Készült: 2019.10.23.06:08:07 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

48. ülésnap (2018.12.10.),  145-148. felszólalás
Felszólalás oka Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája
Felszólalás ideje 8:53


Felszólalások:   141-144   145-148   149-152      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Köszönöm szépen, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! A határozathozatalokra a szerdai ülésnapon kerül sor.Tisztelt Országgyűlés! Soron következik az energetikai tárgyú törvények, valamint egyes klímapolitikai és adózási tárgyú törvények módosításáról szóló előterjesztéshez benyújtott összegző bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája. A kormány-előterjesztés T/3624. számon és az ahhoz érkezett bizottsági nem önálló irományok a parlamenti informatikai hálózaton elérhetők.

Tisztelt Országgyűlés! A vitában elsőként a Törvényalkotási bizottság álláspontjának ismertetésére kerül sor, 15 perces időkeretben van lehetőség felszólalni. Megadom a szót Törő Gábor képviselő úrnak, a bizottság előadójának.

TÖRŐ GÁBOR, a Törvényalkotási bizottság előadója: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Ház! A Törvényalkotási bizottság 2018. december 6-án tartott ülésén megtárgyalta az energetikai tárgyú törvények, valamint egyes klímapolitikai és adózási tárgyú törvények módosításáról szóló T/3624. számú törvényjavaslatot. Az összegző módosító javaslatot és az összegző jelentést a Házbizottság a házszabály 46. §-a alapján 25 igen szavazattal, 7 nem ellenében, 3 tartózkodás mellett elfogadta.Az önök előtt fekvő törvényjavaslat több lényeges módosítást tartalmaz az energetikával és a klímapolitikával kapcsolatban. A bányászat tekintetében a törvény javasolt módosítása a bányászati tevékenységgel kapcsolatos szabályozást finomítja. Egyes kérdésekben, például a fizetési kötelezettségek nemteljesítése esetén szigorítja a rendelkezéseket, más részkérdésekben, többek között a termálvízzel kinyert szénhidrogének kapcsán egyértelműsítő, illetve versenynövelő intézkedésekkel segíti az ágazati szereplők helyzetét.

A javaslat a távhőszolgáltatás, a villamosenergia-ellátás, illetve a földgázellátás terén számos, esetenként az egyes ellátási nemek szabályozásán párhuzamosan átvezetett módosítást tartalmaz. Mindhárom területen megvalósítaná egyes eljárásrendek, többek között a panaszeljárások vagy egyes cégjogi események eljárásrendjének egységessé tételét.

A társasági adóról és az osztalékról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, valamint a távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása a villamos energiáról szóló törvényben bevezetésre kerülő kiegyenlítő fizetések rendszeréhez kapcsolódó adózási tárgyú előírások megteremtését szolgálja, emellett kapcsolódik a földgáz téli rezsicsökkentésével összefüggő kifizetésekhez is.

Tisztelt Országgyűlés! A klímavédelem terén is számos előremutató javaslatot hoztunk a tisztelt Ház elé. Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény módosításával nemcsak a hatósági ellenőrzési jogosítványok erősödnek meg, hanem a létesítményüzemeltetők, az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye és annak kiotói jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvénnyel pedig a hazai kis- és középvállalkozások terhei, elsősorban bürokratikus terhei csökkennek.

Mindezekre tekintettel kérem önöket, hogy támogassák a törvényjavaslat elfogadását. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem Cseresnyés Péter államtitkár urat, hogy az előterjesztők képviseletében kíváne most, a vita e szakaszában felszólalni. (Cseresnyés Péter jelzésére:) Államtitkár úr jelzi, hogy a vita későbbi szakaszában kíván felszólalni. Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy a kijelölt Gazdasági bizottság nem állított előadót.

Most a képviselői felszólalásokra van lehetőség. Kérdezem képviselőtársaimat, kíváne valaki felszólalni. (Senki sem jelentkezik.) Jelentkezőt nem látok. A vitát lezárom.

Megadom a szót Cseresnyés Péter államtitkár úrnak. Parancsoljon, államtitkár úr!

CSERESNYÉS PÉTER innovációs és technológiai minisztériumi államtitkár: Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! Ahogy a részletes vitában is elhangzott, a T/3624. számú törvényjavaslat hét energetikai tárgyú és két klímapolitikai tárgyú törvény, továbbá az energetikai tárgyú törvényekhez kapcsolódóan két adózási tárgyú törvény módosítására irányul. A módosításokat az elmúlt időszak jogalkalmazóinak hatósági tapasztalatai, az energiaszektorban végbement változások és a végrehajtott intézkedések teszik szükségessé. A bányászat tekintetében a törvény javasolt módosítása a bányászati tevékenységgel kapcsolatos szabályozást finomítja. Egyes kérdésekben, például a fizetési kötelezettségek nemteljesítése esetén szigorítja a rendelkezéseket, más részkérdésekben versenynövelő intézkedésekkel javítja az ágazati szereplők helyzetét.

A javaslat a távhőszolgáltatás, a villamosenergia-ellátás, illetve a földgázellátás terén számos, esetenként az egyes ellátási nemek szabályozásán párhuzamosan átvezetett módosítást is tartalmaz. Mindhárom területen megvalósítaná egyes eljárásrendek, többek között a panaszeljárások vagy egyes cégjogi események eljárásrendjének egységesítését.

A villamosenergia- és földgázellátásra vonatkozóan a fogyasztóvédelmi szempontokat megerősítő javaslatok többek között újraszabályozzák a piacfelügyeletet, és két évről három évre emelik meg a panaszeljárások és a szerződésből eredő igények elévülési idejét.

A törvénymódosítás a mai kor kihívásainak megfelelően a fogyasztók részére nyújtandó szolgáltatások körében inkább a digitális megoldások terjedésének biztosít teret. A módosítás a földgázellátás terén átvezeti az európai uniós adatszolgáltatási előírásokat. A módosítás lehetővé teszi továbbá, hogy a nemzeti közműszolgáltatás kialakításának hatékonyságnövelő és költségoptimalizáló hatása az árszabályozásban már 2019. január 1-jétől figyelembe vehető legyen.

A villamos energia tekintetében a kiegyenlítő fizetések rendszerének átszabása hoz még jelentősebb újítást. Javaslatunk szerint a jövőben a kiegyenlítő fizetéseket nem a fajlagos díjak csökkentésével, hanem egyösszegű kifizetéssel hajtanák végre.

Két javaslat is érinti a hazai biztonsági szénhidrogén-készleteket. A földgáz biztonsági készletezéséről szóló törvény módosításának háttere, hogy a biztonsági földgáztárolóban lehetővé teszi a jelenleg is tulajdonos Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség nagyobb szerepvállalását. A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló törvény módosítása pedig azt biztosítja, hogy a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség közgyűlésének döntéshozatalában a kőolaj- és a földgázszekció azonos súllyal bírjon.

A klímavédelemben is számos előremutató javaslatot hoztunk a tisztelt Ház elé, és úgy gondolom, figyelembe véve az általános vitán elhangzottakat, e téren teljes egyetértésről beszélhetünk. A törvényjavaslat legfontosabb eleme az éghajlatvédelem szempontjából az, hogy előírja: a kibocsátáskereskedelemből befolyó bevételeket teljes egészében kibocsátáscsökkentésre és az energiahatékonyságot növelő beruházásokra kell fordítani a zöldberuházási rendszeren belül.

A fentieken túl a törvényjavaslat célja a vállalkozások, azon belül is kiemelten a kis- és középvállalkozások terheinek könnyítése az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezménye és annak kiotói jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló törvény módosításával. A változtatásokat az eddig megszerzett gyakorlati tapasztalatok indokolják, amelyek eredményeként a klímavédelmi bírság 6 havi fizetési halasztása 12 hónapra bővül, továbbá a 6 havi részletfizetés helyett is 12 havi részletfizetést állapít meg.

Végül pedig megemlítem az energiahatékonyságról szóló törvény módosítását is, amely elsősorban a fogalmi keretek pontosítására és tisztázására irányul a gyakorlati tapasztalatok alapján. A bemutatott módosításokkal jelentős előrelépéseket tehetünk energetikai és klímapolitikai szabályozásunkban és az éghajlatvédelem területén.

Az előbbiekben elhangzottakra tekintettel kérem önöket, hogy a szavazás alkalmával támogassák majd a törvénymódosítást. Köszönöm. (Taps a kormánypártok soraiban.)
Felszólalások:   141-144   145-148   149-152      Ülésnap adatai