Készült: 2019.09.19.22:16:12 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

22. ülésnap (2018.09.17.), 65. felszólalás
Felszólalás oka A határozati házszabályi rendelkezésektől való eltérés
Felszólalás ideje 8:06


Felszólalások:   63-64  65   65      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, jegyző úr. Tisztelt Országgyűlés! Felhívom figyelmüket, hogy a házszabálytól való eltéréshez a jelen lévő képviselők négyötödének igen szavazata szükséges. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hozzájárul-e házszabálytól való eltéréshez. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)Az Országgyűlés a házszabálytól való eltérést 167 egyhangú igen szavazattal elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendre, az ülés időtartamára, a felszólalási időkeretekre az elnöki jogkörben előterjesztett javaslat alapján döntünk.

Tisztelt Országgyűlés! Most a napirend módosítására tett indítványról döntünk. A Fidesz képvi-selőcsoportja azt javasolta, hogy az Országgyűlés mai ülésnapján az interpellációkra az azonnali kérdések és válaszok óráját követően kerüljön sor. Aki ezzel egyetért, kérem, kézfelemeléssel szavazzon! (Szavazás.) Köszönöm szépen.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a javaslatot elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Most az elnöki jogkörben előterjesztett napirendi javaslatról döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi ajánlást az előbbiekben elfogadott módosításokkal. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Tisztelt Országgyűlés! Házbizottsági egyetértés hiányában az elnöki jogkörben előterjesztett indítványok alapján most előterjesztések bizottsági megtárgyalásáról és döntéshozataláról határozunk.

Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felkéri-e a kijelölt Gazdasági bizottságot a Gazdasági Versenyhivatal 2017. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról című, B/748. számú előterjesztés határozathozatalára. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a kijelölt bizottságot 115 igen szavazattal, 50 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a határozathozatalra felkérte.

Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, felkéri-e a kijelölt Mezőgazdasági bizottságot az agrárgazdaság 2016. évi helyzetéről című, B/1360. számú előterjesztés határozathozatalára. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a kijelölt bizottságot 118 igen szavazattal, 51 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a határozathozatalra felkérte.

Tisztelt Országgyűlés! Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy felkéri-e a kijelölt Nemzeti összetartozás bizottságot a Bethlen Gábor Alap 2017. évi tevékenységéről és működéséről című, B/1370. számú előterjesztés határozathozatalára. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés a kijelölt bizottságot 117 igen szavazattal, 51 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül a határozathozatalra felkérte.

Tisztelt Országgyűlés! Személyi javaslatról való döntésre a mai napon nem kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak megválasztása. Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem dr. Papcsák Ferenc, Madarász László, dr. Szényei Gábor és dr. Nyikos László urakat és meghívott vendégeinket. (Taps a kormánypárti sorokban.)

A Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága elnökének és tagjainak megválasztását előkészítő Gazdasági bizottság a jelölteket meghallgatta és dr. Papcsák Ferenc urat a felügyelőbizottság elnökének, Madarász László, dr. Szényei Gábor, dr. Nyikos László urakat pedig a felügyelőbizottság tagjának alkalmasnak találta. A személyi javaslat S/1479. számon, valamint a jelöltek életrajza a honlapon megismerhető.

Tisztelt Országgyűlés! A felügyelőbizottság elnökét és tagjait az Országgyűlés a jelen lévő országgyűlési képviselők többségének szavazatával az Országgyűlés megbízatásának időtartamára választja meg.

Először a felügyelőbizottság elnökének személyéről döntünk. Az Országgyűlés a javaslatról vita nélkül dönt. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága elnökének dr. Papcsák Ferenc urat. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 118 igen szavazattal, 50 nem szavazat ellenében, tartózkodás nélkül dr. Papcsák Ferenc urat a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága elnökének megválasztotta. (Taps a kormánypárti padsorokban. - Dr. Papcsák Ferenc felállva köszöni meg a tapsot.)

Tisztelt Országgyűlés! Most a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága tagjainak megválasztása következik. Az Országgyűlés a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény 14. § (6) bekezdése alapján a felügyelőbizottság tagjainak megválasztásáról egyszerre, egy csoportban szavaz. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, megválasztja-e a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága tagjainak Madarász László, dr. Szényei Gábor és Nyikos László urakat. Kérem, most szavazzanak! (Szavazás.)

Kimondom a határozatot: az Országgyűlés 142 igen szavazattal, 27 nem szavazat ellenében, 1 tartózkodás mellett Madarász László, dr. Szényei Gábor és Nyikos László urakat a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága tagjainak megválasztotta.

Tisztelt Országgyűlés! Most a megválasztott tisztségviselők ünnepélyes eskütétele és az esküokmányok aláírása következik.

(16.10)

Először a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága elnökének, majd ezt követően tagjainak eskütétele következik. Megkérem a felügyelőbizottság elnökét és tagjait, szíveskedjenek az ülésterem közepére fáradni. (Megtörténik.)

Elsőként a Magyar Nemzeti Bank Felügyelőbizottsága elnökének eskütétele következik. Felkérem dr. Papcsák Ferenc elnök urat, tegye le esküjét, és kérem Szűcs Lajos jegyző urat, hogy olvassa elő az eskü szövegét. Az Országgyűlés szokásainak megfelelően felállva hallgatja meg ezt. (A teremben lévők felállnak. - Dr. Szűcs Lajos jegyző előolvassa az eskü szövegét.)
Felszólalások:   63-64  65   65      Ülésnap adatai