Werbőczi Hármaskönyve az Országgyűlési Könyvtárban

Werbőczi Hármaskönyve az Országgyűlési Könyvtárban

Az Országgyűlési Könyvtár muzeális gyűjteménye nemrég gyarapodott Werbőczi István kötetével, melyet M. Tótfalusi Kis Miklós 1698-ban Kolozsváron adott ki. A „Decretum Latino-Hungaricum. Sive Tripartitum opus juris consuetudinarii... Regni Hungariae et Transilvaniae, ac Partium Eidem Subjectarum... Az az, Magyar és Erdély Országnak három részre osztott törvény könyve” nyomtatott dokumentumai a magyar és az erdélyi jogélet alapjait jelentő fejedelemségkori törvénygyűjteményeket tartalmazzák.

A kötetben megtalálható Werbőczi Hármaskönyvének latin és magyar nyelvű szövege, valamint az ún. Approbáták, az 1540 és 1653 között tartott erdélyi országgyűlések végzéseinek válogatott, kivonatolt és tárgyuk szerint rendezett gyűjteménye, továbbá a Compilatae constitutiones, az 1654-től 1669-ig keletkezett törvények gyűjteménye. A kiadvány végén egy magyar nyelvű kéziratos rész is helyet kapott, mely az erdélyi jogélet különböző kérdéseit taglalja.

A kötet a beszerzést követően restauráláson esett át, s immár megújult formában képezi az Országgyűlési Könyvtár muzeális gyűjteményének értékes darabját.

werboczi-cimlap_nagy

A kötet címlapja
Forrás: Országgyűlési Könyvtár

A kötetről és a restaurálás részleteiről bővebb információ az Országgyűlési Könyvtár honlapján, ide kattintva található.