Készült: 2020.08.07.02:39:27 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

53. ülésnap (2019.02.18.),  77-82. felszólalás
Felszólalás oka Általános vita lefolytatása
Felszólalás ideje 11:35


Felszólalások:   69-76   77-82   83-88      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Ezzel az azonnali kérdések végére értünk.Tájékoztatom a tisztelt Házat, hogy elnök úr 15 óra 20 percre hívta össze a Házbizottság ülését a Varga Béla terembe. Kérem a frakcióvezetőket vagy frakcióvezető-helyetteseket, hogy az ülésen részt venni szíveskedjenek.

Most a napirendi pontok tárgyalása következik.

Tisztelt Országgyűlés! Soron következik a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a közös államhatáron, Dunakiliti és Doborgaz (Dobrohost) között létesítendő, kerékpárosok és gyalogosok közlekedésére szolgáló híd, valamint a hídhoz kapcsolódó létesítmények felépítéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat, valamint a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán, Őrhalom és Ipolyvarbó (Vrbovka) települések közötti közúti Ipoly-híd és a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodás kihirdetéséről szóló törvényjavaslat együttes általános vitája a lezárásig. A kormány-előterjesztések T/4359. és T/4360. számokon a Ház informatikai hálózatán valamennyiünk számára elérhetőek.

Tisztelt Képviselőtársaim! Most megadom a szót Mosóczi László államtitkár úrnak, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkárának, a törvényjavaslatok előterjesztőjének. Parancsoljon, államtitkár úr, öné a szó.

DR. MOSÓCZI LÁSZLÓ innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár, a napirendi pont előadója: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Országgyűlés! A magyar és szlovák fél Pozsonyban, 2018. december 11-én írta alá a Dunakiliti és Doborgaz között létesítendő, kerékpárosok és gyalogosok közlekedésére szolgáló híd és az Őrhalom és Ipolyvarbó települések között, az Ipoly folyón létesítendő közúti híd, valamint a kapcsolódó létesítmények megépítéséről szóló megállapodásokat. Magyarország és Szlovákia az elmúlt években ezekhez hasonló szerződések sorát kötötte meg, amelyek nyomán fokozatosan épülnek ki az infrastrukturális kapcsolatok a sok évtizeden keresztül egymástól elszakított térségek között. A most tárgyalt törvényjavaslatok célja a szlovák féllel megkötött megállapodások beillesztése a magyar jogrendbe. A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásokról szóló törvény alapján a megállapodások törvényi szintű kihirdetése szükséges.

(A jegyzői székben dr. Szűcs Lajost dr. Vinnai Győző váltja fel.)

Kérem, engedjék meg, hogy néhány mondatban ismertessem a tisztelt Országgyűlés előtt lévő nemzetközi szerződések főbb tartalmi elemeit.

A magyar és a szlovák fél megállapodott abban, hogy Dunakiliti és Doborgaz között egy olyan mederhidat épít meg, amely a Duna mint határfolyó és a bősi vízierőmű szlovák területen lévő üzemvízcsatornája közé zárt területen elhelyezkedő települések számára biztosít kapcsolatot a Szigetköz felé.

(15.20)

Az új híd az EuroVelo 6 - folyók útja - nemzetközi kerékpárút szlovák és magyar szakaszai között is kapcsolatot létesít, amely kedvező hatással lesz a Szigetköz kerékpáros turizmusa és a térségben működő kis- és középvállalkozások fejlődésére. Az új kapcsolat elsősorban a helyi lakosság és a kerékpáros turizmus igényeit fogja kielégíteni.

A híd hossza 250 méter, teljes szélessége 4,9 méter, az útpálya korlátok közötti szélessége 4 méter. A megállapodás alapján a magyar és szlovák fél közösen, egyenlő arányban fogja viselni a híd megépítésével összefüggő beruházási költségeket. A híd és a kapcsolódó létesítmények mintegy 10 millió eurós építési költségének 85 százalékát az Európai Unió Interreg-programjából már megítélt támogatás fedezi. A kivitelezőt a megállapodás szerint a szlovák fél választja ki a Szlovák Köztársaság területén hatályos közbeszerzési törvényben foglalt előírások szerint. A hídhoz kapcsolódó létesítmények, utak megépítését mindkét fél önállóan végzi a saját oldalán.

Szintén most tárgyalja a tisztelt Országgyűlés az Őrhalom és Ipolyvarbó közötti Ipoly-híd megépítéséről szóló megállapodás kihirdetését. A tervezett híd helyén régen is híd állt, hasonlóan az Ipoly-völgy sok más pontjához, mivel szinte minden településnek saját hídja volt, ahol a gazdák át tudtak járni a túlparton lévő földjeiket megművelni. A magyar-csehszlovák határ térségében a termőföldek államosításáig fennmaradt a kettős birtokosság rendszere, ezért az 1950-es évekig rendszeres volt a közlekedés a két oldal között. Az ötvenes évek után a helyi kétoldalú kapcsolatok megszakadtak, a határok átjárhatósága megszűnt. A kisebb hidakat nem használták, azok karbantartás hiányában és a rendszeres árvizek következtében fokozatosan tönkrementek.

A most tárgyalt szerződés keretében a magyar és a szlovák fél abban állapodott meg, hogy a közúti kapcsolat a régi híd helyén épül újra, ahol jelenleg egy ideiglenes fahíd áll. A megállapodás alapján a magyar és a szlovák fél közösen, egyenlő arányban fogja viselni a híd megépítésével összefüggő beruházási költségeket. A kivitelezőt a magyar fél választja ki a Magyarország területén hatályos közbeszerzési törvényben foglalt előírások szerint. A közbeszerzési eljárásban mindkét ország képviselői részt vesznek. A hídhoz kapcsolódó létesítmények, utak megépítését mindkét fél önállóan végzi a saját oldalán. A híd és a kapcsolódó létesítmények építési költségeit a felek az Európai Unió Interreg-programjából tervezik fedezni.

A helyi jelentőségű projektek elsősorban a határ menti közösségek érdekét szolgálják, az érintett térségekben lakók életminőségét javítják. Magyar-szlovák viszonylatban olyan nagy volumenű beruházások is folynak, mint az új komáromi Duna-híd megépítése, a Miskolc-Kassa autópálya vagy az M15-ös gyorsforgalmi út négysávosítása, amivel teljes hosszban létrejön a sztrádakapcsolat a két főváros között.

Kérem a tisztelt Országgyűlést, hogy a beterjesztett törvényjavaslatokat elfogadni, a Magyarország Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya közötti megállapodások kihirdetését támogatni szíveskedjék. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Most a vezérszónoki felszólalások következnek. Csak a Fidesz képviselőcsoportja jelezte, hogy igényt tart a felszólalásra. A Fidesz képviselőcsoportjának vezérszónoka Dunai Mónika képviselő asszony. Parancsoljon, képviselő asszony, öné a szó.

DUNAI MÓNIKA, a Fidesz képviselőcsoportja részéről: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Urak! Tisztelt Országgyűlés! Nyugat-Európában a határátkelők egymáshoz viszonyított átlagos távolsága 2,5-3 kilométer. Nálunk, Közép-Európában ugyanez az átlagos távolság 40 kilométer. Ez egy óriási versenyhátrány, amit fel kell számolnunk. Versenyhátrány mindenekelőtt a határ közelében élőknek, akiknek nap mint nap hatalmas kerülőket kell tenniük. De legalább ugyanannyire fontos, hogy ha komolyan gondoljuk a közép-európai szövetséget és azon belül is különösen a V4-szövetséget, akkor mindent meg kell tennünk ennek a hátránynak a ledolgozásáért.Az ideális az, ha a szomszéd ország szomszédos falvába semmivel sem nehezebb eljutni, mint az országon belül egy szomszédos faluba. Nyugat-Európában ez a helyzet. De mi ettől az elmúlt évek erőfeszítésének dacára még mindig nagyon messze vagyunk.

Tisztelt Képviselőtársaim! A magyar-szlovák államhatáron áthaladó közutakról szóló kétoldalú szerződés szerint a 30 méternél hosszabb szerkezetű határhidak létesítéséről külön megállapodást kell kötni. Ez lehetőséget ad arra, hogy erről a két hídról külön-külön beszéljünk. Aki ma el akar jutni Dunakilitiről Doborgazra, annak legalább 25 kilométert kell kerülnie. Ha felépül az a gyalogos-kerékpáros híd, ami az előterjesztésben szerepel, ez a negyedére csökken. Ráadásul az új híd az EuroVelo 6 - folyók útja - nemzetközi kerékpárút szlovák és magyar szakaszai között is kapcsolatot létesít, ami pozitív hatással lesz a Szigetköz kerékpáros turizmusának fejlődésére és ezáltal a térségben működő kis- és középvállalkozások fejlődésére.

A másik javasolt híd felépítése hasonlóképpen indokolt. Őrhalomról Ipolyvarbóra ma nagyjából 25 perc az út kocsival, miközben a két település alig 2 kilométerre van egymástól. Ennek az az oka, hogy csak Balassagyarmaton vagy Pösténypusztán lehet átkelni a határon. Végül is sajnos mindegy is, hogy az őrhalmiak melyiket választják, mindkét esetben mintegy 10 kilométert kell kerülniük.

Tisztelt Képviselőtársaim! A Fidesz képviselőcsoportja a közlekedés gyorsítása és a szomszédos falvak - legyen ez határon túli, legyen határon belüli - megközelíthetősége szempontjából kiemelten fontosnak tartja ezt az előterjesztést, és támogatjuk is. Kérem, hogy támogassa az Országgyűlés majd a végszavazásnál. Köszönöm a figyelmüket. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő asszony. Tisztelt Képviselőtársaim! Ezzel a vezérszónoki felszólalások végére értünk. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy kíván-e valaki a vitában felszólalni. (Nincs jelzés.) Jelentkezőt nem látok. Az együttes általános vitát lezárom.

Megkérdezem államtitkár urat, hogy kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. (Jelzésre:) Igen, kíván. Parancsoljon!

DR. MOSÓCZI LÁSZLÓ innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen a tisztelt frakció és a tisztelt Ház támogatását. Valóban, aki hidat épít, a jövőt építi. Úgy gondolom, hogy Magyarország és a határon túli magyarság, illetve Magyarország és Szlovákia között ezzel a két híddal újabb kapcsolatok jönnek létre. A Dunakiliti-Doborgaz közötti híd pedig az európai kerékpátút-hálózat részese is lesz, tehát ezzel az aktív kikapcsolódást is szolgáljuk. Még egyszer köszönöm a támogatást. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:   69-76   77-82   83-88      Ülésnap adatai