Készült: 2020.05.30.01:11:25 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

97. ülésnap (2019.11.22.),  93-99. felszólalás
Felszólalás oka Általános vita lefolytatása
Felszólalás ideje 7:58


Felszólalások:   85-93   93-99   99-107      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezzel a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kíváne ebben a vitában valaki még felszólalni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok. Az általános vitát lezárom. Tisztelettel kérdezem miniszter urat, hogy kíváne zárszót mondani. (Szijjártó Péter: Köszönöm, nem.) Nem kíván. Köszönöm szépen.

Tisztelt Képviselőtársaim! A módosító javaslatok benyújtására ez esetben is tegnap 16 óráig volt lehetőség.

Soron következik „A Magyarország Kormánya és a Bahreini Királyság Kormánya között a diplomata-, szolgálati és különleges útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló Megállapodás kihirdetéséről” szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány-előterjesztés T/8002. számon a Ház informatikai hálózatán valamennyiünk számára elérhető.

Most megadom a szót Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úrnak, a napirendi pont előterjesztőjének. Parancsoljon, miniszter úr!

SZIJJÁRTÓ PÉTER külgazdasági és külügyminiszter, a napirendi pont előterjesztője: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A Bahreini Királysággal megkötött megállapodásunknak az a célja, hogy biztosítsuk a magyar és a bahreini diplomata-, szolgálati és különleges útlevelek birtokosai számára a vízummentes utazást és a legfeljebb 90 napi vízummentes tartózkodást Magyarországon, illetve a Bahreini Királyság területén. Az állami vezetők, a hivatalos célból utazó képviselők, diplomaták és köztisztviselők részére biztosított vízummentesség nyilvánvalóan nagymértékben tudja segíteni a két ország közötti politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok szorosabbra fűzését.

(12.30)

Jelentősen megkönnyíti a kapcsolattartást minden együttműködési területen. A vízummentességi megállapodással elkerülhetővé válik az előzetes vízumügyintézéssel járó időveszteség és az ezzel kapcsolatos adminisztrációs teher. A két ország az aláírással természetesen vállalja azt is, hogy ezen útlevelek birtokosai az adott ország területén érvényes valamennyi jogszabályt és előírást tiszteletben tartják.

A megállapodást idén szeptember 27-én az ENSZ Közgyűlésen írtuk alá bahreini kollégámmal, tehát itt ebből már látszik, hogy a ratifikációs folyamatok felgyorsítására vonatkozó miniszteri utasítást sikerült tiszteletben tartani. A részleges vízummentességi megállapodás 11 cikkből áll. A diplomáciai, illetve a konzuli képviseletek, valamint a nemzetközi szervezetekhez akkreditált képviseletek tagjai, valamint a velük közös háztartásban élő családtagok számára természetesen továbbra is előírás, hogy a beutazásukat megelőzően vízumot, majd pedig azt követően tartózkodási engedélyt kell beszerezni a fogadó államtól.

Az egyezmény rendelkezik a személyi, területi és időbeli hatályról, rendelkezik a vízummentes beutazást biztosító útlevelek érvényességére vonatkozó szabályokról, rendelkezik a beutazás megtagadásának lehetőségéről, a megállapodás felfüggesztésének a lehetőségéről, valamint az alkalmazás során esetlegesen felmerülő viták rendezésének módjáról.

Tájékoztatom önöket, hogy magyar, arab és angol nyelven történt az aláírás, de itt a jogszabályban a magyar és az angol nyelvű szöveg jóváhagyását kérem önöktől. A magyart, szerintem evidens, hogy miért, az angolt pedig azért, mert a szerződésben az van kikötve, hogy viták esetén az irányadó példány az angol nyelvű szerződés, ezért, ha esetlegesen viták merülnek fel, akkor helyes, ha ezt a szöveget is ratifikáltnak tudjuk.

Tisztelettel kérem az Országgyűlést, hogy ezt a javaslatot támogatni szíveskedjen. Köszönöm szépen. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, miniszter úr. Vezérszónoki felszólalások következnek, a Fidesz képviselőcsoportjának vezérszónoka, Zsigmond Barna Pál képviselő úr. Parancsoljon, képviselő úr!

DR. ZSIGMOND BARNA PÁL, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársak! Tisztelt Miniszter Úr! A magyar-bahreini diplomáciai kapcsolatok közel három évtizedes múltra tekintenek vissza. A két ország között egy kiegyensúlyozott, komolyabb politikai konfliktusoktól mentes kétoldalú kapcsolatról beszélhetünk. Ezt jelzi többek között a bahreini király 2019. április 22-i budapesti látogatása is, amelynek során köztársasági elnök úrral is találkozott. Miután 1971-ben visszanyerte függetlenségét a britektől, az országot elsősorban olajkészletei tették fel a nemzetközi politikai térképre. Azóta szerencsére sikeresen diverzifikálta a gazdaságát, megmenekülve ezzel az olajfüggőség csapdájából. Napjainkra Bahrein a régió egyik legfontosabb pénzügyi és turisztikai központjává nőtte ki magát.

Jól alakulnak kétoldalú gazdasági kapcsolataink, de a kapcsolatok kiegyensúlyozottságát azonban nemcsak a kereskedelmi mutatók vonatkozásában lehet tetten érni, hanem egy sor konkrét megállapodás, gazdasági együttműködés és szerződés is mutatja, hogy a diplomáciai kapcsolatok zökkenőmentessége mennyire fontos.

2011-ben országaink aláírták a kétoldalú politikai konzultációra vonatkozó egyezményt. Ezt követte 2014-ben a gazdasági és technikai együttműködésről szóló egyetértési megállapodás, amely két évvel később hatályba is lépett. 2016-ban került sor egy kétoldalú légügyi megállapodásra is. A sort pedig most a diplomata-, szolgálati és különleges útlevéllel rendelkező állampolgárok vízummentességéről szóló megállapodás követi.

Tisztelt Képviselőtársak! A Fidesz-frakció támogatja a megállapodás kihirdetését, Bahrein egy gazdaságilag és politikailag is kifejezetten fontos és feltörekvő szereplő a nemzetközi politikában. Azt hiszem, csak nyerhetünk azzal, hogy hozzájárulunk a két ország közötti diplomácia hatékonyabbá és egyszerűbbé tételéhez. Köszönöm a figyelmet és a szót. (Taps a kormánypártok padsoraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Az MSZP képviselőcsoportjának vezérszónoka Mesterházy Attila képviselő úr. Parancsoljon, képviselő úr!

MESTERHÁZY ATTILA, az MSZP képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselőtársaim! Az MSZP frakciója támogatja az előterjesztést. Köszönöm szépen. (Taps az ellenzék soraiból.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezzel a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Kérdezem képviselőtársaimat, kíváne valaki a vitában felszólalni. (Nincs jelentkező.) Jelentkezőt nem látok, az általános vitát lezárom. Megkérdezem miniszter urat, kíváne zárszót mondani. (Szijjártó Péter jelzésére:) Nem kíván. Nagyon szépen köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! A módosító javaslatok benyújtására, mint az előző esetekben is, tegnap 16 óráig volt lehetőség.

Következik a Magyarország Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a Bolgár Köztársaság budapesti diplomáciai képviseletének ingatlanszükségleteit illető kérdések rendezéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat általános vitája a lezárásig. A kormány-előterjesztés T/8012. számon ismerhető meg a Ház hálózatán valamennyiünk számára.

Most megadom a szót Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úrnak, a napirendi pont előterjesztőjének. Parancsoljon, miniszter úr, öné a szó.
Felszólalások:   85-93   93-99   99-107      Ülésnap adatai