ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

Törvényhozási Igazgatóság

Szervezési Főosztály

Lekérdezés időpontja: 2023.04.28.11:01:12


2023. április 28. 11:00 órai állapot szerint

futar

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE:
MÁJUS 02. KEDD
üléskezdés:
13:00 óra
határozathozatalok:
legkorábban 14:35 órától
ülés befejezése:
a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
MÁJUS 03. SZERDA
üléskezdés:
9:00 óra
határozathozatalok:
legkorábban 10:35 órától
ülés befejezése:
a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
MÁJUS 04. CSÜTÖRTÖK
üléskezdés:
9:00 óra
ülés befejezése:
kb. 17:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
AZ ÜLÉS MÁSODIK HETE:
MÁJUS 08. HÉTFŐ
üléskezdés:
11:00 óra
ülés befejezése:
kb. 16:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
 
MÁJUS 02. KEDD
Üléskezdés: 13:00 óra
Napirend előtt
Megemlékezés elhunyt országgyűlési képviselőről
 

Megemlékezés elhunyt volt országgyűlési képviselőkről
 

 

 

Napirend előtti felszólalások
Legkorábban: 14:35 órától határozatképesség szükséges!
Döntések, határozathozatalok
Az ülés napirendjének elfogadása
Napirendi pontok tárgyalási sorrendje
A határozathozatalokat követően
1.
Kb. 14:40- kb. 16:10 óráig

2.
Kb. 16:10- kb. 17:10 óráig

Vita a Törvényalkotási bizottság módosító javaslatáról és jelentéséről
3.
T/1306/9
A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2022.10.25-i ülésnapján elfogadott "Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya Kilencedik, Tizedik és Tizenegyedik Pótjegyzőkönyvének, az Egyetemes Postaegyesület Egyetemes Postaegyezményének a 2012. évi dohai kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2016. évi isztambuli kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2018. évi addisz-abebai kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2019. évi genfi kongresszuson aláírt módosítása és Második Kiegészítő Jegyzőkönyve, valamint a 2021. évi abidjani kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve kihirdetéséről" szóló törvény
(A törvényjavaslat benyújtója: kormány - gazdaságfejlesztési miniszter)
Vita a Törvényalkotási Bizottság jelentéséről és módosító javaslatáról

Megjegyzés:

A HHSZ 48.§ (2) és (4) bekezdése szerinti szavazási kérésekre (külön szavazásra és fenntartásra) a HHSZ 78.§ (4) bekezdése alapján nem kerülhet sor.

A Törvényalkotási Bizottság a jelentését benyújtotta.


A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái
Megjegyzés:

Az előterjesztő, valamint - ha nem a Kormány az előterjesztő - a Kormány képviselője a vitában bármikor felszólalhat.

Az Országgyűlésről szóló törvény alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek - az európai parlamenti képviselők kivételével - soron kívül, három-háromperces időtartamban szólalhatnak fel.

A HHSZ 47.§ (6) bekezdés c) pontja alapján az európai uniós kérdéssel összefüggő napirendi pont esetében az európai parlamenti képviselő felszólalási ideje a 35.§ (2) bekezdése szerinti megkülönböztetésnek megfelelően,
ca) amennyiben a képviselőcsoport vezetője útján jelentkezett, úgy annak a képviselőcsoportnak a felszólalási idejébe számít bele, amely felszólalóként bejelentette,
cb) amennyiben közvetlenül jelentkezett, úgy nem számít bele az időkeretbe, és részére az egy független képviselőre jutó felszólalási idővel megegyező felszólalási időt kell biztosítani.

4.
T/3515
Egyes külügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány - külgazdasági és külügyminiszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


5.
T/3526
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról
(Kormány - energiaügyi miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


6.
T/3514
Egyes törvényeknek a közigazgatás fejlesztésével összefüggő módosításáról
(Kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


7.
T/3087
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1986. évi november hó 24. napján aláírt, a magyar-csehszlovák vasúti forgalom szabályozásáról szóló Egyezmény megszüntetéséről
(Kormány - építési és közlekedési miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


8.
T/3513
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról
(Kormány - területfejlesztési miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


9.
T/3516
Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény és a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosításáról
(Kormány - területfejlesztési miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


10.
T/3314
A kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről
(Kormány - Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


11.
T/3520
Egyes állami tulajdonú vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról
(Kormány - Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)
Bizottsági jelentés(ek) vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Nemzetiségi napirendi pont!

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási Bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.


12.
T/3512
Egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról
(Kormány - belügyminiszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


13.
T/3517
Az elérhetőbb fogyasztóvédelem érdekében szükséges törvények módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


14.
T/3315
Az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnökségével kapcsolatos feladatok ellátására irányuló jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó rendelkezésekről
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Uniós napirendi pont!

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


15.
T/3518
A szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló 2022. évi XLII. törvény módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


16.
T/3131
Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos szabályok módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Sürgős tárgyalásban!

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


Napirend után
Napirend utáni felszólalások
MÁJUS 03. SZERDA
Üléskezdés: 9:00 óra
Napirend előtt
Napirend előtti felszólalások
Legkorábban: 10:35 órától határozatképesség szükséges!
Döntések, határozathozatalok
1.
T/3519
A Magyarország Kormánya és Bosznia-Hercegovina Minisztertanácsa között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről
(Kormány - Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)
Lehetőség szerint a zárószavazás

Megjegyzés:

Kapcsolódó bizottság és módosító javaslat hiányában a zárószavazásra a HHSZ 102. § (6) bekezdése alapján sor kerülhet.


2.
T/1306/9
A köztársasági elnök által megfontolásra visszaküldött, az Országgyűlés 2022.10.25-i ülésnapján elfogadott "Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya Kilencedik, Tizedik és Tizenegyedik Pótjegyzőkönyvének, az Egyetemes Postaegyesület Egyetemes Postaegyezményének a 2012. évi dohai kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2016. évi isztambuli kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2018. évi addisz-abebai kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2019. évi genfi kongresszuson aláírt módosítása és Második Kiegészítő Jegyzőkönyve, valamint a 2021. évi abidjani kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve kihirdetéséről" szóló törvény
(A törvényjavaslat benyújtója: kormány - gazdaságfejlesztési miniszter)
Döntés a módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

A HHSZ 48.§ (2) és (4) bekezdése szerinti szavazási kérésekre (külön szavazásra és fenntartásra) a HHSZ 78.§ (4) bekezdése alapján nem kerülhet sor.

A Törvényalkotási Bizottság a jelentését benyújtotta.


3.
T/3087
A Magyar Népköztársaság Kormánya és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1986. évi november hó 24. napján aláírt, a magyar-csehszlovák vasúti forgalom szabályozásáról szóló Egyezmény megszüntetéséről
(Kormány - építési és közlekedési miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


4.
T/3526
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény módosításáról
(Kormány - energiaügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


5.
T/3517
Az elérhetőbb fogyasztóvédelem érdekében szükséges törvények módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


6.
T/3315
Az Európai Unió Tanácsa 2024. második félévi magyar elnökségével kapcsolatos feladatok ellátására irányuló jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó rendelkezésekről
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Uniós napirendi pont!

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


7.
T/3314
A kiberbiztonsági tanúsításról és a kiberbiztonsági felügyeletről
(Kormány - Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


8.
T/3520
Egyes állami tulajdonú vagyonelemek ingyenes tulajdonba adásáról
(Kormány - Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)
A zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Nemzetiségi napirendi pont!

Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat hiányában az előterjesztést a Törvényalkotási Bizottság nem tárgyalja (HHSZ 46.§ (3) bekezdés). A HHSZ 47.§ (1) bekezdése alapján az Országgyűlés a bizottsági jelentés(ek) vitáját folytatja le és a HHSZ 50.§ (2) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján az előterjesztés elfogadásáról dönt.


9.
T/3512
Egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról
(Kormány - belügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


10.
T/3518
A szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról és kezeléséről szóló 2022. évi XLII. törvény módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

A Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és összegző jelentését benyújtotta.


11.
T/3131
Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos szabályok módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Sürgős tárgyalásban!

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


12.
T/3514
Egyes törvényeknek a közigazgatás fejlesztésével összefüggő módosításáról
(Kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


13.
T/3515
Egyes külügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány - külgazdasági és külügyminiszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


14.
T/3516
Az állami projektértékelői jogviszonyról, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2016. évi XXXIII. törvény és a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény módosításáról
(Kormány - területfejlesztési miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


15.
T/3513
A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény módosításáról
(Kormány - területfejlesztési miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


16.
H/...
Mentelmi ügy (Pócs János - Fidesz)
Tárgyalás és döntés

Megjegyzés:

Az Ogytv. 61/A. § (2) bekezdés a) pontja alapján a mentelmi jog felfüggesztésére irányuló döntéshez a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges.

Benyújtástól függően!


17.
Interpellációk
A szavazás

18.
S/...
Bizottsági tisztségviselő(k) és tag(ok) választása

Megjegyzés:

Jelöléstől függően!


A határozathozatalokat követően
Az általános viták a lezárásig
19.
T/3755
A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény módosításáról
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Tárgysorozatba vételtől függően!


20.
T/3753
A szövetkezetekkel összefüggésben egyes törvények módosításáról
(Kósa Lajos (Fidesz) képviselő)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Tárgysorozatba vételtől függően!


21.
T/3676
A minősített adat védelméről szóló 2009. évi CLV. törvény, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény módosításáról
Általános vita a lezárásig

22.
T/3776
Igazságügyi tárgyú törvények módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.


23.
T/3777
A választási eljárási szabályoknak az elektronikus ügyintézéssel összefüggő módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Nemzetiségi napirendi pont!


24.
T/3768
Egyes törvényeknek az agrárminiszter feladatkörét érintő módosításáról
(Kormány - agrárminiszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.


25.
T/3756
A szakképzésben lezajlott átalakítás utólagos hatásvizsgálatából adódó törvénymódosításokról
(Kormány - kultúráért és innovációért felelős miniszter)
Általános vita a lezárásig

26.
T/3760
Az igazgatási szünetről
(Kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Általános vita a lezárásig

27.
T/3759
Egyes törvényeknek a köztársasági elnök jogállásával összefüggő módosításáról
(Kormány - Miniszterelnökséget vezető miniszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.


Napirend után
Napirend utáni felszólalások
MÁJUS 04. CSÜTÖRTÖK
Üléskezdés: 9:00 óra
Napirend előtt
Megemlékezés
 
A tűzoltóság napja (Szent Flórián napja), a hivatásos katasztrófavédelmi szerv ünnepnapja
[2015. évi XLII. törvény 137. §]

Az általános viták a lezárásig
1.
T/3780
A közműszolgáltatások egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról
(Kormány - Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)
Általános vita a lezárásig

2.
T/3769
A családok ügyintézésének egyszerűsítésével összefüggő egyes törvények módosításáról
(Kormány - Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter)
Általános vita a lezárásig

3.
T/3757
A hivatásos szolgálati jogviszonnyal összefüggő, valamint a nyilvántartásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról
(Kormány - belügyminiszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.


4.
T/3778
Az egyes gazdasági, vagyongazdálkodási és postaügyet érintő törvények módosításáról
(Kormány - gazdaságfejlesztési miniszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.


Napirend után
Napirend utáni felszólalások
MÁJUS 08. HÉTFŐ
Üléskezdés: 11:00 óra
Napirend előtt
Napirend előtti felszólalások
Napirendi pontok tárgyalási sorrendje
1.
Kb. 12:35- kb. 14:05 óráig

2.
Kb. 14:05- kb. 15:05 óráig

Napirend után
Napirend utáni felszólalások
Bejelentés az Országgyűlés következő ülésének várható időpontjáról