Támogatások adatai - 2013Schmitt Pál közcélú felajánlásai, adományai 2013. évben

 
1. A kedvezményezett neve Immaculata Alapítvány a Köztéri Szobrok Emeléséért
A támogatás célja: A Budai Vár déli Cortina-falán felállítandó Mária-szobor készítésének költségeihez hozzájárulás
A támogatás összege: 6.000.000 forint

2. A kedvezményezett neve Széphalom Alapítvány
A támogatás célja: Általános iskolai sportpálya felújítás és rekonstrukció támogatása
A támogatás összege: 5.000.000 forint

3. A kedvezményezett neve Tehetségműhely Közhasznú Alapítvány
A támogatás célja: Magyarországon és határon túl élő sajátos nevelési igényű magyar gyermekek tehetséggondozása
A támogatás összege: 500.000 forint

4. A kedvezményezett neve Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék
A támogatás célja: Kiemelkedő tanulmányi eredményt felmutató, nehéz körülmények között élő, zsámbéki és töki közép- és felsőfokú tanulmányokat folytató diákok tanulmányi ösztöndíja, az Árpádházi Szent Erzsébet Ösztöndíj
A támogatás összege: 500.000 forint

5. A kedvezményezett neve Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány
A támogatás célja: Az Alapítvány működési támogatása, 2013. évi emlékmise megszervezése, megemlékezések támogatása
A támogatás összege: 1.000.000 forint

6. A kedvezményezett neve Farkas János Alapítvány
A támogatás célja: A kisebbségi válogatott részvételének támogatása a "NORWAY CUP" labdarúgó tornán
A támogatás összege: 1.500.000 forint

7. A kedvezményezett neve Fülei Római Katolikus Egyházközség
A támogatás célja: A fülei templom Jakobey Károly 1891-ből származó oltárképének restaurálása
A támogatás összege: 1.500.000 forint

8. A kedvezményezett neve Vendégvárás Művészete Egyesület
A támogatás célja: Az asztalterítés és az ehhez kapcsolódó tárgykultúra megismertetése, terjesztése
A támogatás összege: 1.500.000 forint

9. A kedvezményezett neve Verecke Alapítvány
A támogatás célja: Kárpátaljai magyar oktatási, kulturális, szociális, egyházi intézmények támogatása
A támogatás összege: 3.000.000 forint

10. A kedvezményezett neve Temesvári Pelbárt Ferences Gimnázium "Szent Mihály" Alapítvány Esztergom
A támogatás célja: A ferences gimnázium web infrastruktúrájának 2013. évi fejlesztésének és hátrányos helyzetű tanulók sportolási lehetősége
A támogatás összege: 2.500.000 forint

11. A kedvezményezett neve "Szent Márton Karitász" Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány
A támogatás célja: Ösztöndíj program támogatása magyar nemzetiségű tanulók számára
A támogatás összege: 1.000.000 forint

12. A kedvezményezett neve Szekszárdi Római Katolikus Plébánia
A támogatás célja: Szekszárdi Belvárosi Templom Kupolájának megerősítése
A támogatás összege: 1.000.000 forint

13. A kedvezményezett neve Zalalövői Római Katolikus Plébánia
A támogatás célja: Zalalövői templom felújítása
A támogatás összege: 500.000 forint

14. A kedvezményezett neve Budapest-Máriaremete Kisboldogasszony-Bazilika Plébánia
A támogatás célja: A Templom előcsarnokának, sekrestyéjének és raktárának felújítása
A támogatás összege: 2.000.000 forint

15. A kedvezményezett neve Hummel Kornél Látássérülteket Támogató Alapítvány
A támogatás célja: Működési célú adomány
A támogatás összege: 2.000.000 forint

16. A kedvezményezett neve Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon Idősek és Fogyatékos Személyek Otthona
A támogatás célja: A közepes és súlyos halmozottan fogyatékos ellátottak részére szolgáló lakócentrum támogatása
A támogatás összege: 3.000.000 forint

17. A kedvezményezett neve Autisták Országos Szövetsége
A támogatás célja: X. Nemzetközi AE Kongresszus szervezési, bonyolítási költségeihez való hozzájárulás
A támogatás összege: 2.000.000 forint

18. A kedvezményezett neve "Teljes Élet" Szociális Alapítvány
A támogatás célja: Sérült fiatalok nyaraltatása, a Teljes Élet Tábor étkezési költségeihez való hozzájárulás
A támogatás összege: 1.000.000 forint

19. A kedvezményezett neve Magyarországi Mindszenty Alapítvány
A támogatás célja: Mindszenty József bíboros boldoggá avatási eljárásával összefüggő alapítványi feladatok ellátásának támogatása
A támogatás összege: 3.000.000 forint

20. A kedvezményezett neve STAFÉTA Diáksport Egyesület
A támogatás célja: A szociálisan instabil, közel 300 enyhe értelmi fogyatékos tanuló rendszeres sportolás, testedzés, versenyzés biztosítása, sportra való nevelés, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet alakítása
A támogatás összege: 1.000.000 forint

21. A kedvezményezett neve Szentegyházi Gyermekfilharmónikusokért Alapítvány
A támogatás célja: Működési célú adomány
A támogatás összege: 2.000.000 forint

22. A kedvezményezett neve Aranycsapat a Kárpát-medencei Fiatalok Sportjáért Alapítvány
A támogatás célja: Kárpát-medencei Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság támogatása
A támogatás összege: 2.000.000 forint

23. A kedvezményezett neve Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
A támogatás célja: Szórványoktatás támogatása a Vajdaságban
A támogatás összege: 1.000.000 forint

24. A kedvezményezett neve Reviczky Társulás
A támogatás célja: A lévai Magyar Ház felújítása, működésének támogatása
A támogatás összege: 2.000.000 forint

25. A kedvezményezett neve Poverello Közhasznú Ferences Alapítvány
A támogatás célja: Vajdasági halmozottan hátrányos magyar származású gyermekek étkezési, tanulási és lelki gondozásának támogatása
A támogatás összege: 1.000.000 forint

26. A kedvezményezett neve Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség
A támogatás célja: Hozzájárulás a Cserkészszövetség 2013. évi működési és programszervezési költségeihez
A támogatás összege: 1.000.000 forint

27. A kedvezményezett neve "Kallos Zoltán" Alapítvány
A támogatás célja: Sármási gyermekek magyar nyelvű oktatásának támogatása
A támogatás összege: 1.000.000 forint

28. A kedvezményezett neve Női Kézilabda Club Csurgó
A támogatás célja: A Kézilabda Club működésének támogatása
A támogatás összege: 500.000 forint

29. A kedvezményezett neve Nemerkényi Oktató, Fordító és Szolgáltató Bt.
A támogatás célja: Az English through Sport című könyv újranyomásának nyomdai költségéhez történő hozzájárulás
A támogatás összege: 500.000 forint

30. A kedvezményezett neve Csurgói Spartacus Ökölvívó Sport Klub
A támogatás célja: Fiatal bokszolók nevelésének támogatása
A támogatás összege: 500.000 forint

31. A kedvezményezett neve Immaculata Alapítvány a Köztéri Szobrok Emeléséért
A támogatás célja: A Budai Vár déli Cortina-falán felállítandó Mária-szobor készítésének költségeire
A támogatás összege: 2.000.000 forint

32. A kedvezményezett neve Török Tilla
A támogatás célja: Tehetséggondozás, turné utak támogatása
A támogatás összege: 500.000 forint

33. A kedvezményezett neve Alapítvány a Szentmártonkátai Székely József Általános Iskoláért
A támogatás célja: Tornaterem felépítésének, sportudvar létrehozásának támogatása
A támogatás összege: 3.000.000 forint

34. A kedvezményezett neve Erdélyi Református Egyházkerület
A támogatás célja: A kolozsvári Házsongrádi temetőben levő történelmileg és művelődéstörténetileg fontos magyar műemléksírok restaurálásának, gondozásának támogatása
A támogatás összege: 500.000 forint

35. A kedvezményezett neve Udvarhelyi Zsuzsanna
A támogatás célja: Tehetséggondozás, tanulmányi támogatás
A támogatás összege: 1.000.000 forint

36. A kedvezményezett neve "Nukleó a paksi fiú kosárlabdáért" Alapítvány
A támogatás célja: Kiemelkedő sport és tanulmányi eredményt elérő sportoló fiatalok külföldi sporttanulmányi ösztöndíjhoz juttatása, önerő támogatása
A támogatás összege: 500.000 forint

37. A kedvezményezett neve Unitárius Óvodáért Egyesület - Kolozsvár
A támogatás célja: A Kolozsvári Unitárius Bölcsőde épülete felújításának támogatása
A támogatás összege: 500.000 forint

38. A kedvezményezett neve Budakalászi Lenvirág Alapítvány
A támogatás célja: Az Alapítvány művészeti programja megvalósításának támogatása
A támogatás összege: 600.000 forint

39. A kedvezményezett neve Kincses Kolozsvár Egyesület
A támogatás célja: A 4. Kolozsvári Magyar Napok szervezési költségeinek támogatása
A támogatás összege: 1.000.000 forint

40. A kedvezményezett neve Corvina Kiadó Kft
A támogatás célja: "Vivat Varga!" c. könyv kiadásának támogatása
A támogatás összege: 500.000 forint

41. A kedvezményezett neve Keskenyúton Délvidéki Tragédiánk 1944-45 Alapítvány
A támogatás célja: Az Alapítvány működésének támogatása
A támogatás összege: 500.000 forint

42. A kedvezményezett neve Szent Ferenc Alapítvány
A támogatás célja: Az Alapítvány gyermekotthonai fenntartási költségeinek támogatása
A támogatás összege: 2.000.000 forint

43. A kedvezményezett neve Dr. Kovácsiné Ferencz Éva
A támogatás célja: CD kiadásának támogatása
A támogatás összege: 500.000 forint

44. A kedvezményezett neve Magyar Edzők Társasága
A támogatás célja: Magyar Edző folyóirat kiadásának támogatása
A támogatás összege: 1.000.000 forint

45. A kedvezményezett neve Munkás Szent József Római Katolikus Plébánia
A támogatás célja: Tóthfalu plébánia keretében működő diákotthon működésnek támogatása
A támogatás összege: 1.000.000 forint

46. A kedvezményezett neve Bolyki Balázs
A támogatás célja: Bolyki Balázs sérültekből álló gaspel kórusa számára zsinórnélküli URH mikrofonok vásárlásának támogatása
A támogatás összege: 1.000.000 forint

47. A kedvezményezett neve Szabadkai Egyházmegye
A támogatás célja: Az Egyházmegyei Pasztorális Ifjúsági Központ, valamint az egyházmegyei ifjúsági tevékenységek támogatása
A támogatás összege: 1.000.000 forint

48. A kedvezményezett neve Skublics Ádám Imre
A támogatás célja: Tehetséggondozás, tanulmányok támogatása
A támogatás összege: 1.100.000 forint

49. A kedvezményezett neve Tégy a Pető Intézet Gyermekeiért Alapítvány
A támogatás célja: Mozgássérült gyermekek rehabilitációjának támogatása
A támogatás összege: 3.000.000 forint

50. A kedvezményezett neve Dévény Anna Alapítvány
A támogatás célja: Az Alapítvány működésének támogatása
A támogatás összege: 400.000 forint

51. A kedvezményezett neve Medgyesi Zsolt
A támogatás célja: Tehetséggondozás, tanulmányok támogatása
A támogatás összege: 400.000 forint


Vissza