Mobil távközlési eszközök és szolgáltatások beszerzése

közbeszerzési eljárást megindító hirdetmény

2018/S 016-032790.
KÉ-787/2018.

közbeszerzési dokumentumok ajánlati dokumentáció
konzultációs jegyzőkönyv
kiegészítő tájékoztatás 1.
módosított közbeszerzési dokumetnumok
módosított ártáblázat 2 rész
kiegészítő tájékoztatás 2.

eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló tájékoztató

 

előzetes összesített tájékoztató

 

közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés

 

tájékoztató a szerződés módosításáról

 

a szerződés teljesítésére vonatkozó adatok

 

előzetes vitarendezéssel kapcsolatos Kbt. 80. § (2) bekezdése szerinti adatok

 

jogorvoslatra vonatkozó adatok

 

egyéb hirdetmények