Készült: 2020.06.04.04:15:13 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

1. ülésnap (2018.05.08.),  14-15. felszólalás
Felszólalás oka Bejelentések
Felszólalás ideje 2:06


Felszólalások:   11-13   14-15   16      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Az ülés vezetésében a továbbiakban Barcza Attila és Farkas Gergely korjegyzők lesznek segítségemre.Az esküokmányok ellenőrzése befejeződött. Megállapítottam, hogy Hadházy Ákos képviselő úr nem tett érvényes esküt, így az Országgyűlésről szóló törvény 28. § (3a) bekezdése alapján nem vehet részt az Országgyűlés munkájában, azaz mai ülésünkön felszólalási, indítványtételi jogával nem élhet, nem szavazhat, országgyűlési és bizottsági tisztségre, bizottsági tagságra nem választható meg és javadalmazásra nem jogosult.

Bejelentem továbbá a tisztelt Országgyűlésnek, hogy az eskü hivatalos és törvényes szövegéhez némelyek egy mellékletet csatoltak. A mellékletet természetszerűleg figyelmen kívül hagytuk, minthogy az az eskütörvénnyel ellentétes.

Tisztelt Ház! Az Alaptörvény, valamint az Országgyűlésről szóló törvény rendelkezik a képviselői és szószólói tisztséggel való összeférhetetlenségről. Felkérem Farkas Gergely korjegyzőt, tegye meg az összeférhetetlenséggel kapcsolatos bejelentést.

FARKAS GERGELY korjegyző: Tisztelt Országgyűlés! Tájékoztatom önöket, hogy minden képviselő és szószóló benyújtotta összeférhetetlenségi nyilatkozatát. Fülöp Erik, Gémesi György, Hajdu László, Janiczak Dávid és Karácsony Gergely képviselők, valamint dr. Simani Silva nemzetiségi szószóló úgy nyilatkozott, hogy velük szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, így annak megszüntetéséig, illetve a megszüntetés kezdeményezéséig képviselői, szószólói megbízatásukból eredő jogaikat nem gyakorolhatják és javadalmazásra sem jogosultak.Tisztelt Országgyűlés! Bejelentem, hogy az imént felsorolt képviselőkön, szószólón kívül valamennyi képviselő és szószóló nemleges összeférhetetlenségi nyilatkozatot tett, így az Országgyűlés mai ülésén gyakorolhatják jogaikat.
Felszólalások:   11-13   14-15   16      Ülésnap adatai