ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA

Törvényhozási Igazgatóság

Szervezési Főosztály

Lekérdezés időpontja: 2022.10.03.14:51:14


2022. október 3. 14:50 órai állapot szerint

Elfogadott

AZ ÜLÉS ELSŐ HETE:
OKTÓBER 03. HÉTFŐ
üléskezdés:
13:00 óra
határozathozatalok:
legkorábban 14:35 órától
és
legkorábban 15:35 órától
ülés befejezése:
kb. 21:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
OKTÓBER 04. KEDD
üléskezdés:
8:00 óra
határozathozatalok:
legkorábban 11:30 órától
ülés befejezése:
kb. 23:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
OKTÓBER 05. SZERDA
üléskezdés:
9:00 óra
ülés befejezése:
kb. 16:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
AZ ÜLÉS MÁSODIK HETE:
OKTÓBER 10. HÉTFŐ
üléskezdés:
11:00 óra
ülés befejezése:
kb. 16:00 óra, illetve a napirendi pontok megtárgyalása
szünet:
szükség szerint
A)
A napirendi pontok tárgyalásának időrendje
 
OKTÓBER 03. HÉTFŐ
Üléskezdés: 13:00 óra
Napirend előtt
Megemlékezés elhunyt volt országgyűlési képviselőkről
 

Napirend előtti felszólalások
Legkorábban: 14:35 órától határozatképesség szükséges!
Döntések, határozathozatalok
Döntés a napirend kiegészítéséről
 
A normakontroll-javaslat tárgyalására és határozathozatalára 2022. október 4-én (kedden), a napirend előtti felszólalásokat követően kerüljön sor.

Az Országgyűlés 2022. október 3-4-5-i és 10-i ülésének napirendje egészüljön ki a normakontroll-javaslat vitájával, valamint határozathozatalával. A napirend-módosítás indoka az Európai Bizottsággal való megállapodás mielőbbi elérése.

Megjegyzés:

A Kormány kezdeményezése!

A HHSZ 76. § (3) bekezdése alapján az indítványozónak meg kell jelölnie, hogy melyik ülésnapon kéri a normakontroll-javaslat tárgyalását.
A napirend kiegészítéséről az Országgyűlés vita nélkül, kézfelemeléssel határoz.

A kezdeményezést az Országgyűlés elfogadta.


Döntés a napirend kiegészítéséről
 
Az október 4-i (keddi) ülésnap napirendje egészüljön ki:
"A Finn Köztársaságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről" szóló T/637. számú törvényjavaslat, valamint
"A Svéd Királyságnak az Észak-atlanti Szerződéshez való csatlakozásáról szóló Jegyzőkönyv kihirdetéséről" szóló T/638. számú törvényjavaslat
általános vitájával annak lezárásáig, a határozathozatalokat követően, új 7-8. napirendi pontként.

Megjegyzés:

Az MSZP képviselőcsoportjának kezdeményezése!

A napirendi javaslat módosítására tett javaslatot az Országgyűlés elnöke a HHSZ 15. § (4a) bekezdés a)pontja alapján visszautasította.

A visszautasított javaslat benyújtója kezdeményezte az elnöki döntés hatályon kívül helyezését.

Az Országgyűlés a házelnöki döntést hatályában fenntartotta, erre figyelemmel a napirend módosítására vonatkozó javaslatról nem döntött.


Az ülés napirendjének elfogadása
Napirendi pontok tárgyalási sorrendje
A határozathozatalokat követően
A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája
1.
T/706
Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

Sürgős tárgyalásban!

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


Legkorábban: 15:35 órától határozatképesség szükséges!
Döntések, határozathozatalok
2.
T/706
Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

Sürgős tárgyalásban!

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


A határozathozatalokat követően
3.
Kb. 15:40- kb. 17:10 óráig

4.
Kb. 17:10- kb. 18:10 óráig

A bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslatok vitái
5.
T/705
Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

Sürgős tárgyalásban!

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


6.
T/1202
Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében egyes törvények módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Uniós napirendi pont!

Nemzetiségi napirendi pont!

Sürgős tárgyalásban!

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

Az Országgyűlés vita nélkül dönt a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről. E döntésnél a Törvényalkotási Bizottság által kijelölt előadó (4 perc, amelyből kisebbségi vélemény: 2 perc), valamint az előterjesztő (2 perc) felszólalhat.
Amennyiben az Országgyűlés a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslatot szabályszerűnek minősítette, a HHSZ 72. § (1) bekezdése alapján dönt arról, hogy a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslatra az általános vita ne nyíljon meg újra. E döntéshez a HHSZ 72. § (3) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.
Amennyiben az Országgyűlés a Törvényalkotási Bizottság HHSZ 72. (1) bekezdése szerinti javaslatát elfogadta, úgy ezt követően dönt a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslat elfogadásáról, amelyet az összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás követ.


7.
T/1260
Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Uniós napirendi pont!

Sürgős tárgyalásban!

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

A benyújtott előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, azonban az összegző módosító javaslat elfogadása esetén az előterjesztés elfogadásához a határozatképes számban jelen lévő országgyűlési képviselők több, mint felének "igen" szavazata szükséges.


8.
T/1261
Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes törvények módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitája

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

Sürgős tárgyalásban!

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


Napirend után
Napirend utáni felszólalások
OKTÓBER 04. KEDD
Üléskezdés: 8:00 óra
Napirend előtt
Napirend előtti felszólalások
A normakontroll-javaslat, a normakontroll kezdeményezését előkészítő jelentés és a normakontroll kezdeményezését előkészítő módosító javaslat vitája
  T/706/11
Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításáról
(kormány (miniszterelnök-helyettes))

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

Amennyiben a Törvényalkotási Bizottság a normakontroll-javaslatot megtárgyalja.


Legkorábban: 11:30 órától határozatképesség szükséges!
Döntések, határozathozatalok
1.
T/706/11
Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény módosításáról
(kormány (miniszterelnök-helyettes))
Döntés a normakontroll kezdeményezését előkészítő módosító javaslatról és döntés a normakontroll-javaslatról

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

Amennyiben a Törvényalkotási Bizottság a normakontroll-javaslatot megtárgyalja.


2.
T/1260
Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzéséről
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Uniós napirendi pont!

Sürgős tárgyalásban!

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

A benyújtott előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, azonban az összegző módosító javaslat elfogadása esetén az előterjesztés elfogadásához a határozatképes számban jelen lévő országgyűlési képviselők több, mint felének "igen" szavazata szükséges.


3.
T/1202
Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében egyes törvények módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Uniós napirendi pont!

Nemzetiségi napirendi pont!

Sürgős tárgyalásban!

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.

Az Országgyűlés vita nélkül dönt a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslat szabályszerűségéről. E döntésnél a Törvényalkotási Bizottság által kijelölt előadó (4 perc, amelyből kisebbségi vélemény: 2 perc), valamint az előterjesztő (2 perc) felszólalhat.
Amennyiben az Országgyűlés a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslatot szabályszerűnek minősítette, a HHSZ 72. § (1) bekezdése alapján dönt arról, hogy a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslatra az általános vita ne nyíljon meg újra. E döntéshez a HHSZ 72. § (3) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.
Amennyiben az Országgyűlés a Törvényalkotási Bizottság HHSZ 72. (1) bekezdése szerinti javaslatát elfogadta, úgy ezt követően dönt a Törvényalkotási Bizottság által benyújtott túlterjeszkedő módosító javaslat elfogadásáról, amelyet az összegző módosító javaslatról történő döntés és a zárószavazás követ.


4.
T/705
Az Európai Bizottsággal való megegyezés érdekében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény és a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szóló 2010. évi CXXXI. törvény módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

Sürgős tárgyalásban!

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


5.
T/1261
Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes törvények módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Döntés az összegző módosító javaslatról és a zárószavazás

Megjegyzés:

Uniós napirendi pont!

Sürgős tárgyalásban!

Az előterjesztéshez nem érkezett részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat. Az előterjesztő a HHSZ 46. § (3) szerinti nyilatkozata alapján a Törvényalkotási Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és összegző jelentését benyújtotta.


6.
Interpellációk
A szavazás

7.
S/1379
Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról szóló 11/2022. (V. 2.) OGY határozat módosításáról
(az Országgyűlés elnöke)

A határozathozatalokat követően
Az általános viták a lezárásig
8.
T/1308
A védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénynek a veszélyhelyzet meghosszabbításával összefüggő módosításáról
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.


9.
T/1203
A Közös ügyünk az állatvédelem Alapítvány létrehozásáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Általános vita a lezárásig

10.
T/1311
Az európai uniós költségvetési források felhasználásának ellenőrzésével összefüggő egyes, vagyonnyilatkozattal kapcsolatos törvények módosításáról
(Kormány - igazságügyi miniszter)
Általános vita a lezárásig

Megjegyzés:

Az előterjesztés egy része vagy egésze az Alaptörvény alapján sarkalatosnak minősül, ezért a sarkalatos részek elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazata szükséges.

Az előterjesztés egy része az Alaptörvény alapján a jelenlévő országgyűlési képviselők kétharmadának "igen" szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

Uniós napirendi pont!


11.
T/1201
A Magyarország és az Andorrai Hercegség között a jövedelemadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adókijátszás és adóelkerülés megakadályozásáról szóló Egyezmény kihirdetéséről
(Kormány - pénzügyminiszter)
Általános vita a lezárásig

12.
T/1305
Az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény módosításáról
(Kormány - pénzügyminiszter)
Általános vita a lezárásig

13.
H/1314
A központi költségvetés címrendjének az Integritás Hatósággal összefüggő módosításáról
(Kormány - pénzügyminiszter)
Általános vita a lezárásig

Napirend után
Napirend utáni felszólalások
OKTÓBER 05. SZERDA
Üléskezdés: 9:00 óra
Az együttes általános vita a lezárásig
1.
a)
B/16
Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2021
(alapvető jogok biztosa)

Megjegyzés:

A megelőző ciklusból átiktatott iromány!

  
 b)
H/542
Beszámoló az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek tevékenységéről 2021 címmel benyújtott beszámoló elfogadásáról
Az a) - b) pontok együttes általános vitája a lezárásig.

Megjegyzés:

Nemzetiségi napirendi pont!

A HHSZ. 84. § (4) bekezdése alapján a Magyarországi Nemzetiségek Bizottsága vitához kapcsolódó bizottságnak minősül.


Az általános viták a lezárásig
2.
T/1306
Az Egyetemes Postaegyesület Alapokmánya Kilencedik, Tizedik és Tizenegyedik Pótjegyzőkönyvének, az Egyetemes Postaegyesület Egyetemes Postaegyezményének a 2012. évi dohai kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2016. évi isztambuli kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2018. évi addisz-abebai kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve, a 2019. évi genfi kongresszuson aláírt módosítása és Második Kiegészítő Jegyzőkönyve, valamint a 2021. évi abidjani kongresszuson aláírt módosítása és Zárójegyzőkönyve kihirdetéséről
(Kormány - gazdaságfejlesztési miniszter)
Általános vita a lezárásig

3.
T/1204
A Magyarország Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a Magyar Köztársaság Kormánya és a Norvég Királyság Kormánya között a beruházások ösztönzéséről és kölcsönös védelméről szóló megállapodás megszűnéséről szóló Megállapodás kihirdetéséről
(Kormány - külgazdasági és külügyminiszter)
Általános vita a lezárásig

Az együttes általános vita a lezárásig
4.
a)
T/1205
Az 1965. évi 4. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a New Yorkban, 1961. március 30-án kelt Egységes Kábítószer Egyezmény módosításának kihirdetéséről
(Kormány - belügyminiszter)
  
 b)
T/1206
Az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben, az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről
(Kormány - belügyminiszter)
  
 c)
T/1207
Az 1998. évi L. törvénnyel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotrop anyagok tiltott forgalmazása elleni, 1988. december 20-án, Bécsben kelt Egyezmény módosításának kihirdetéséről
(Kormány - belügyminiszter)
Az a) - c) pontok együttes általános vitája a lezárásig.

Napirend után
Napirend utáni felszólalások
OKTÓBER 10. HÉTFŐ
Üléskezdés: 11:00 óra
Napirend előtt
Napirend előtti felszólalások
Napirendi pontok tárgyalási sorrendje
1.
Kb. 12:35- kb. 14:05 óráig

2.
Kb. 14:05- kb. 15:05 óráig

Napirend után
Napirend utáni felszólalások
Képviselői eskütétel
 
Dr. Hadházy Ákos (független)

Bejelentés az Országgyűlés következő ülésének várható időpontjáról