKE)

2016. április 12.

Az Országgyűlés a hatalommegosztás rendszerében, a parlament döntési autonómiája

Erdős Csaba (SZE) – Smuk Péter  (SZE)

2016. május 10.

Törvényalkotás és a speciális eljárások

Petrétei József (PTE)

2016. június 7.

Az Országgyűlés ellenőrző szerepe

Salamon László (PPKE) – Schanda Balázs (PPKE)

„Elmélyítő szemeszter” – 2016. II. félév

2016. szeptember 20.

Házszabálytörténet

Horváth Attila (PPKE-ELTE) – Soltész István (Ogy. Hivatala)

2016. október 18.

Beszédjog vs. obstrukció, az Országgyűlés működési rendje

Bihari Mihály (ELTE)

2016. november 15.

Parlamenti kormányzás, politikai működés az Országgyűlésben

Ilonszki Gabriella (BCE) – Várnagy Réka (BCE)

2016. december 13.

Az új Házszabállyal kapcsolatos tapasztalatok, a Törvényalkotási bizottság működése

Bárány Tibor (Ogy. Hivatala) – Gulyás Gergely

„A parlamenti jog határterületei” – 2017. I. félév

2017. február 14.

1. A költségvetés és a zárszámadás elfogadása

2. A nemzetközi szerződéskötési eljárás

Adorján Richárd (NGM)

Sonnevend Pál (ELTE)

2017. április 25.

A parlamenti nyilvánosság és érdekérvényesítés

Bodnár Eszter (ELTE) – Simon Zoltán (EKF-ELTE)

2017. május 16.

Fegyelmi jog az Országgyűlésben, az Országgyűlési Őrség

Pesti Sándor (ELTE)

2017. június 13.

1. A nemzetiségek parlamenti részvétele

2. A parlamenti etikett változásai

Móré Sándor (KRE)

Unger Anikó (PPKE)

„Nemzetközi kitekintés” – 2017. II. félév

2017. szeptember 19.

Parlamentek Nyugat-Európában: Franciaország, Belgium, Luxemburg

Trócsányi László (SZTE)

2017. október 17.

Parlamentek német nyelvterületen: Németország, Ausztria, Svájc

Herbert Küpper (MTA JTI)

2017. november 21.

Parlamentek Közép-Európában

Halász Iván (NKE)

2018. február 13.

A magyar és az angolszász parlamentek közös hagyományai és távlatai

Stumpf István (SZE) – Orbán Balázs (Századvég)

Vissza az oldal tetejére