Készült: 2020.05.31.00:46:07 Dinamikus lap

Felszólalás adatai

4. ülésnap (2018.05.18.),  1-5. felszólalás
Felszólalás oka Mandátumigazolás tárgyalása
Felszólalás ideje 8:02


Felszólalások:   1   1-5   5-9      Ülésnap adatai

A felszólalás szövege:

ELNÖK : (A teremben lévők felállnak, és ezzel köszöntik a választópolgárok közösségét. Amikor az ülést vezető elnök helyet foglal, a teremben lévők is leülnek.  Az MSZP, az LMP, a DK és a Párbeszéd képviselői nem tartózkodnak az ülésteremben.) Tisztelt Országgyűlés! Az Országgyűlés tavaszi ülésszakának 4. ülésnapját megnyitom. Tájékoztatom önöket, hogy az ülés vezetésében Szűcs Lajos és Szilágyi György jegyző urak lesznek segítségemre.Tisztelt Ház! Engedjék meg, hogy tisztelettel köszöntsem Orbán Viktor miniszterelnök urat (Taps.); Schmitt Pál volt köztársasági elnök urat (Taps.); Boross Péter volt miniszterelnök urat (Taps.); valamennyi volt és jelenlegi közjogi tisztségviselőt (Taps.); a magyarországi és határon túli történelmi egyházak vezetőit, a külhoni magyar közösségek képviselőit, a diplomáciai testületek tagjait, az Európai Parlament magyar képviselőit, önöket, országgyűlési képviselőket, a nemzetiségi szószólókat, valamennyi kedves vendégünket, a hazai és a külföldi sajtó képviselőit és mindenkit, aki figyelemmel kíséri a munkánkat.

Tisztelt Ház! A frakciók megállapodása alapján a ma kezdődő ülésünkön napirend előtti felszólalásokra, interpellációkra, azonnali kérdésekre és kérdésekre nem kerül sor.

Tisztelt Országgyűlés! Most mandátumigazolás és képviselői eskütétel következik. Tájékoztatom a tisztelt Országgyűlést, hogy Janiczak Dávid képviselő lemondása miatt a megüresedett helyre a Jobbik Magyarországért Mozgalom az országos listájáról Potocskáné Kőrösi Anita asszonyt jelölte. A Mentelmi bizottság az ülést megelőzően tanácskozott, és a választási iratok alapján Potocskáné Kőrösi Anita asszony megbízólevelének szabályszerűségét megvizsgálta.

Most megadom a szót Hargitai János úrnak, a Mentelmi bizottság elnökének, aki a mandátumvizsgálat eredményéről az egyes házszabályi rendelkezések 9. § (2) bekezdésének megfelelően jelentést tesz az Országgyűlésnek.

DR. HARGITAI JÁNOS, a Mentelmi bizottság elnöke: Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Képviselőtársaim! A szóban forgó megüresedett mandátumot a Nemzeti Választási Bizottság 983/2018. számú, 2018. május 11-én kelt határozatával Potocskáné Kőrösi Anita asszony részére kiadta. Ez a határozat május 14-én 16 órakor vált jogerőssé, a mandátumlevél átadására május 14-én került sor.Ahogy elnök úr említette, a Mentelmi bizottság természetesen ma reggel ülésezett, a benyújtott szükséges iratokat áttekintette, a képviselő asszony összeférhetetlenségi nyilatkozatát is látta. Ez alapján meg tudtuk állapítani, hogy vele szemben összeférhetetlenség nincs, tehát képviselői jogait gyakorolhatja. A Mentelmi bizottság egyhangúlag javasolja a Háznak a mandátum igazolását. Köszönöm. (Taps.)

ELNÖK: Köszönöm. Felhívom a figyelmüket, hogy a mandátumvizsgálat eredményéről szóló jelentéshez módosító javaslatot nem lehet benyújtani. A mandátumot az Országgyűlés vita nélkül igazolja.Kérdezem tehát a tisztelt Országgyűlést, hogy igazolja-e Potocskáné Kőrösi Anita asszony mandátumát. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Megállapítom, hogy a Ház 147 igen szavazattal, egyhangúlag Potocskáné Kőrösi Anita képviselő asszony mandátumát igazolta, akit meg is kérek, hogy fáradjon a terem közepére, és tegye le a képviselői esküt. Felkérem Szilágyi György jegyző urat, hogy olvassa elő az eskü szövegét, a tisztelt Országgyűlést pedig kérem, hogy álljon fel. (A teremben lévők felállnak.  Potocskáné Kőrösi Anita a terem közepére lép.  Szilágyi György előolvassa az eskü szövegét.)

POTOCSKÁNÉ KŐRÖSI ANITA: Én, Potocskáné Kőrösi Anita fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; országgyűlési képviselői tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom.Isten engem úgy segéljen! (Taps.)

ELNÖK: Az eskütételt követően kérem Móring József Attila jegyző urat, hogy aláírásra készítse elő az esküokmányokat, a megválasztott képviselőt pedig, hogy kézjegyével lássa el azokat. (Megtörténik.  Az esküokmányt aláírató Móring József Attila gratulál Potocskáné Kőrösi Anitának, és átadja az aláírt esküokmány egyik példányát.)Tisztelt Országgyűlés! Engedjék meg, hogy a magam és az önök nevében új képviselőtársunknak eredményes munkát és sok sikert kívánjak a következő négy esztendőre.

Bejelentem, hogy az országgyűlési képviselők létszáma 199 fő.

(10.40)

Tisztelt Ház! Bejelentem, hogy dr. Simani Silva örmény nemzetiségi szószóló május 14-én letette esküjét. Emlékeztetem önöket, hogy a szószóló asszony korábban úgy nyilatkozott, hogy vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn, így annak megszüntetéséig, illetve a megszüntetés kezdeményezéséig szószólói megbízatásából eredő jogait nem gyakorolhatja, és javadalmazásra sem jogosult.

Tisztelt Ház! Soron következik ma kezdődő ülésünk napirendjének megállapítása. A napirendről, az ülés időtartamáról, a felszólalási időkeretekről a Házbizottság javaslata alapján döntünk. Kérdezem a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a napirendi javaslatot. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak! (Szavazás.) Köszönöm.

Megállapítom, hogy az Országgyűlés látható többsége a napirendet elfogadta.

Tájékoztatom önöket, hogy a miniszterjelölteket az illetékes országgyűlési bizottságok meghallgatták, kinevezésüket támogatták. Az Alaptörvény 16. cikk (7) bekezdése szerint a minisztereket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki és menti fel.

Áder János köztársasági elnök úr a miniszterek kinevezéséről szóló átiratát megküldte az Országgyűlés elnökének. Felkérem Szűcs Lajos jegyző urat, hogy ismertesse az átiratot.
Felszólalások:   1   1-5   5-9      Ülésnap adatai