A tárgyalási rend fenntartása, a fegyelmi jogkör

Az Országgyűlés elnökének feladata az Országgyűlés tekintélyének megóvása, és rendjének fenntartása. E feladatok jórészt a plenáris üléshez kötődnek, így e jogkört az ülést vezető alelnökök is gyakorolják.

Az Országgyűlésről szóló törvény 2012-ben a korábbiaknál szigorúbb fegyelmi jogkört vezetett be. Megőrizte a szómegvonást és a rendreutasítást, de kiegészítette ezeket az ülésről való kizárással és a tiszteletdíj csökkentésével. A legsúlyosabb esetben (ha a képviselő fizikai erőszakot alkalmazott, vagy azzal fenyegetett) a kizárással együtt a képviselő jogainak gyakorlását is meghatározott időre fel lehet függeszteni. A képviselői jogok gyakorlásának felfüggesztése azt jelenti, hogy a képviselő nem vehet részt az Országgyűlés ülésein és a bizottságok munkájában. A kizárásról és a képviselői jogok felfüggesztéséről a Házbizottság javaslatára az Országgyűlés dönt. Határozatképtelenség esetén viszont az elnök dönt a kizárásról, de ennek törvényességéről az Országgyűlésnek a következő ülésen határoznia kell. Ha a legsúlyosabb eset miatt került sor az ülésről való kizárásra és a képviselő nem hagyja el az üléstermet, az elnök – a 2013. januárjától felállított – Országgyűlési Őrséggel kivezettetheti.