Ideiglenes (vizsgáló- és eseti) bizottságok (1990-2014)

Lezárva: 2014. április 25.

Feladataikat az Országgyűlés – az e bizottságok létrehozásáról szóló – határozatában állapítja meg. Az Országgyűlés 1990 és 2009 (februárja) között az alábbi vizsgáló- és eseti bizottságok létrehozásáról döntött.

OGY határozat száma Bizottság neve
1990-1994
45/1990. (V. 25.) OGY határozat Vizsgálóbizottság a nyomtatott és elektronikus sajtó privatizációs eljárásainak kivizsgálására (Az Axel-Springer Budapest Kft. üzleti akcióinak és ebben az MSZP szerepének kivizsgálásával foglalkozó bizottság)
58/1990. (VII. 27.) OGY határozat "A társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának kérdésével foglalkozó" ideiglenes bizottság 1 (A nem pártként bejegyzett társadalmi szervezetek költségvetési támogatása elosztásának előkészítésével foglalkozó ideiglenes bizottság)
89/1990. (XII. 29.) OGY határozat A társadalmi szervezetek költségvetési támogatására szolgáló pénzeszközök elosztását előkészítő ideiglenes bizottság2
91/1990. (XII. 29.) OGY határozat Az Állami Számvevőszék szervezetének és működésének felülvizsgálatát végző ad hoc bizottság 
20/1993. (IV. 7.) OGY határozat A Dunai Vízlépcsőrendszer kérdéseivel foglalkozó ideiglenes bizottság 
1994-1998
66/1995. (VI. 17.) OGY határozat Vizsgálóbizottság az adós- és bankkonszolidáció körülményeinek tisztázására
67/1995. (VI. 17.) OGY határozat Vizsgálóbizottság a Budapest Bank részére juttatott állami támogatás körülményeinek tisztázására
68/1995. (VI. 17.) OGY határozat A privatizációs folyamatok és az állami vagyonkezelés hatékonyságát és jogszerűségét veszélyeztető fogyatékosságok és visszaélések feltárását, a korrupcióellenes fellépést elősegítő országgyűlési eseti bizottság ("rövidített neve: privatizációs eseti bizottság)
118/1995. (XII. 22.) OGY határozat Az Egészségbiztosítási Önkormányzat és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár gazdálkodását vizsgáló bizottság
124/1995. (XII. 22.) OGY határozat A magyar-orosz olajszállítások és az orosz államadósság hasznosítása során felmerült összeférhetetlenségek, valamint a politikai döntéshozók és a gazdasági élet résztvevőinek esetleges összefonódását vizsgáló bizottság
86/1996. (X. 30.) OGY határozat Az ÁPV Rt.-nek az önkormányzatokat megillető belterületi földértékekkel kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítése tárgyában adott megbízási szerződések és megbízási díjak körülményeinek tisztázására felállított vizsgálóbizottság 
111/1996. (XII. 19.) OGY határozat A kábítószer-fogyasztás visszaszorítása érdekében létrehozott eseti bizottság
46/1997. (IV. 29.) OGY határozat Vizsgálóbizottság a MÁV Rt. gazdálkodásának átvilágítására, különös tekintettel a teherszállító vasúti kocsik leselejtezésére és beszerzésére
63/1997. (VI. 18.) OGY határozat Az 1992. évi GATT-megállapodás hibáinak orvoslását elősegítő(eseti) bizottság
122/1997. (XII. 18.) OGY határozat Az 1997. november 3-ra, Budapestre bejelentett és a gyülekezési jogról szóló 1989. évi III. törvény 8. §-ának (1) bekezdésében és 9. §-ának (2) bekezdésében foglaltak szerint betiltott rendezvénnyel kapcsolatos kérdéseket vizsgáló bizottság
1998-2002
68/1998. (XI. 23.) OGY határozat Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal működése és felügyelete során felmerült aggályok kivizsgálására irányuló parlamenti vizsgálóbizottság
69/1998. (XI. 23.) OGY határozat A politikusokról és más közéleti személyiségekről, valamint azok családtagjairól az előző parlamenti ciklusban folytatott törvénytelen és titkos adatgyűjtést vizsgáló bizottság
70/1998. (XI. 17.) OGY határozat "Kellő körültekintéssel járt-e el a kormány a hatáskörébe tartozó személyi kérdésekben, különös tekintettel olyan személyek kinevezésére, akikkel kapcsolatban tisztázatlan, kétes gazdasági összefüggések merültek fel?" kérdést vizsgáló bizottság
16/1999. (III. 8.) OGY határozat A Választási Rendszer Reformját Előkészítő eseti bizottság 
67/1999.(VI. 25) OGY határozat A közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvényben megfogalmazott jogalkotói szándék érvényesülését vizsgáló bizottság
94/1999. (XII. 7.) OGY határozat Országgyűlési vizsgálóbizottság az esetleges korrupciós ügyek feltárására az olajügyek és a szervezett bűnözés között
103/2000. (XII. 20.) OGY határozat Az országgyűlési képviselők vagyoni helyzetét vizsgáló bizottság
2002-2006
41/2002. (VII. 12.) OGY határozat A rendszerváltás utáni első, szabadon választott Magyar Országgyűlés megalakulását követően kormányzati politikai szerepet betöltő személyeknek az előző politikai rendszer állambiztonsági tevékenységében való részvételének tényeit és körülményeit vizsgáló bizottság 
43/2002. (VII. 12.) OGY határozat A miniszterelnök titkosszolgálatokkal összefüggő tevékenységének és múltjának tényeit és következményeit vizsgáló bizottság
70/2002. (X. 4.) OGY határozat Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal működése és felügyelete során felmerült aggályok kivizsgálására irányuló parlamenti vizsgálóbizottság
11/2003. (II. 19.) OGY határozat "Parlagfűmentes Magyarországért" eseti bizottság
33/2003. (IV. 3.) OGY határozat Az állam által nagy összegű költségvetési támogatásban részesített pénzintézetek konszolidációját vizsgáló bizottság
34/2003. (IV. 3.) OGY határozat A kormányzati szerveknél, illetve a kormány felügyelete alá tartozó szerveknél, különös tekintettel az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál elrendelt adatmásolással, esetleges jogosulatlan adatkezeléssel, adatátadással, illetve az APEH informatikai rendszerének megismerésével, valamint az APEH által különböző adóalanyok felé történő információkéréssel összefüggő tevékenységek körülményeit vizsgáló bizottság
48/2003. (IV. 30.) OGY határozat A külföldi fegyveres erők Magyarország területén és légterében való áthaladásának megvizsgálására létrehozott vizsgálóbizottság
83/2003. (IX. 11.) OGY határozat A paksi atomerőműben történt súlyos üzemzavar körülményeinek és annak elhárítására tett intézkedéseknek, valamint a kieső villamos energia pótlási lehetőségeinek megvizsgálására létrehozott vizsgálóbizottság
92/2003. (IX. 19.) OGY határozat Az óvoda- és iskolabezárások okait vizsgáló bizottság 
97/2003. (IX. 23.) OGY határozat A nemzeti lovas programot előkészítő eseti bizottság 
110/2003. (X. 27.) OGY határozat A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által feltárt brókerbotránynak, ezen belül különösen a Pannonplast Rt. részvényeinek megvásárlása körülményeinek, a K&H Equities Rt.-nél történt milliárdos sikkasztásnak, a Britton cégcsoportnak a tranzakcióban betöltött szerepének, a Medgyessy Péter által elnökölt Inter-Európa Bank Rt.-ben történt pénzmosásnak és az egész botránysorozattal kapcsolatos kormányzati és kormánypárti politikusok érintettségének kivizsgálására létrehozott vizsgálóbizottság 
134/2003. (XII. 17.) OGY határozat A holocaust roma áldozatainak nemzetközi és hazai kárpótlását vizsgáló parlamenti vizsgálóbizottság 
6/2004. (III. 2.) OGY határozat Országgyűlési vizsgálóbizottság „Az Orbán-kormány (az 1998-2002-es kormányzati ciklus) alatt a Millenáris Kht. és a Kisrókus 2000 Kft., a Magyar Fejlesztési Bank Rt., a Miniszterelnöki Hivatal és annak Országimázs Központja, valamint az Ifjúsági és Sportminisztérium, a Sportfólió Kht. működésével és gazdálkodásával, továbbá vezetőik, vezető tisztségviselőik és tisztviselőik döntéseivel, intézkedéseivel kapcsolatban felmerülő – a politikai, erkölcsi és jogi felelősség kérdését is felvető – közéleti tisztaságot sértő cselekmények, ezzel összefüggő esetleges vagyongyarapodások, valamint mindezzel összefüggésben az Orbán-kormány kormányzati és kormánypárti politikusai, vezetői – különösen Orbán Viktor, Stumpf István és Deutsch Tamás –  érintettségének és esetleges felelősségének kivizsgálására"
23/2004. (III. 31.) OGY határozat A kormány által 2004. február 11-én bejelentett, az M5-ös autópálya megvásárlásával és továbbépítésével kapcsolatos kormánydöntés körülményeinek és az ez alapján az AKA Rt.-vel megkötni tervezett szerződések várható következményeinek kivizsgálására létrehozott országgyűlési vizsgálóbizottság 
19/2005. (IV. 14.) OGY határozat A „Nemzeti stratégia a kábítószer-probléma visszaszorítására" című dokumentumban foglaltaknak az Európai Unió készülő Drogstratégiájával való összehangolását előkészítő eseti bizottság 
38/2005. (V. 12.) OGY határozat "Az Orbán család állami forrásból történő gazdagodása, különös a szőlőbirtokokra" elnevezéssel parlamenti vizsgálóbizotttekintettel ság 
39/2005. (V. 12.) OGY határozat A jövedéki törvény kormánypártok által történt, a költségvetésnek több tízmilliárd forint bevételkiesést okozó módosítása, és ezzel a Zwack Unicum Rt. milliárdos adóhátralék alóli mentesítése, Zwack Péter volt SZDSZ-es országgyűlési képviselő mandátumáról történt lemondása, továbbá a Vám- és Pénzügyőrség Vegyvizsgáló Intézetének a Zwack Unicum Rt.-t érintő vizsgálata és annak másfél éve elmaradó következménye, és Arnold Mihály a Vám- és Pénzügyőrség volt országos parancsnoka lemondása közti összefüggéseket, és mindezekkel kapcsolatban Medgyessy Péter volt miniszterelnök és Draskovics Tibor pénzügyminiszter felelősségét vizsgáló bizottság
44/2005. (V. 26.) OGY határozat Vizsgálóbizottság „az Apró-Gyurcsány érdekkör privatizációból, állami megrendelésekből, illetve állami hitelekből történő meggazdagodásának titkairól" címmel (A bizottság rövidített neve: „az Apró-Gyurcsány érdekkör milliárdjainak titkait vizsgáló bizottság")
2006-2010
55/2006. (XII. 6.) OGY határozat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv végrehajtását felügyelő eseti bizottság 
12/2007. (III. 7.) OGY határozat Fogyasztóvédelmi eseti bizottság
14/2007. (III. 7.) OGY határozat Kábítószerügyi eseti bizottság
56/2007. (VI. 20.) OGY határozat Kutatási és innovációs eseti bizottság
57/2007. (VI. 26.) OGY határozat A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló törvényben meghatározott pályázati eljárás országgyűlési ellenőrzését szolgáló eseti bizottság
62/2007. (VI. 27.) OGY határozat Az állami intézményeknek és szervezeteknek az „Együtt Egymásért, Egy-másért Alapítvány" működésével kapcsolatos korrupciógyanús ügyekben való részvételének körülményeit és az „Együtt Egymásért, Egy-másért Alapítvány" működésének nemzetbiztonsági kockázatait vizsgáló bizottság
78/2007. (IX. 28.) OGY határozat Az 1998-2006 közötti költségvetési éveket érintően, az Országgyűlés, a Miniszterelnöki Hivatal és a minisztériumok hatáskörében hozott döntéssel, államháztartáson kívüli szervezetek részére történt ingyenes vagyoni juttatásokkal kapcsolatos eljárások szabályszerűségének kivizsgálására felállított parlamenti vizsgálóbizottság
98/2008. (IX. 26.) OGY határozat A Nabucco-földgázvezeték előkészítésének és megvalósításának folyamatát segítő eseti bizottság
111/2008. (X. 10.) OGY határozat e-Befogadásügyi eseti bizottság a magyarországi digitális szakadék csökkentéséért
125/2008. (XII. 3.) OGY határozat A Magyar Köztársaság polgárai személyes adatainak biztonságát, valamint egyes állami szerveket, közszereplőket érintő információszerzési, vagy más néven „árnyék-titkosszolgálati" botrány körülményeit és az ügy kezelésének anomáliáit vizsgáló bizottság 
50/2009. (VI. 18.) OGY határozat A Soros Fund Management LLC magyarországi káros pénzügyi tevékenységeit feltáró vizsgálóbizottság
90/2009. (X. 29.) OGY határozat A „King's City" elnevezésű, Sukoró község külterületén megvalósuló turisztikai projekt létrehozásával kapcsolatos kormányzati tevékenységet feltáró vizsgálóbizottság
91/2009. (XI. 12.) OGY határozat Az árfolyamváltozás, a hitelszerződések és a törlesztőrészletek, valamint a bankok kockázatvállalási gyakorlata és a hitelnyújtás profitnagysága összefüggéseit feltáró vizsgálóbizottság3
104/2009. (XII. 18.) OGY határozat A Centrum Parkoló Kft., valamint a Fővárosi Önkormányzatok Parkolási Társulásának tevékenységét és kapcsolatát vizsgáló bizottság
18/2010. (II. 25.) OGY határozat A Sláger és a Danubius rádiók frekvenciájára kiírt ORTT-pályázat elbírálása során felmerült egyes pártkötődések és háttéralkuk szerepét vizsgáló bizottság létrehozásáról
2010-2014
54/2011. (VI. 29.) OGY határozat A cukorgyárak privatizációját, valamint Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozása óta a közösségi cukorreformok során képviselt magyar álláspontot értékelő, és annak itthoni következményeit feltáró vizsgálóbizottság
117/2010. (XI. 30.) OGY határozat A Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság
115/2010. (XI. 25.) OGY határozat A Magyar Államvasutak Zrt. jelenlegi gazdasági helyzetéhez vezető, 2002-2010 közötti - kiemelten a MÁV Zrt. szerkezetátalakítására és a leánytársaságok privatizációjára vonatkozó - döntések vizsgálatára létrehozott vizsgálóbizottság
19/2012. (III. 14.) OGY határozat A MALÉV Zrt. és a Budapest Airport Zrt. szocialisták és szabad demokraták általi privatizációjának körülményeit, továbbá a MALÉV Zrt. visszaállamosításának folyamatát, valamint jelenlegi fizetésképtelenségét és felszámolását előidéző, 2002-2010 között meghozott intézkedéseket, illetve az ebben az időszakban felmerülő döntéshozói felelősség kérdéskörét vizsgáló bizottság
29/2010. (VI. 3.) OGY határozat A műsorterjesztés és a digitális átállás szabályairól szóló törvényben meghatározott pályázati eljárás országgyűlési ellenőrzését szolgáló eseti bizottság
81/2010. (IX. 15.) OGY határozat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa tagjait jelölő eseti bizottság
22/2012. (III. 20.) OGY határozat A VOLÁNBUSZ Zrt. 2003-ban megalkotott reorganizációs programja végrehajtásának körülményeit vizsgáló bizottság
47/2010. (VI. 29.) OGY határozat Alkotmány-előkészítő eseti bizottság
52/2010. (VII. 14.) OGY határozat Az Alkotmánybíróság elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság
104/2013. (XII. 20.) OGY határozat Az állami adóhatóság 2002 és 2013 közötti kiemelt adózókkal kapcsolatos gyakorlatát vizsgáló bizottság
34/2010. (VI. 16.) OGY határozat Az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit jelölő eseti bizottság
34/2011. (VI. 7.) OGY határozat Az egyenruhás bűnözés folyamatát, hátterét és a gyöngyöspatai eseményeket feltáró, valamint az egyenruhás bűnözés felszámolását elősegítő eseti bizottság
101/2013. (XII. 12.) OGY határozat Az Európa több országát érintő lehallgatási botrány magyarországi szálainak, valamint a külföldi befolyásszerzési törekvéseknek a feltárására irányuló vizsgálóbizottság
76/2011. (X. 14.) OGY határozat Innovációs és fejlesztési eseti bizottság

1 1994 előtt a Házszabály nem ismerte az „eseti" bizottság elnevezést, hanem e bizottságokat ideiglenes (ad hoc) bizottságnak nevezte.

2 1992 februárjától „különbizottság" elnevezéssel állandó jellegű bizottságként működött tovább a ciklus végéig.

3 E bizottságok tisztségviselőit, illetve tagjait az Országgyűlés nem választotta meg, így tevékenységüket nem kezdték el.